Fremdeles mangler ved leveringssikkerheten

 
Fremdeles mangler ved leveringssikkerhetenBildet: Blekslitjernet er en av råvannskildene i Nesodden kommune. Denne kommunen har oppdatert sine rutiner for trygg vannforsyning. Illustrasjonsfoto.
NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2020: Tjue prosent av norske vannverk, som leverer til mer enn 1000 abonnenter, har ikke en god nok leveringssikkerhet, ifølge Mattilsynet.

Av Odd Borgestrand

- Vannverk og kommuner skal ha en handlingsplan for leveringssikkerhet, og dette blir fulgt opp av Mattilsynet, sa seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet, under Norsk vanns digitale årskonferanse.

Forstår alvoret

- Ute på tilsynene er det ofte ikke tatt høyde for hendelser som bør kunne forventes. Det er også oppdaget at hovedvannledninger kan ligge i flomutsatte områder uten alternativer dersom flom skaper utfordringer. Det viser seg også at deler av reservannforsyningen baserer seg på utkjøring av nødvann uten at nødvendige rutiner er klare, sa Ruden.
Hun understreket viktigheten av at alle vannverkseiere forstår alvoret og hvor viktig leveringssikkerhet er.
- Mange har forpliktet seg til store endringer, og Mattilsynet vil fortsette med sine inspeksjoner, lovet hun.

71 vannverk mangler tilfredsstillende plan

20 prosent av norske vannverk, som leverer til mer enn 1000 abonnenter, har ikke en god nok leveringssikkerhet, ifølge Mattilsynets rapport for 2019. Det er totalt 339 vannverk som leverer vann til mer enn 1000 abonnenter i Norge. Av dette er det 210 som har tilfredsstillende leveringssikkerhet. 112 har rapportert inn at de har utarbeidet planer for en tilfredsstillende leveringssikkerhet. 71 vannverk har ikke en tilfredsstillende plan. Norge har totalt 1 421 vannforsyningssystemer som forsyner mer enn 50 fastboende personer, og samtlige vannverk som leverer vann har de samme strenge krav til leveringssikkerhet. Mattilsynet har likevel valgt å konsentrere seg om vannverk som leverer til minst 1000 vannverk.

Nok vann hele året

Vannforsyningssystemene i Norge skal alltid kunne levere nok og trygt drikkevann 365 dager i året. For å få til dette må vannforsyningssystemet ha tilstrekkelig leveringssikkerhet. Det må også være forebyggende sikring som hindrer uautorisert tilgang og bruk. Fungerende beredskap er viktig, og det må gjennomføres øvelser jevnlig. Ved mistanke om at drikkevannet ikke er trygt har vannverkseieren opplysningsplikt til abonnentene og Mattilsynet.
- Nødvann kan i enkelte tilfeller inngå som en del av leveringssikkerheten dersom det skjer uventede hendelser. Da må i så fall alt være på plass for å levere nødvann, både når det gjelder utstyr og bemanning, understreket Ruden, som ikke gikk inn på enkelttilfeller der det er et stort potensial for forbedring.

Fredrikstad brøt forskriften

Under konferansen ble det understreket viktigheten av god dialog mellom Mattilsyn og de lokale vannverkene. Det kom nok som en overraskelse på Fredrikstad kommune at Mattilsynet konkluderte med at kommunen brøt drikkevannsforskriften på grunn av for dårlig reservevannsløsning for kommunens innbyggere. Det er et krav at kommunen skal levere tilstrekkelig med vann 365 dager i året. Fredrikstad mener at de klarer å produsere 99 prosent av kravet til reservevann, men klarer ikke å levere dette over en lengre periode. Terje Johansen, fagansvarlig i vann og avløp i Fredrikstad kommune, hevdet at det er lite sannsynlig at vannverket blir slått ut mer enn èn måned. Siden 1980 har det aldri skjedd at vannverket ikke har klart å dekke behovet, med unntak av at det kan oppstå redusert tilførsel til industrien i Fredrikstad.

Spleiselag

Fredrikstad med sine 80.000 innbyggere forsyner også Hvaler kommune. Reservann kommer fra Sarpsborg og Mosseregionens Movar.  Sarpsborg og Fredrikstad har to alternative råvannsinntak, og ett høydebassenget i byen dekker halvannet døgns forbruk. Johansen mener den etablerte ringledningen mellom de tre Østfoldbyene gir sikker vannforsyning.  Reservevannsledningen er et spleiselag mellom Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, og kommunene har stor nytte av dette samarbeidet. Leveringen fra vannverket har ikke endret seg de siste 10 årene til tross for økt befolkning. Nesten 40 prosent av produksjonen går til industrien. Samtlige kommuner i Østfold samarbeider om nødvann i regi av Driftsassistansen i Østfold, og dermed mente Johansen at Fredrikstad oppfyller kravene i drikkevannsforskriften.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave