- Ikke la Oslo bestemme

 
- Ikke la Oslo bestemmeBildet: Tormod Andreassen, næringspolitisk leder Næringsforeningen
KRONIKK: - Når regjeringen og Stortinget nå skal komme med flere krisetiltak forventer vi at det kommer penger som fylket og kommunene kan bruke til å bygge viktige prosjekt for Stavanger-regionen.

Av Tormod Andreassen, næringspolitisk leder Næringsforeningen

La meg først si: jeg har stor respekt for alle de dyktige stortingsrepresentantene, statsrådene og embetsverket i Oslo. Det arbeider mange dyktige dedikerte folk i Oslo. Men, og det er et stor men her, vettet er rimelig jevnt fordelt over landet. Det er flinke folk over alt.

Vi er heldige som har mange flinke byråkrater og folkevalgte i vår region. Og de har et fortrinn som kolleger og andre i Oslo ikke har: de kan se hvor skoen trykker her. Derfor bør en stor del av de offentlige krisemidlene, som skal bidra til å få opp aktiviteten etter Korona-krisen, fordeles av folkevalgte i denne regionen ikke byråkrater i Oslo.

Næringsforeningens medlemsundersøkelse viser med all tydelighet den krisen som nå rammer næringslivet med koronaepidemi og oljeprisfallet. Koronakrisen rammer hele landet og treffer alle og mange bransjer hardt og brutalt. Men det som gjør at denne regionen er i en særstilling er at vi blir truffet dobbelt. Oljeindustrien er ikke like jevnt fordelt over hele landet.

Stavanger-regionen og dette fylket har en betydelig andel av vårt næringsliv rettet inn mot denne næringen. Det vet fylkespolitikerne, ordførerne og stortingsrepresentantene fra Rogaland. De vet hvilke store offentlige investeringer som er klare. De vet hvordan best treffe det lokale næringslivet, og de samarbeider med regionale og lokale arbeidstaker- og næringslivsorganisasjoner. Alt dette i sum tilsier at de er bedre rustet enn de fleste til å målrette krisetiltakene best.

Parallelt med dette arbeidet pågår det nå en prosess med ny Nasjonal Transportplan (NTP). For ikke lenge siden kom Vegdirektoratet med sine innspill til hva de mener er viktigst. Og det har ført til ramaskrik over hele landet, alle andre steder enn det sentrale Østlandet. I bestillingen fra samferdselsdepartementet står det at fagetatene (vegvesenet, avinor osv.) skal prioritere de prosjektene som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det har ikke fagetaten vegdirektoratet gjort. De har prioritert ulønnsomme prosjekt rundt Oslo, som Oslo sågar selv ikke ønsker.

Når vi støtt og stadig opplever trenering i forhold til Rogfast og andre svært lønnsomme prosjekt, fremstår det hele som merkelig. Dessverre må vi minne om at Rogfast er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektet i gjeldende NTP, og det ligger klart til bygging. Det er regionale politikere som vet hvor skoen trykker. Når de strenge tiltakene i forbindelse med koronakrisen lettes på og etter hvert opphører, så må vi i gang med den neste fasen av den nasjonale dugnaden. Det er å få gang på næringslivet igjen, trygge arbeidsplasser og skape aktivitet.

Da viser all tidligere erfaring fra oljekrisen, finanskrisen og andre kriser at blant de mest effektive motkonjunkturtiltakene vi kan ha, er store offentlig byggeprosjekt. Veier, tuneller og bygg som sysselsetter mange hender når det skal bygges, og når de er ferdige, kommer hele fellesskapet til gode. Våre lokale og regionale politikere vet akkurat hva som står øverst på ønskelisten og hva som virker hos oss. Så derfor kjære dyktige departementsansatte, stortingspolitikere og regjering.

Gi oss penger til å sette i gang målrettede aktiviteter for næringslivet i Rogaland. Så skal vi love å fortsette å være den økonomiske motoren vi er for fellesskapet Norge.

Kilde: naeringsforeningen.no
(Næringsforeningen i Stavanger-regionen er landets største næringsforening og handelskammer)

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave