Gjør utbyggingsprosjekter mer skånsomme for naturen

 
Gjør utbyggingsprosjekter mer skånsomme for naturenBildet: Landskapsarkitekt Anne Helen Midtveit (t.v.) og Katrine Aalstad, prosjektutvikler i Nordbolig
Nordbolig lanserer nå en ny plantemanual for sine boligprosjekter, utviklet i samarbeid med landskapsarkitekt Anne Helen Midtveit.

Plantemanualen sikrer bruk av stedegne planter, eliminering av svartlista arter og særlige hensyn til artsmangfold. I tillegg tar Nordbolig vare på jorda på stedet, og tilrettelegger for at beboerne kan kompostere. Boligbygging står for en betydelig andel av omdisponering av natur. Hvordan vi forvalter området mellom husene, kan derfor være et avgjørende bidrag til å ivareta artsmangfold, overvannshåndtering og andre økosystem funksjoner. Utbyggere har derfor et særskilt ansvar for å sikre at nye utbygginger blir så skånsomme som mulig.

De viktige plantene

Planter ivaretar mange funksjoner utover dekorasjon, som det er viktig å hensynta.
- Vi vil nå aktivt bruke planter og åpne vannveier som en del av overvannshåndteringen på våre prosjekter». Ved å bruke norske arter som trenger mye vann i områder hvor vannet lett kan samle seg, vil Nordbolig redusere bruken av betong som har svært høye klimagassutslipp, i forbindelse med grøfting og vannavledning. Når vi utformer uteområdene, har vi en ambisjon om å la de blågrønne sonene være mest mulig sammenhengende til beste for dyre og insektliv, sier Katrine Aalstad, prosjektutvikler i Nordbolig, i en pressemelding.

Omfattende manual

Både det norske og det globale fugle- og insektlivet er truet, det er derfor viktig å legge aktivt til rette for at de artene som var her før utbygging fremdeles kan finne mat og ly. Pollinerende planter gjennom sesongen er derfor vektlagt. Samtidig skal plantene tilby le og skygge, og invitere til lek og aktivitet blant beboerne i området.  Plantemanualen har både med seg frukttrær, bærbusker, kasser til grønnsaksdyrking og egna klatretrær. Nordbolig har gått lenger enn å fornye plantemanualen sin for å ivareta artsmangfold. De har også inkludert egne manualer for boliger til svaler, humler og flaggermus. 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave