Går inn for klimavennlig fortetting

 
Går inn for klimavennlig fortettingBildet: Prosjektet sett fra vestsiden av Glomma, basert på foreløpige planer.
AKTUELLE PROSJEKTER: Årnes Brygge AS vil bevare Bautaparken og legge til rette for aktivitet, lek og rekreasjon i friområdene langs Glomma.

De nye boligene på Årnes Brygge skal bidra til klimavennlig fortetting og utvikling ved Årnes togstasjon.

19. april ble formannskapet i Nes kommune orientert om planene for prosjektet, som er eid av Glomma Boligpark og Bane NOR Eiendom. Planene innebærer attraktive boliger med utsikt til Glomma, gode lekeplasser og uteområder som kan benyttes av alle. Forslaget er å bygge tre trapesformede boligblokker, der alle leilighetene får utsikt til Glomma og de naturskjønne friområdene.

Bildet: Prosjektet sett fra busstorget, basert på foreløpige planer.

Åpenhet og sikt

– Dette skal bli et fint og hyggelig nabolag med fokus på at uteområdene mot Glomma skal bidra til mer aktivitet og bruk. Det er lagt inn godt med plass mellom byggene som skal sørge for åpenhet og sikt fra sentrum til elva, sier prosjektsjef Birgitte M. Formo.

Årnes Brygge ligger rett ved togstasjonen. Området er derfor definert som knutepunkt av både staten og kommunen, og er derfor prioritert for utbygging og fortetting. Det er bra for klima og miljøet fordi det bidrar til at flere velger å reise kollektivt med toget og lar bilen stå. En fortetting i sentrum av byer og bygder innebærer også at flere går og sykler på handleturer eller til andre sentrumsnære gjøremål. Samtidig blir det færre utbygginger i randsonen av tettstedene, noe som ofte går utover natur og dyrka mark, og fører til mer bilkjøring.

Stor lekeplass

Planforslaget viser at de tre byggene får seks etasjer, slik at flest mulig kan bo i området, noe som er i tråd med tankene om klimavennlig fortetting. Det er ikke planlagt restauranter eller butikker som del av Årnes brygge.
– Her har vi lyttet til det lokale næringslivet som ønsker at bebyggelsen og de kommende beboerne heller skal styrke dagens handelssentrum, sier Formo.

Det blir ingen forandring på Bautaparken og tilhørende trær og vegetasjon. Prosjektet vil imidlertid foreslå en stor lekeplass på arealet som i dag er asfaltert, og bygge en ny gang- og sykkelvei som gir en enkel og trafikksikker atkomst til turområdene langs elva. Dette kobler sammen den etablerte elvestien fra Glomma terrasse i syd med Årnes Brygge og videre nordover forbi Hennisand. Lekeapparater og sitteplasser lages av tre for å gli pent inn i områdets vegetasjon.

Bildet: Prosjektet sett fra Glomma, basert på foreløpige planer. 

Ny sideplattform

Mellom byggene er det planlagt mindre lekeplasser og grønn, frodig vegetasjon med sittebenker og felles uteplasser. Prosjektet har hensyntatt arealer for kommunens ønske om en fremtidig etablering av skatepark, badebrygger, sanitæranlegg, Amfi på Årnes Brygge. I tillegg er det avklart god plass til en mulig ny sideplattform vest for jernbanen. Reguleringsplanen skal nå til førstegangsbehandling i formannskapet. Når den blir lagt ut på høring tilbyr Årnes Brygge å arrangere folkemøte for å informere bredt om planene, dersom kommunen ønsker det.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave