Holmestrand stasjon vinner Betongtavlen 2017

 
Holmestrand stasjon vinner Betongtavlen 2017Bildet: Holmestrand stasjon. Foto: Jan Eldegard Hjelle
Juryen for Betongtavlen har besluttet å tildele årets Betongtavle til Holmestrand stasjon. Under arrangementet på Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo 7. november mottok dessuten Hardanger Skyspace hedrende omtale.

Betongtavlen henger høyt og juryen har i år vurdert i alt 18 små og store prosjekter i den skarpe konkurransen. Gode løsning av tekniske utfordringer, kvalitet i utførelse av arbeidene, miljøforhold og ikke minst arkitektoniske kvaliteter skal begeistre juryen.

- Juryen endte i år opp med 4 finalister som på hver sin måte viser spennet i bruk av betong. Flere av prosjektene har svært komplekse problemstillinger som utfordrer både ingeniører og arkitekter, sier juryens leder Jan Eldegard Hjelle. I år er det Holmestrand stasjon som på den beste måten har tilfredsstilt juryens kriterier og vinner derfor Betongtavlen.

Juryen skriver dette om Holmestrand stasjon:

- Holmestrand stasjon er en ny stor og spektakulær togstasjon 150 meter inne i Holmestrandfjellet. Den er i helhet bygget i, og med betong og utført med flott håndverk. Det er lagt vekt på å skape en arkitektonisk, konstruksjonsmessig og materialmessig sammenheng mellom tunneler og stasjonshallen, for at de besøkende skal oppfatte at portalinnganger og plattformer er knyttet sammen. Portalbyggene er utformet i lys betong med en geometri som er mer tilpasset fjellet enn til en tradisjonell bygning.

- Portalene skal gi inntrykk av å ha vokst ut av fjellet, og de innleder turen til toget igjennom de buede atkomsttunnelene hvor den lyse betongen er et gjennomgående materiale. Det er lagt stor vekt på at publikum skal oppleve stasjonen som lys og luftig. Alle synlige overflater er utført med lys betong. Det er brukt lyse farger på vegger og tak, og rampene i atkomsttunnelene er skrå og s-formede. Dette gir de reisende en god oversikt i stasjonsområdet.

- Stasjonen har tre innganger. Hovedinngangen ligger i det gamle stasjonsområdet, her er det også kollektivterminal med buss- og taxistopp. Søndre inngang ligger nærmere sentrum. Den tredje inngangen ligger på toppen av fjellet og blir betjent med egen heis til stasjonen. Nærmere 90% av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet og på mindre enn et minutts tur i fjellheisen, er de midt i Holmestrand sentrum uten bruk av bil. Denne heisen er et effektivt miljøtiltak som flytter tjenestetilbudet i sentrum nærmere der folk bor.

- Arbeidene med Holmestrand stasjon har vært utfordrende spesielt med hensyn til beregninger og vurderinger av trykkstøt, vindhastigheter, akustikk og brann. Siden dette er å anse som et pionerprosjekt har det ikke vært mulig å hente erfaringsgrunnlag direkte fra andre referanseprosjekter. Det er sannsynlig at deler av de vurderinger, beregninger og modelleringer som er gjort i dette prosjektet vil danne grunnlag for tilsvarende prosjekter senere. Holmestrand stasjon benytter betong på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte og vinner derfor Betongtavlen 2017.

Mer om Holmestrand stasjon

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave