Fra slaktebutikk til kjøpesenter

 

Harald Kværners slakterbutikk i Storgata på Jessheim var i mange år synonymt med ferskt kjøtt og kvalitetsprodukter. Fortsatt får du kjøpt kjøtt i det samme bygget, men nå tilbredt av ansatte ved Big Horn Steakhouse. Samtidig er bygget både ”hjørnesten” og en del av fasaden for det kjøpesenteret Tore Kværner nå er i ferd med å se sluttføres.

Kværner har bygget kjøpesenter på Jessheim gjennom flere år. Han har kjøpt opp deler av Storgata i tettstedet som fikk rekordvekst etter at flyplassen stod klar på Gardermoen. Bakenforliggende tomter har han også ervervet seg etter hvert som muligheten har bydd seg. I tett samarbeid med reguleringsavdelingen i Ullensaker kommune og politikerne har lokalpatrioten Tore Kværner kommet i den posisjonen at han nå kan sluttføre et butikksenter som tar plassen blant de 10 største her i landet.

For Kværner er lokalpatriot. Det har ikke minst prosjektledelsen i Stjåtil og Fornæs erfart.

— Han er nøye på detaljene og han vil ikke ha et bygg som skjemmer hjemstedet. Og han bidrar sterkt selv i prosessens, sier prosjektleder Beata Filbrandt. Den polske sivilingeniøren er full av lovord over byggherren.

— Han er både kreativ og en handlingens mann som gjerne bidrar i alle deler av prosessen. Fra planleggig til maling.

Vekst

Regionen rundt Gardermoen er Norges vekstområde nr 1 og Jessheim Storsenter bygger nå ut i takt med befolkningsveksten. Bare Ullensaker kommune alene har økt innbyggertallet med over 10.000 mennesker siden flyplassen stod klar.

Jessheim Storsenter gjennomgikk i 2003 en sammenbygging og utvidelse, som gjør at senteret allerede er Øvre Romerikes største kjøpesenter. Senteret, ligger midt i regionsenteret Jessheim, og har 85 butikker hvorav 13 er ulike typer spisesteder. Senteret har en spennende og variert arkitektur som spenner over flere tiårs utvikling, med glassgulv, senterscene og eget utendørs torg.

Men allerede i 1968 fikk Jessheim sitt første senter. I oktober det året åpnet Fakkelsenteret, som et av landets første kjøpesentre. HK-senteret, bygd av Harald Kværner, ble Jessheims andre kjøpesenter og åpnet 31. mai 1979. Ankeret i dette senteret ble slaktebutikken til Harald Kværner, som på den tiden var gjort om til dagligvarebutikk. I 1996 ble senteret ombygd og et år senere utvidet av sønnen Tore Kværner, som da hadde overtatt senterdriften. Nye HK-senteret reåpnet 13. november 1997 med ny arkitektonisk utforming.

Fakkelsenteret ble kjøpt av Olav Thon i 1998 og fram til 1999 ble Fakkelsenteret og HK-senteret drevet som separate konkurrerende sentra. Men Olav Thon og Tore Kværner skjønte fort at de kunne gjøre det bedre ved et samarbeide om å etablere Jessheim Storsenter, samt å videreutvikle Jessheim sentrum som handelssted og regionsenter. 5 år etter - kunne de to klippe båndet for et sammenbygd og utvidet HK-senter og Fakkelsenter med hele 86 butikker og spisesteder. HK-senterets og Fakkelsenterets skilt ble byttet ut med Jessheim Storsenters, og en ny epoke i Jessheim handelssentrums historie var i gang. Det er dette senteret som nå bygges sammen med de nye 35.000 kvadratmetrene.

Byggetrinn tre

16. april i 2006 ble så første spadetak tatt for byggetrinn tre for Jessheim Storsenter, - en utbygging på hele 35 000 m2. Disse arealene skal inneholde et plan med parkeringsplasser, ca 40-50 nye butikker og spisesteder samt kontorer. Den nye delen skal etter planen åpne i oktober 2008.

— Vi er i rute, men av praktiske årsaker kan vi ikke regne med at alle deler av senteret åpner samtidig, men det aller meste av publikumsområdene vil være åpne i god til før julerushet, sier Beata Filbrandt.

Det meste av senteret er satt opp med prefabrikkerte betongelementer med hulldekker som etasjeskiller. Mellom etasje tre og fire er det lagt hulldekker med forsegling med en toppetasje litt tilbaktrukket i stål med lettak oppe på dette. Denne toppetasjen skal etter hvert huse de ansattes felleskantine samt kontorer og kurs og konferansefasiliteter. Dette siste er det stor mangel på på Jessheim.

— Men denne etasjen blir nok ikke klar til åpningen, sier Filbrandt.

Tysk spunting

På Jessheim er det stort sett sand i grunnen. Noe leire, men som oftest steinholdig sand. Man snakker om store steiner.

— De store steinene i grunnen gav oss mange utfordringer med grunnetasjen. I den ligger mange av de totalt 550 millioner kronene som skal brukes, smiler Filbrandt.

Det er brukt tyske spuntemetoder for å få grunnen sikker nok med all steinen.

— Vanlig spunting var ikke aktuelt, sier Filbrandt.

I hele prosjektet inngår også riving av en bygård og renovering av en annen. Samtidig skal det drives butikker i det eksisterende senteret i byggeperioden.

— Det har vært litt av en oppgave å få rør og kabler til å gå der de gjør mest nytte for seg når man skal sammenføye så mange enheter, sier Filbrandt før hun viser oss et grep som både prosjektledelsen og byggherren er stolte av — ventilasjonen.

— Kværner ønsket ikke store ting på taket som ødela utsikten for naboene. Derfor ble alle takinstallasjoner bygget inn i en kuppel av limtrebuer. Samtidig ble hovedkanalene for all ventilasjon lagt i en egen ”kasse” på yttersiden av bygget med gjennomføringer til den enkelte butikk på innsiden. Noe vi synes er en knallide, sier Beata Filbrandt.

Veger

Filbrandt opplyser også at senteret i dag varmes opp med vannbåren varme.

— Men hele senteret er forberedt på å kunne ta imot fjernvarme. Det er nesten bare å koble til rørene på yttersiden, forteller Filbrandt.

I utbyggingsavtalen med kommunen måtte utbyggerne også inngå avtale om å utbedre nabogatene. Dermed har Trondheimsvegen gjennom Jessheim blitt en rundkjøring rikere og Furusethgata får det fortauet som lokalpolitikerne vedtok skulle bygges på 70-tallet. Filbrandt er imponert over lokalpolitikernes holdning til utbyggingen, men vil helst slippe å si noe om forholdet til Statens Vegvesen, men hun antyder mer enn klart nok at statsetaten nok kunne hatt større hastighet på saksbehandlingen.

Det er hele vegen brukt lokale entreprenører med byggherrestyrte sideentrepriser.

— Det er både fordeler og ulemper med den arbeidsformen, men dette er et prosjekt av en slik art at det ikke ville egne seg eller lønne seg som en totalentreprise. For her har vi bygget og prosjektert etter hvert som vi har bygget. Selv om det til tider har vært over 300 personer på byggeplass er det en god HMS-statistikk man har å vise til.

— HMS-tjenesten er kjøpt av den lokale entreprenøren ØM Fjeld og det har fungert alle tiders. Det eneste jeg kan huske i farten er en i stykker klemt finger hos en mann hos en underleverandør som skulle levere stålbjelker. Han fikk fingeren i klem mellom en bjelke og veggen, sier Filbrandt.

Tore Kværner er ikke ferdig med sin utbygging på Jessheim. Nye arealer er kjøpt opp og et ønske om å bygge et hotell ligger der.

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave