Hvem vil utvikle Smart fjellbygd Trøym?

 
Hvem vil utvikle Smart fjellbygd Trøym?Illustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Hemsedal kommune inviterer til konkurranse om stedsutvikling / arkitektskisse for Smart fjellbygd Trøym i Hemsedal.

Av Bjørn Laberg

Hemsedal kommune har siden 2011 brukt en rekke fagmiljø for å komme fram til en fremtidsrettet løsning for Trøym sentrum. Cowi, Asplan og Norconsult er noen av miljø som er brukt. Etter over 10 års arbeid har fremdeles ikke kommunen landet en planløsning som synes å være gjennomførbar. 

Et felles prosjekt

Overordet myndighet har samtidig store egeninteresser i området – både som veg- og vannmyndighet, men også som næringsutviklere (jfr. Strategisk plan for Viken m.o.t Hemsedal som internasjonal turistdestinasjon).

Hemsedal kommune ønsker derfor bistand til å utvikle bygda gjennom et felles prosjekt, der fylkeskommune, næringsliv og kommune i fellesskap kan samle seg om å:

• utvikle Trøym sentrum til et bærekraftig lokalsentrum

• skape gode rammer for næringsutvikling og fortetting i sentrum

• etablere lokale, overordnede og framtidsrettede trafikkløsninger

• vurdere tilknytning mellom sentrum og alpinanlegget, i form av heiser og gondol, samt andre grønne kollektivløsninger

• øke fokuset på Hemsil og kvaliteten knyttet til elva og de grønne områdene

Prosjektmål

Prosjektet vil bli underlagt kommunedirektøren og lagt til teknisk etat som fagetat. Prosjektmålene vil blant annet være:

• Fremtidsrettet vegsystem for riks- og fylkesveger i forbindelse med 200 års flom og byutvikling

• Konsekvensutredning av aktuelle løsninger innenfor gjeldende reguleringsplan, med tanke på vannressurslov og samfunn

• Stadsutviklingsprosesser som identifiserer miljø- og næringsgrep som kan løfte Trøym sentrum til en pulserende «Alpeby», basert på bærekraftige prinsipp og designdrevet innovasjon

• Kommune 3.0 – samhandling – bred medvirkning som avklarer hva grunneiere og virksomheter selv ønsker å bidra med for å «løfte» Trøym sentrum, og aksen Trøym – Kjerneområdet

• Identifisere og etablere driftsmodell for å bygge nettverk, bidra til innovasjon og drift av grøntanlegg med lettere infrastrukturtiltak (parkeringsløsninger, stier, bruer og beplanting)

• Detaljreguleringsplan med konsekvensutredninger som del av prosessen

• Bolig og næring

Tiltakshaver: Hemsedal kommune
Tilbudsfrist: 8. juni 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave