I front på strakstiltak for byggeiere

 
I front på strakstiltak for byggeiereFagerlia videregående skole i Møre og Romsdal fylke er sertifisert etter standarden BREEAM-NOR. Foto: Espen Istad/mrfylke.no
Møre og Romsdal er Norges første fylkeskommune som politisk har behandlet og vedtatt tilslutning til Strakstiltak for byggeiere.

21. juni fattet fylkestinget i Møre og Romsdal vedtak om å slutte seg til Strakstiltakene for byggeiere. Dermed blir Møre og Romsdal den første fylkeskommunen i landet som har politisk behandlet og vedtatt en tilslutning til å forplikte seg til systematisk arbeid for miljøforbedring.

Skape miljøgevinster

- Ved å signere strakstiltakene, viser at vi som bærekraftsfylke omsetter de høye klima- og miljøambisjonene våre i handling. Disse tiltakene vil være med på å skape miljøgevinster i byggenæringen og bidra til å nå målene i fylkesplanen vår, sier fungerande fylkesordførar Line Hatmosø Hoem.

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har i fellesskap utviklet Strakstiltak for eiendomsbesittere for raskere å komme i gang med klimakutt og miljøforbedringer i eiendomssektoren. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart til lavutslippssamfunnet 2050 som ble overlevert Solbergregjeringen som del av intiativet "Grønn konkurransekraft".

- Det svært gledelig at en så stor og synlig aktør som Møre og Romsdal fylkeskommune slutter seg til strakstiltakene. Det offentlige handler varer og tjenester for over 600 milliarder hvert år. Det offentlige eier eller leier mer enn 50% av alt areal i yrkesbygg. Nå viser Møre og Romsdal vei for andre store offentlige aktører, og dermed vil strakstiltakene bidra vesentlig til raske miljøgevinster, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Også i Norsk Eiendom ser de svært positivt på dette.

- At offentlige byggherrer også slutter seg til vårt veikart er et viktig signal, ikke bare til offentlig sektor, men til hele eiendomsbransjen. Skal vi nå målet om 50% kutt innen 2030 må alle byggherrer levere på sitt kuttpotensial. Gjennom forpliktelsen som ligger i signeringen av strakstiltakene, øker sjansen for at vi når våre mål, sier Tone Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom.

Om Strakstiltakene:

Byggeiere, utviklere og forvaltere kan forplikte seg til å gjennomføre tiltakene i sitt arbeid. Virksomheter som har tilsluttet seg strakstiltak 1.0 (tiltak 1-10) får anledning til å tilslutte seg strakstiltak 2.0 (11-20), hvis de kan vise at de har gjennomført tiltak 1-10 i sin virksomhet. Nær 80 virksomheter har sluttet seg til strakstiltakene, og til sammen forvalter de over en tredel av yrkesbyggarealet i Norge. Med det viser de at de har høye klima- og miljøambisjoner og inngår en formell avtale om at de vil gjennomføre strakstiltakene og skaper reell miljøgevinst i sine prosjekter. Virksomheter som signerer, får oppfølging fra Grønn Byggallianse.

(KILDE: Grønn Byggallianse)

Les mer om Strakstiltakene

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave