Hunton anker dom i Stockholms tingrett

 
Hunton anker dom i Stockholms tingrettAdministrerende direktør Arne Jebsen i Hunton Fiber
-Treet har en unik evne til å fange CO2 og binde karbon gjennom hele livsløpet. Vi mener den svenske tingretten ikke har tatt hensyn til det, og derfor anker vi, sier administrerende direktør Arne Jebsen i Hunton Fiber.

Det norske selskapet Hunton Fiber, som produserer trefiberisolasjon av norsk gran, ble i oktober dømt for overtredelse av den svenske markedsføringsloven i Patent- og marknadsdomstolen. I dommen fremgår det det blant annet at retten mener reduksjon av CO2-utslipp fra trefiberisolasjon er for liten til at det er relevant for Hunton å bruke det i markedsføringssammenheng.

Nå anker Hunton Fiber dommen. Selskapet mener den svenske tingretten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til treets og trefiberisolasjons evne til å lagre karbon i hele produktets levetid.

— Trefiber er en naturlig og fornybar råvare. Trefiberisolasjon er unikt fordi det lagrer vesentlig mer karbon gjennom produktets livsløp, enn den mengden CO2 som slippes ut ved produksjon. Det endelige regnstykket gir derfor en positiv CO2-effekt, og på denne måten blir aktiv bruk av skogressursene en del av klimaløsningen, sier Arne Jebsen, administrerende direktør i Hunton Fiber.Hovedråvaren i Hunton Fibers trefiberisolasjon er 100 prosent PEFCTM-sertifisert virke fra norsk gran, videreforedlet på lokale sagbruk i nærheten av Gjøvik. Energien som benyttes i produksjonen er fra fornybar norsk vannkraft.

— For den norske regjeringen er det et mål å øke bruken av tre nettopp på grunn av treets evne til å lagre karbon. Landbruksdepartementet1 skriver på sine nettsider at økt bruk av tre som byggemateriale vil gi både verdiskaping i skogindustrien, og bidra positivt til reduksjon av klimagassutslipp, sier Jebsen. FNs miljøprogram (UNEP) poengterer dette videre - The use of wood as a construction material comes with a double benefit: carbon storage in the use phase of buildings and the replacement of concrete and steel2.

Han mener det er et paradoks at den svenske Patent- og marknadsdomstolen i dommen ikke har vurdert treets evne til lagre karbon i hele byggets levetid, som er en anerkjent og dokumentert metodikk som kan benyttes.

— For å begrense global oppvarming i tråd med forpliktelsene i Paris-avtalen, må CO2-utslippene reduseres ned mot null. Dersom man klarer å øke andelen av treprodukter generelt, vil det lagres mer karbon, noe som vil bidra til at man når utslippsmålene, sier Jebsen.

Kilder:
1. https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/skog-og-utmarksressurser/innsikt/bruk-av-tre/id2009518/
2. https://www.resourcepanel.org/reports/resource-efficiency-and-climate-change

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår