Kraftig økning i elektriske ulykker

 
Kraftig økning i elektriske ulykkerBildet: Entreprenørenes gravearbeid står for den største økningen i vekst av skader på byggeplasser. Foto: Getty Images
DANMARK: Antall ulykker og nestenulykker med elektriske installasjoner i Danmark har økt med 55 prosent siden 2020 – det høyeste nivået på fem år.

Av Bjørn Laberg

Brann i kabelskap og støt fra nedgravde kabler. Det er mange muligheter for alvorlige ulykker når entreprenører og fagutdannede elektrikere jobber med strømførende anlegg.

En ny rapport fra Sikkerhetstilsynet i Danmark viser at antallet skader øker. I 2020 ble det rapportert om 107 hendelser, inkludert ulykker og nestenulykker ved elektriske anlegg. Meldingene er delt inn i 28 meldinger om personskade, 72 meldinger om materielle skader og 7 nestenulykker. Året før var tallet 69, så det er en vekst på 55 % i antall rapporterte hendelser. En kraftig økning, med lyspunktet at i 2020 var det ingen omkomne.

Meldeplikt er viktig

– Vi vet ikke om økningen skyldes at de ansvarlige for drift av elektriske anlegg er blitt flinkere til å melde fra om hendelser, og om det fortsatt er et mørketall. Uansett er det viktig at alle er klar over meldeplikten. Bare slik kan vi gi bransjen verktøy til å lære av det som har gått galt i løpet av året, sier kontorsjef Søren Assenholt Muff til dagensbyggeri.dk

Samtidig opplyser Sikkerhetstilsynet at personskader har økt med 28 meldinger om personskader. 16 personer er skadd i forbindelse med lavspentanlegg, og 11 personulykker er ved høyspentanlegg. Kabelskap og høyspentkabler er de anleggstypene som oftest var involvert i hendelser i 2020. Flest skader var knyttet til hendelser på lavspentkabler.

Graveskader er et sårt punkt

Mens flertallet av hendelsene med materielle skader i kabelskap var elektriske branner, og flertallet av hendelsene med høyspentkabler skjedde i forbindelsesgraveskader. Og spesielt entreprenørenes gravearbeid er et sårt punkt. Det viser seg at flertallet av personskader og materielle skader oppstår når andre faggrupper enn elektrikere kommer i nærkontakt med det elektriske anlegget og systemene. Dette er tilfellet i i underkant av halvparten av de rapporterte hendelsene, hvor graveskadene er den typiske årsaken.

I en oppfølging av rapporten understreker Sikkerhetstilsynet at det i Danmark er meldeplikt om ulykker av elektrisk karakter på elektriske anlegg.

– Meldeplikten omfatter både personskader og skader på elektrisk utstyr, branner og eksplosjoner samt nestenulykker. Disse hendelsene kan ha god forebyggende effekt. Derfor bør alle være oppmerksomme på å melde fra om alle ulykker, hendelser og nesten-hendelser i elektriske anlegg, sier Muff.

KILDE: Dagens Byggeri

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave