Inviterer til dialog om barnehageprosjekt

 
Inviterer til dialog om barnehageprosjektBildet: Høgmo barnehage oppfyller ikke krav til dagens standard, og ny barnehage er nå under planlegging. Foto: Oppdal kommune
AKTUELLE PROSJEKTER: Oppdal kommune inviterer til dialogkonferanse i forkant av anskaffelse av ny Høgmo barnehage.

Av Bjørn Laberg

Høgmo barnehage oppfyller ikke krav i forhold til arbeidsmiljølov og dagens standard til barnehagedrift. På bakgrunn av dette ble det i 2019/2020 gjennomført et skisseprosjekt der
ny barnehage ble skissert ut.

Planlagt bygg var i 3 eller 4 avdelinger og ble på dette tidspunkt estimert til å koste 46,8 millioner for 3 avdelinger, og 51 millioner for 4 avdelinger. Planene ble lagt frem politisk og kostnadsestimatene ble ansett som høye.

Det er i etterkant lagt en del politiske føringer for prosjektet med tanke på innovativ anskaffelse og bærekraftig, fremtidsrettet 4- avdelingsbygg. Her skal det tas spesielle hensyn til klima og miljø og nye utfordringer i barnehagedrift, som for eksempel oppbluss/utbrudd av pandemi.

Området dagens Høgmo barnehage ligger i, har i det siste blitt kjøpt av Oppdal kommune. Det vil bli igangsatt en omreguleringsprosess på området, noe som kan gjøre det mulig å plassere ny barnehage i det som i dag er regulert som friområde.

Dette ønsker Oppdal kommune innspill på fra byggenæringen. Oppdal kommune inviterer derfor til dialog med aktuelle aktører som kan gi tilbakemelding på mulighetene for, og mulige løsninger knyttet til behovene for ny Høgmo barnehage.

Dialogkonferansen gjennomføres 14.juni 2022 klokken 14.00-15.30 i Kommunestyresalen i Oppdal Rådhus.

Påmelding gjøres per e-post til per.lyngstad@oppdal.kommune.no snarest, og senest 10. juni 2022 innen kl. 14.00. Oppgi antall personer som kommer fra hvert firma med navn, epostadresse og telefonnummer til hver enkelt person.

Dialogkonferansen vil bli gjennomført på norsk og det vil bli mulighet for befaring.

Program dialogkonferanse:

• Gjennomgang behov og tidligere prosess.

• Utfordringer knyttet til behovet, mulige løsninger og rammebetingelsene for
prosjektet.

• Hva ønsker Oppdal kommune tilbakemelding på?

• Diskusjon og spørsmål

• Veien videre etter dialogen

• Eventuell befaring

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave