Har offentlige innkjøpere blitt korona-spekulanter?

 
Har offentlige innkjøpere blitt korona-spekulanter?Bildet: Nicolai Riise, konsernsjef i Mad AS
Vi er nå midt i en krevende periode preget av usikkerhet. Da er det overraskende og trist å oppleve at flere offentlige innkjøpere presser timeprisene på arkitekturtjenester ned mot «gi-bort» priser. For oss minner det mer om spekulasjoner enn dugnadsånd.

Av: Nicolai Riise, konsernsjef i Mad AS

KRONIKK: Da Erna kalte hele landet inn til dugnad 13. mars, brettet vi alle opp ermene. Fellesinnsatsen har reddet liv og arbeidsplasser. Men krisen er ikke over og når usikkerheten er stor, er det mange som ikke tør annet enn å gripe det magreste halmstrå.

Med sin innkjøpsmakt er offentlige oppdragsgivere viktige premissgivere og retningsveiledere for andre innkjøpere. De har i tillegg et særskilt ansvar for å bidra til å holde hjulene i gang.

Byggenæringen er fastlands-Norges største sysselsetter. I rollen som arkitekt og byplanlegger kommer vi tidlig inn i store prosjekter. Vi er dermed ofte de første til å merke negative utviklinger. Arbeidsledigheten er allerede skyhøy. Nå må vi sikre at mangfoldet i byggebransjen opprettholdes på tross av krevende tider. Noe annet vil være dramatisk, ikke bare for byggenæringen, men for hele landet.

Dette er tiden hvor vi som nasjon skal stå sammen for å bevare bedrifter og arbeidsplasser. Det oppleves derfor både som underlig og særdeles umusikalsk å kjenne på prispresset, spesielt fra offentlige byggherrer.

Klimaarbeidet må ikke stoppe nå
Kommuner og andre offentlige byggherrer er store eiendomsinvestorer. De går ofte foran som et forbilde når de lar bærekraftige og robuste løsninger trumfe pris. Det er et viktig signal som bidrar til en positiv klimaeffekt.

I offentlige anbud skal kvalitet veie mer enn pris. I praksis er imidlertid kompetansekravene så generelt utformet at de aller fleste av tilbyderne kan imøtekomme dem. Da blir prisen likevel tungen på vektskålen.

Det prispresset vi nå ser, truer ikke bare sårbare virksomheter, men også kvaliteten på bygg som skal stå i mange tiår etter at støvet fra årets pandemi har lagt seg. Arkitekter bruker enormt store ressurser på å lage gode tilbud, men blir møtt med priser som knapt dekker kost. Da blir det ikke rom verken for innovasjon eller de bærekraftige løsningene.

De siste årene har arkitekter, i samarbeid med byggenæringen gjort store og viktige fremskritt for å skape en grønnere og mer bærekraftig byggebransje. Dette viktige arbeidet må ikke stoppe nå, for klimautfordringene vokser i samme tempo som før korona. Nå må oppdragsgiverne ta sin del av ansvaret og delta på dugnaden. Da kan vi sammen verne om arbeidsplasser, helse og klima – på tross av covid-19.

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave