Kartla 170 verneverdige bygg

 
Kartla 170 verneverdige byggBildet: Tøyengata 47 har blitt refundamentert og fasaderehabilitert i løpet av de siste to årene, etter at den hadde fått omfattende setningsskader .
Boligbygg har gjennomført en grundig gjennomgang av hele eiendomsporteføljen, i samarbeid med Byantikvaren i Oslo. Totalt viser planen at Boligbygg forvalter 170 bygg som har verneverdi.

Arbeidet med verneplanen har vært omfattende, og innebærer grundig kartlegging og vurdering av i alt 320 eiendommer, oppført fra tidlig 1800-tall til 2016. I tillegg til medarbeidere i Boligbygg har Byantikvaren bidratt i arbeidet, og WSP og Arkitektskap AS vært konsulenter.

Nylig markerte Boligbygg og samarbeidspartnerne at planen er ferdig ved Tøyengata 47, som var det første helkommunale boliganlegget oppført av Kristiania kommunale boligråd i 1913. Byantikvar Janne Wilberg roste Boligbygg både for å ivareta en rekke historiske boligeiendommer, det grundige arbeidet med verneplanen, og ikke minst for den store jobben som er gjort med Tøyengata 47, Denne eiendommen har blitt refundamentert og fasaderehabilitert i løpet av de siste to årene, etter at den hadde fått omfattende setningsskader .

Kulturhistoriske verdier

Status for Boligbyggs eiendomsportefølje når det kommer til verneverdi viser at ca. 25 bygninger har formelt vern gjennom plan- og bygningsloven. Et bygg er fredet og for ytterligere et bygg pågår det en fredningsprosess. 100 bygg er listeført på Byantikvarens gule liste, og her vil den nye verneplanen føre til noen endringer, der noen bygg tas ut av listen, mens andre legges til. Totalt viser planen at Boligbygg forvalter 170 bygg som har verneverdi.

- Vi er stolte av at vi tar vare på store kulturhistoriske verdier i Oslo ved å forvalte en rekke flotte bygg fra ulike tidsepoker, sier Boligbyggs administrerende direktør, Marit Jakobsen Leganger. Hun benyttet også anledningen til å takke Byantikvaren for det gode samarbeidet om planen, og arkitekt Tom Wassum fra Arkitektskap AS som var prosjektleder for det omfattende arbeidet.

Grunnlag for balansert forvaltning

- Verneplanen gir oss i tillegg et godt grunnlag for å avveie de kulturhistoriske verdiene som bygningsmassen representerer, med Boligbyggs samfunnsoppdrag. Bevaring må ses opp mot forventningene til bostandard, og de spesielle kravene som må stilles til kommunale boliger, sa Leganger videre.

Planen dokumenterer eiendommene med verneverdi, og de viktigste endringene fra 1900 og fram til i dag. For hver eiendom med antikvarisk verdi, gis en begrunnelse for vern, og beskrivelse av omfang og hensikt. Katalogen med alle eiendommene som er omfattet av vern inneholder fakta om eiendommen, begrunnelse og omfang av vern, og tilgjengelig endringshistorikk.

Den nye verneplanen inneholder i tillegg en kort historikk om kommunens historie som boligbygger, fra første leiegårdene ble bygget av Kristiania kommune, til OBOS overtok rollen som sosial boligbygger i Oslo fra 1934.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave