Kommersiell lansering av unik betongskanner

 
Kommersiell lansering av unik betongskannerBildet: Skjermbasert 3D-visualisering av betongstrukturen gir en sanntidstolkning av betongens indre tilstand, inkludert defekter som sprekkdannelser, luftlommer, hulrom, delaminering og armeringsjern.
Elop AS igangsetter i dag kommersielt salg av verdens første rullende ultralydskanner. Skanneren er utviklet for å effektivt inspisere og vurdere store overflateområder.

– Den rullende ultralydskanneren, som vi har kalt «Elop Insight», muliggjør en unik og effektiv måte å skanne store betongkonstruksjoner som broer, bygninger, demninger og tuneller. Teknologien kan bidra til å endre hvordan infrastruktureiere sørger for å holde betongkonstruksjoner trygge, bærekraftige og økonomisk levedyktige, sier Kjersti Kanne, administrerende direktør i Elop, i en pressemelding.

Aldrende infrastruktur

Med utgangspunkt i en visjon om å gi eiere av infrastruktur en løsning som kan bidra til økt sikkerhet og levetid, samt reduserer levetidskostnader og klimaavtrykk, har Elop siden 2013 utviklet og patentert en ultralyd-basert teknologi for inspeksjon og kartlegging av kritisk infrastruktur. Omfanget og etterslepet av vedlikehold av kritisk betonginfrastruktur skaper bekymring, med økende vedlikeholdskostnader som følger en økende base aldrende infrastruktur. Siden åtte prosent av verdens CO2-utslipp stammer fra produksjonsprosessen til betong, er materialet en sterk bidragsyter vil dagens miljøutfordringer. 

Samle, visualisere og handle

Den rullende «Elop Insight» ultralydskanneren gjør infrastruktureiere raskt i stand til å identifisere problemer som må utbedres. Skanneren er utviklet for å effektivt inspisere og vurdere store overflateområder. Skjermbasert 3D-visualisering av betongstrukturen gir en sanntidstolkning av betongens indre tilstand, inkludert defekter som sprekkdannelser, luftlommer, hulrom, delaminering og armeringsjern.

– Ultralydskanneren vår samler inn data og visualiserer den i sanntid. Dette gjør bruker eller infrastruktureier i stand til å foreta mer velinformerte valg og prioriteringer for optimalisert og smartere vedlikehold, samtidig som det bidrar til å gjøre infrastrukturen tryggere, sier Kjersti Kanne.

Stordatafordeler

Den største langsiktige verdien for Elop, infrastruktureiere og samfunnet som helhet ligger imidlertid i datafangsten som muliggjør overvåkning av kritisk infrastruktur. Sistnevnte er en katalysator for å konvertere data til unik innsikt som muliggjør sterkt forbedret infrastrukturforvaltning inkludert tryggere og grønnere konstruksjoner. Gjennom å kombinere den unike informasjonen med skybaserte systemer kan Elop gi bygg- og anleggsbransjen og infrastruktureiere verden over tilgang til mer rikholdig og innsiktsfull data enn man tidligere har kunnet gjøre.

Norsk med globalt potensiale

Til å begynne med vil Elop primært satse på det nordiske og europeiske markedet med selskapets ultralydteknologi. Blant selskapene som allerede har uttrykt interesse i teknologien er inspeksjonsselskaper, entreprenører og rådgivende ingeniører.

– Vi kontaktes av selskaper fra hele verden som ser de store fordelene som teknologien vår gir. Av Covid-19 årsaker vil vi først prioritere potensielle kunder i Norge og Norden, men dette er en teknologi med globalt potensiale ettersom betong blir brukt som byggemateriale over hele verden, sier Kjersti Kanne.

Årlige besparelser på flere milliarder dollar

Infrastruktur som broer, tuneller og store bygninger bygges ofte med armert betong som trenger regelmessig inspeksjon for å ivareta strukturell integritet og sikkerhet. Det iboende globale markedspotensialet innen forebyggende vedlikehold og tilstandsovervåkning er på over 35 milliarder dollar årlig. I løpet av de neste par årene vil Elop derfor utviklet grunnlaget for et system for tilstandsovervåkning som gir kontinuerlig oversikt over infrastrukturens tilstand og helse.

– Ved å kombinere datakilder med kunstig intelligens kan vi over tid analysere og forutse når, hvor og hvordan vedlikehold av betonginfrastruktur er påkrevd. Dette kan gi årlige besparelser på flere milliarder dollar, samtidig som man forbedrer sikkerheten og reduserer klimaavtrykket til infrastruktur i betong. Vi tror at Elop Insight kan frigjøre betydelige verdier for alle interessenter, avslutter Kanne.

Bildet: Infrastruktur som broer, tuneller og store bygninger bygges ofte med armert betong som trenger regelmessig inspeksjon for å ivareta strukturell integritet og sikkerhet. 
 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave