Forbereder bassengprosjekt ved havteknologisenteret

 
Forbereder bassengprosjekt ved havteknologisenteretBassengbygget. Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg
AKTUELLE PROSJEKTER: Byggingen av Norsk havteknologisenter er i full gang, og i løpet av vinteren vil Statsbygg inngå kontrakt med entreprenør til byggingen av det store bassengbygget i Trondheim. Tilbudsfristen er 10. januar.

– Rive- og grunnarbeidet er i full gang på Tyholt, og vi skal snart inngå flere kontrakter. Den største kontrakten er en totalentreprise med samhandling for bygging av det store bassengbygget, og i tillegg har vi lyst ut flere kontrakter på høyspesialisert utstyr, sier prosjektleder Simen Bakken.

Entreprenøren skal samhandle med leverandørene av det høyspesialiserte utstyret. Både entreprenør og leverandører av brukerutstyr til bassengbygget skal være med å utvikle et byggeprosjekt med tidlig involvering.

– Vi er opptatte av at partene sammen skal ta del i utviklingen av brukerutstyr, detaljprosjektering og videre planlegging av byggeprosjektet. Entreprenøren skal være med å samhandle i utviklingen av det høyspesialiserte utstyret og bygge et bygg tilpasset utstyret, ikke omvendt, sier prosjektlederen.

Bassengbygget er på ca. 25.000 kvm og er rundt 300 meter langt. Det vil inneholde bassenglaboratorier med bølgesystemer, gulv-, tak- og vognsystemer. I bassengene skal det testes og bli forsket på modeller av for eksempel vindturbiner, fiskemerder, soløyer og skip.

– Vi trenger å få med oss en entreprenør som er god på samhandling, og vi håper de allerede er i gang med å utforme tilbud, for tilbudsfristen kommer raskt på nyåret, sier Bakken.

Totalentreprisen og kontraktene på brukerutstyr skal etter planen inngås i løpet av vinteren.

Det nye havteknologisenteret i Trondheim skal bidra til konkurransedyktige norske havnæringer og ikke minst være et viktig bidrag til grønn omstilling. Etter planen skal bassengbygget stå ferdig i 2027. Arbeidsplass- og kontorlokalene er under bygging og skal stå ferdig i 2024. Det skal òg bygges studentlaboratorier, som etter planen skal stå ferdig i 2028.

Om prosjektet:

• I desember 2021 vedtok Stortinget finansieringen av Norsk havteknologisenter. Høsten 2022 startet byggingen av det nye senteret. 

• Hoveddelen av Norsk havteknologisenter skal etableres på Tyholt i Trondheim. Senteret bygges på tomten til det tidligere Marinteknisk senter, der Institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Ocean har hatt lokaler.

• Deler av bygningsmassen blir rehabilitert, mens det meste blir nybygg. I tillegg kommer det infrastruktur i Ålesund, på Torgarden og Heggdalen i Trondheim. 

• Totalt vil de nye byggene bli omtrent 45 000 kvadratmeter. Arealutvidelsen vil i hovedsak skje der hvor det i dag er parkeringsplasser.

• I tillegg til selve senteret er det planlagt teststasjoner i havet, både rundt øyene Hitra og Frøya, og utenfor Ålesund og Trondheim. Trondheimsfjorden vil bli benyttet til forsøk av autonome fartøy og roboter.

Det nye hovedanlegget på Tyholt består av flere bygg; 

• Professor Mørchs hus blir et nytt kontor- og undervisningsbygg. Bygget er forbundet med Tankhodet, og sammen gir de to byggene arbeidsplasser, spisested og møteromsarena. 

• Bassengbygget inneholder de store våte og tørre laboratoriene i senteret, som havbassenget, sjøgangsbassenget og verksted. Bygget har også flere lager og parkeringsplass.  

• Arkimedes' hus etableres i betongen som i dag rommer havbassenget. Betongkonstruksjonene blir beholdt, men det blir nye fasader. Bygget vil i all hovedsak bestå av NTNU sine våte og tørre laboratorier for studenter og forskere. Dette er småskala-laboratorier som brukes i undervisning og forskning.

Tankhodet er verneverdig og skal rehabiliteres. Kavitasjonstunnelen vil i all hovedsak forbli urørt. 

KILDE: Statsbygg / NTNU

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave