HYDS fikk Glitre-kontrakt

 
HYDS fikk Glitre-kontraktGlitre Energis kraftverk Gravfoss på Modum er aktuell for å teste hydrogenløsning.
Glitre Energi har valgt Hydrogen Solutions (HYDS) til å utvikle et nøkkelferdig produksjonsanlegg for hydrogen i Buskerud.

Kraftprodusenten Glitre Energi ønsker å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og å teste HYDS sin løsning i en pilot. Hydrogenselskapet er i første omgang valgt til å utvikle det potensielle prosjektet i samarbeid med Glitre Energi. Dersom Glitre Energi beslutter å realisere hydrogenanlegget vil HYDS også få oppdraget med å bygge og drifte det.

– Dette er et veldig spennende pilotprosjekt med et fremoverlent kraftkonsern. I utviklingsfasen kommer vi til å jobbe tett med Glitre Energi både på byggsiden og med å sikre markedspotensialet. Dette gir oss også en inntreden på Østlandet. Potensialet er stort og vi legger til rette for en skalerbar utvikling, sier Thor Henrik Hagen, daglig leder i HYDS.

Fra før har HYDS to anlegg under bygging, ett på Stord og ett i Egersund. Dersom anlegget til Glitre Energi realiseres vil HYDS være totalleverandør, og levere nøkkelkomponenter som elektrolysør og kompressor.

– I tillegg skal vi ha et koordinerende driftsansvar. Der kommer kompetansen vi opparbeider oss fra de to andre anleggene godt med, sier Hagen.

HYDS ble etablert i mars 2021 med Sunnhordland kraftlag og Liquiline som eiere.

Skal utnytte vannkraften bedre
Glitre Energi vurderer å investere i hydrogenproduksjon for å utnytte strømproduksjonen i elvekraftverk mer optimalt.

– Med våre elvekraftverk har vi en begrenset mulighet til å regulere vannet i vassdragene. Gjennom denne piloten ønsker vi å se om hydrogenproduksjon kan øke verdien av vannkraften, ved å bruke tidene med lav pris til å produsere hydrogen, forteller Martine Andersen Ulvin, prosjektleder i Glitre Energi.

Ønsker å bytte ut diesel med hydrogen
Pilotprosjektet skal også bidra til å utvikle markedet for hydrogen. Gjennom prosjektet ønsker Glitre Energi å bidra til at anleggsbransjen erstatter diesel med hydrogen.

– Verdikjeden rundt hydrogen er fortsatt veldig umoden, og trenger aktører som kan løfte den og få i gang et marked. Vi er et kraftkonsern som ønsker å gå foran i det grønne skiftet, og prøver med dette pilotprosjektet å ta et tak for å styrke verdikjeden, sier Ulvin.

– Det at HYDS kan levere et nøkkelferdig produkt var avgjørende for at vi valgte dem som samarbeidspartner. HYDS har både kompetanse og praktisk erfaring med å sette opp hydrogenproduksjon, forteller Ulvin.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave