Fremmer mangfold i elektrobransjen

 
Fremmer mangfold i elektrobransjenBildet: – Et sentralt spørsmål er hvordan vi kan ønske jentene og annerledesheten velkommen i vår bransje. Mangfold handler ikke bare om kvinner selv om kjønnsbalanseperspektivet er sterkt fremtredende hos oss, sier markedsdirektør Ida Thorendahl i Elektroforeningen (EFO). Foto: Trond Schieldrop
ELIADEN 2022: - Dessverre er det altfor få jenter som utdanner seg til montører og andre sentrale stillinger i bransjen. Vi må jobbe aktivt for å få større mangfold i elektrobransjen, sier markedsdirektør Ida Thorendahl i Elektroforeningen (EFO).

Av Trond Schieldrop

– Min hjertesak er å få flere til å satse på en bransje som har en aktiv rolle fremover med å elektrifisere Norge med fornybar energi, sier hun, men innrømmer at det ikke er en «quick fix» å skape større mangfold i elektrobransjen. 

- Viktig å gjenspeile samfunnet

- Både installatører, leverandører og grossister sliter med å få flere jenter til å søke jobber i sine virksomheter. Vi gjennomfører nå en større kvantitativ og kvalitativ spørreundersøkelse blant medlemmer i Nelfo, RIF, ENEFEA og EFO. I tillegg skal vi dybde intervjue 12 topp- og nestledere i bransjen for å finne ut hvilke forbedringstiltak som bør gjennomføres. Et sentralt spørsmål er hvordan vi kan ønske jentene og annerledesheten velkommen i vår bransje. Mangfold handler ikke bare om kvinner selv om kjønnsbalanseperspektivet er sterkt fremtredende hos oss. Vi må også inkludere mennesker med annen bakgrunn og kultur. Det være seg seksuell legning, religiøs identitet eller andre kulturer. Det er viktig å gjenspeile samfunnet slik det er i dag, sier Thorendahl til Byggfakta.

Positive tilbakemeldinger fra bransjen

Som markedsdirektør i EFO har Thorendahl en viktig rolle i å fremme mangfold i elektrobransjen. Det er lett å se for seg elektrobransjen som mannsdominert med inngrodde svart-hvitt holdninger. På spørsmål om hva som må til for å endre inngrodde holdninger og inkludere kvinner i ledende posisjoner, svarer hun:
– De fleste mannlige ledere i våre medlemsbedrifter har stor respekt for arbeidet jeg utfører til daglig. Jeg har aldri følt meg annerledes og mindreverdig som kvinne. Tvert imot, tilbakemeldingene er at jeg gjør en viktig jobb for bransjens aktører. EFOs oppgave er å jobbe for at alle kvinner føler seg inkludert og verdsatt, understreker hun. 

- Utvidet mitt mangfoldperspektiv

Ida ble flasket opp med elektrobransjens tankegods fra barnsbein av. Hennes far drev egen installasjonsvirksomhet der trekking av kabler og montering av elsikkerhetsskap var daglig kost. I voksen alder jobbet hun flere år i vinbransjen. 
– Jeg har reist rundt i verden og opplevd forskjellige kulturer og levesett. Det har utvidet mitt mangfoldperspektiv og gitt meg innblikk i hvordan mennesker lever og tenker. Frem til nå har elektrobransjen vært dominert av menn, men jeg er glad for alle flinke kvinner som vi har klart å rekruttere inn i vår bransje. Det overordnete målet må være at flere jenter og mennesker med forskjellig legning og kulturbakgrunn, møtes med respekt og toleranse. Klarer vi å bygge videre på det vil elektrobransjen bli et fantastisk og kult sted å være, sier Thorendahl.
– Skal elektrobransjen bli mer innovativ og oppnå større mangfold, må vi rekruttere bredere enn vi gjør i dag. Vi må ansette dyktige jenter i lederposisjoner og som med sin kreativitet, kan være med på å designe smarte produkter tilpasset de tusen hjem. Derfor må vi endre på kjønnssammensetning i bransjen, mener Thorendahl. 

Ledelsesutfordring

På videregående skole er det få jenter som velger en elektrofaglig utdannelse. 
– Vi må gjøre utdanningen attraktiv og gi alle de samme forutsetningene uansett om du er mann eller kvinne eller har en annen legning. Vi må få frem de menneskelige egenskapene, kvalifikasjonene og egenarten. Å rekruttere riktige personer i bedrifter er utelukkende en ledelsesutfordring.

– Hva må ledere gjøre for å inkludere flere kvinner og personer som ikke passer inn i en «normal» selskapsstruktur?

– I 2019 utførte EFO en spørreundersøkelse der vi så på mangfoldpotensialet hos våre medlemsbedrifter. Undersøkelsen viste at potensialet for å oppnå gode resultater var til stede. Aberet er at en macho og mannsdominert kultur, gjør at mange kvinner og mennesker med annen legning og religiøst ståsted, vegrer å søke seg jobb. Skal vi få bukt med machokulturen som har vokst frem over år, må ledere tar tak i problemet, å gjøre noe med inngrodde kulturforståelser. Vi må få til holdningsendringer slik at flere velger å søke jobb hos installatører, leverandører og grossister. Det krever at vi dyrker frem gode egenskaper og kvaliteter hos hvert enkelt individ, mener hun. 

- Alle har forbedringspotensial

- Å bli akseptert og verdsatt for den du er uansett kjønn, religion eller hudfarge, burde i dag være en selvfølge. Kommer du som muslim på et julebord der det kun serveres ribbe, har du misforstått din rolle som inkluderende bedrift. Da har vi manglende mangfoldledelse som ikke klarer å fange opp behovene til alle ansatte. Her har vi alle et forbedringspotensial. Kanskje må vi gjøre noe med inngrodde holdninger før vi klarer å skape forandringer, sier Thorendahl.  
– Mange bedrifter er opptatt av å få til endringer, men den største utfordringen er å skape mangfold. Kanskje bør vi sende flere ledere på mangfoldkurs slik at vi blir i stand til å se potensialet i hver medarbeider. Det vil kreve en god porsjon holdningsendringer, som på sikt kan bære frukter, sier Thorendahl. 

Slå ned på uakseptabel adferd

Fortsatt er det enkelte som ser på kvinner som sex-objekter og ikke som dyktige medarbeidere. 
- Det er ikke greit å være kvinne på byggeplasser hvor du får slengt fornedrende kommentarer etter deg. Har du en annen seksuell legning og får kastet slibrige bemerkninger etter seg, må bransjen gjøre noe med det omgående. Jeg kjenner til mange ledere som er opptatt av mangfold. Utsettes kvinner eller menn for mobbing på arbeidsplassen, må det innrapporteres til ledelsen slik at de kan slå hardt ned på slik uakseptabel adferd. Vi intervjuer nå 12 toppledere der den kvantitative og kvalitative delen av undersøkelsen vi bli presentert på Eliaden 2. juni. Her skal vi løfte frem heltene i vår bransje og lanserer Elektrokvinnen 2022, sier hun stolt.

Bevisstgjøring

- Vi skal hylle dyktige kvinnelige medarbeidere som gjør en viktig jobb med å skape større mangfold i vår bransje, sier Thorendahl. 
Hun oppfordrer bedrifter til å gå inn i seg selv og bevisst gjøre noe med kulturen slik at annerledeshet blir inkludert. 
- Jeg er overbevisst om at slike bedrifter på sikt vil oppnå suksess. Under pandemien gjennomførte man spørreundersøkelser blant kvinnelige medarbeidere i USA. Resultatet viste at 60-70 prosent av dem ønsket å bytte jobb på grunn av sine ledere. Ennå har vi ikke gjennomført tilsvarende undersøkelser i Norge. Vi får håpe at bildet ikke er like negativt som i USA, sier Thorendahl. 
Hennes største ønske er at elektrobransjen blir en attraktiv arbeidsplass for kvinner og som vil skape økt mangfold.  

Bildet: - Skal elektrobransjen bli mer innovativ og oppnå større mangfold, må vi rekruttere bredere enn vi gjør i dag, mener Thorendahl. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Ekspressfart inn i fornybarsamfunnet

– Elektrifisering av samfunnet kommer til å skyte fart de nærmeste årene. Da må vi styrke oss som en attraktiv bransje og jobbe for en lik fordeling mellom menn og kvinner. Kvinner tenker og handler forskjellig fra menn. Kanskje kan vi utnytte denne egenskapen aktivt når vi nå beveger oss i ekspressfart inn i fornybarsamfunnet, sier Thorendahl. 
Hun er glad for at EFO er en inkluderende arbeidsgiver som tilrettelegger forholdene best mulig for sine kvinnelige medarbeidere. 
– En rapport fra McKinsey fra 2019 som omhandler mangfold og lønnsomhet, viser at virksomheter som har basert sitt mangfold på kjønn yter 15 prosent bedre enn andre, og virksomheter som også har etnisk og kulturelt mangfold vil yte ytterligere 35 prosent bedre enn andre. Det sier litt om hvor stort potensialet er for elektrobransjen og for å skape større mangfold, sier hun avslutningsvis til Byggfakta.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave