Heiet på kvinner i anleggsbransjen

 
Heiet på kvinner i anleggsbransjenBildet: Bildet: Administrerende direktør Julie Brodtkorb, Solvår Strand i kvinnenettverket, og kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen var enig om veien videre for å rekruttere flere kvinner inn i anleggsbransjen. Foto: Odd Borgestrand
ARCTIC ENTREPRENEUR 2023: Anleggsbransjen er den mest mannsdominerte i Norge. Det ønsker kvinnenettverket i Maskinentreprenørenes Forbund å gjøre noe med. Nå setter de fokus på mangfold, rekruttering og kompetanseheving.

Av Odd Borgestrand

Kvinnenettverket, som ble etablert under Arctic Entrepreneur i 2022 ledes nå av ei styringsgruppe på åtte kvinner fra de ulike regionene og fagavdelingene i MEF. At kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen takket ja til årets samling ble utvilsomhet til stor inspirasjon for det hundretalls kvinner som hadde mulighet til å delta på dagens nettverkssamling.
Det er første gang en kultur- og likestillingsminister har deltatt på Arctic Entrepreneur.

- MEFs store utfordring er at vi rekrutterer fra kun halvparten av befolkningen. Kvinnene må bli sett og bli dratt med, sier administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb til Byggfakta, og ministeren, som også er leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk tok tak i dette i sitt inspirasjonsforedrag.
Trettebergstuen ville selv ta førstegangstjeneste, men møtte aldri opp til sesjon, for det skulle ikke jenter gjøre da hun var ung.

Yrkesfag for alle

Rådgiveren på hennes skole snakket til gutta om yrkesfag, med unntak av frisørfaget og hotell og restaurant.
- Der står vi den dag i dag.  Det er ikke en biologisk ting at anleggsbransjen ikke er for kvinner.
Dessverre velger vi kjønnsdelt den dag i dag. Vi må ta tak i dette fra barnehage-nivå, mente Trettebergstuen.
Hun understreket at et kvinnenettverk er viktig for at kvinner kan føle seg hjemme og trygge. Det kan være utfordrende å være kvinne i en mannsdominert bransje. Hun fant selv inspirasjon i det lokale kvinnenettverket i Hamar Arbeiderparti. Uten dette nettverket hadde hun neppe satset på et liv i politikken. Spontant kom det fra henne;  - Jeg elsker dette nettverket her allerede, der jeg blir møtt med alkoholfrie bobler og øredobber med MEF-logoen. Dette arbeidet vil bære frukter. Her er det mulig å trives, og jeg heier på dere, sa Trettebergstuen.

Bildet: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen talte til en lydhør forsamling kvinner på Arctic Entrepreneur i dag. Foto: Odd Borgestrand

Går for sakte

- Dessverre går det for sakte framover med likestillingen, inkludert i bygg og anlegg. Det er likevel noen lysglimt i denne bransjen. Stadig flere jenter søker seg til bygg- og anleggsfag. Det er et resultat av langvarig innsats. 18 prosent av jentene velger nå praktiske yrkesfag. Denne bransjen er et strålende alternativ for jenter, mente Trettebergstuen. 
- I bygg og anlegg er det mange selskaper som ikke har en kvinne i toppledelsen. Likestilling handler om like reelle muligheter. Likestilling er også god business. Kvinner må være med på de innovative løsningene, og det skjer gjennom en bredt sammensatt ledergruppe. Jenter er i flertall på høyere utdanning i Norge nå, men likevel er de nesten fraværende i ledende posisjoner. Vi må gå en ekstra runde for å få de fram. Kvinnene finnes der ute.  Kvinner vil ha det samme som menn, fortsatte hun. 

Stiller ikke likt

Trettebergstuen mente det i dette spørsmålet verken står på vilje eller kompetanse. 
- Problemet som går igjen er at kvinner blir foretrukket dersom kandidatene står helt likt. I familielivet stiller ikke kvinner og menn likt. Det er kvinner som tar hovedansvaret på hjemmebane.  I et godt og framtidsrettet næringsliv må det bli enklere å kombinere arbeidsliv og familieliv. Bedrifter som forventer at medarbeidere som skal jobbe døgnet rundt er ikke i takt med tiden. De beste hodene og hendene vil ikke bare jobbe, sa hun. 

Nei til trakassering

Trettebergstuen kom også inn på seksuell trakassering i arbeidslivet. Risikofaktorene er der det er stor overvekt av menn. 
- Trakassering er en barriere der jenter ikke tør eller vil inn i bransjen. Det handler om kultur mer enn vond vilje. Alle skal trives og være trygge på jobb. Derfor kommer det en stortingsmelding som berører dette temaet.  Hun håpet MEFs kvinnenettverk også ville kartlegge og jobbe med dette temaet som en viktig del av sin virksomhet.  
- Dette kvinnenettverket er viktig for bransjen, og dere er forbilder, konkluderte hun, til stor applaus. 
Julie Brodtkorb applauderte også kvinnene i nettverket, og oppfordret også til å jobbe med den mannsdominerte sjargongen på brakkerigger og i kantiner. – Vi må få bukt med det som er et problem hos oss.  Dessverre er det en del jenter om faller ut, og vi har ingen jenter å miste i lærlingeløpet, slo hun fast.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave