Innlandet utlyser samspillsentreprise

 
Innlandet utlyser samspillsentrepriseBildet: Ved Raufoss videregående skole skal det både renoveres og bygges nytt. Arkitekt: Atelier 4 AS
AKTUELLE PROSJEKTER: Innlandet fylkeskommune inviterer til konkurranse om samspillsentreprise for rehabilitering og nybygg ved Raufoss videregående skole. Verdi: cirka 200 millioner kroner.

Av Bjørn Laberg

Med bakgrunn i kompleksiteten i prosjektet som omfatter både rehabilitering, nybygg og skole i drift gjennom hele prosjektperioden, har Innlandet fylkeskommune valgt å gjennomføre prosjektet som en samspillsentreprise.

Litt fra konkurransegrunnlaget:

Prosjektgjennomføringen skjer i 2 faser:

• Prosjektutviklingsfase (Samspillsfase 1): Man skal i fellesskap utarbeide et komplett for-/detaljprosjekt som er tilstrekkelig detaljert til at samspillsentreprenøren kan forplikte seg til de endelige kostnadsrammer («målpris og «garantert makspris») for gjennomføringsfasen.

• Gjennomføringsfase (Samspillsfase 2): Gjennomføringen av prosjektet planlegges et stykke på vei som en totalentreprise, likevel slik at vederlagsmekanismen i utgangspunktet er basert på løpende regning. Også i denne fasen skal det finne sted et aktivt samspill mellom partene, godt utover hva som følger av en tradisjonell totalentreprise.

• Skolen skal være i drift gjennom hele byggeperioden. Dette medfører at byggeaktivitetene må planlegges nøye og tilpasses driften av skolen, herunder forventes det oppdeling av arbeidene i ulike faser.
Skoleanlegget skal utformes så fleksibelt og generelt at det over tid kan tilpasses nye organisasjonsformer, nye læringsformer, skiftende elevtall og skiftende sammensetning av elevgrupper.

Målsetningene med prosjektet:

• å sikre at bygningsmassen og alle tekniske anlegg ivaretar forskriftskrav på en god måte. Blant annet tilfredsstiller dagens rom for oppbevaring av gass ikke gjeldende forskriftskrav.
• forbedre styringen av ventilasjonsanleggene av hensyn til energiøkonomisering
• etablering av et nybygg, for nytt sentralt plassert servicetorg og arealer for elevtjenesten, administrasjon og ledelse samt arbeidsrom og personalrom for lærere.
• samle fagavdelingene.
• å lokalisere elektrofaget i B-bygget, sammen med TIP, noe som antakelig vil kreve et nytt tilbygg til B-bygget.
• å flytte sveiseverkstedet til plan 1 i B-bygget, da det er TIP som bruker dette mest.
• HO-avdelingen bør også flyttes da de pr i dag har rom både i A, B og C-bygget inkludert ambulansegarasjen i C-bygget.
• flytting av varemottak
• etablering av ny miljøstasjon
• renovering av dagens undervisningsrom/grupperom, særlig med hensyn på lydisolering.
• Utvidelse av bibliotek
• etablering av ett eller to nye auditorier.
• nytt naturfagrom
• utbedring av garderober, toalett og dusjer.
• ENØK-tiltak.

FAKTA:

Tiltakshaver: Innlandet fylkeskommune
Arkitekt: Atelier 4 AS
Kommune: Vestre Toten
Verdi: 200 millioner kroner
Byggestart: oktober 2020
Tilbudsfrist: 8. juni

Kilder: Byggfakta Smart / ByggeNorge / TendSign / Innlandet fylkeskommune

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta Smart.


 

Last gjerne også ned våre rapporter. Rapportene er basert på data registrert i Byggfakta sin prosjektdatabase. Disse inneholder detaljert informasjon om pågående, planlagte og gjennomførte byggeprosjekter.

 

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår