- Krisetiltakene må gi grønn omstilling i alle næringer

 
- Krisetiltakene må gi grønn omstilling i alle næringerBildet: Konsernleder i Multiconsult, Grethe Bergly
- Myndighetene må gi preferanse til å bygge opp leverandører, rådgivere og teknologi i Norge, mener Multiconsults konsernleder, Grethe Bergly.

For å gjøre de rette grepene for å dra i gang økonomien under Covid-19-epidimien har statsminister Erna Solberg invitert næringslivet til råds. Multiconsult har gjennom Skift, Næringslivets klimainitiativ, gitt regjeringen følgende beskjed

- Alle grep som skal tas for å møte den økonomiske nedturen, må samtidig møte den globale klimakrisen vi står oppi, og bidra til å nå bærekraftsmålene, sier konsernleder i Multiconsult, Grethe Bergly, i en pressemelding.

Still tydelige krav

Siden bygg- og anleggsenæringen er en konjunkturutsatt næring, risikeres tap av kompetanse og produktivitetsutvikling i tider med store svingninger. Motkonjunkturtiltak for byggenæringen må derfor bidra til å bygge opp under kompetanseutvikling, og fremme konkurransekraft hos norske leverandører.

- Alle næringer kan omstilles i grønnere retning. Det avgjørende at de grep som regjeringen nå foreslår, støtter opp under elektrifisering, legger til rette for mer fornybar energiproduksjon, at det stilles krav om utslippsreduksjoner i samferdselsprosjekter og ikke minst at det stilles tydelige krav til smart teknologibruk og bærekraftskrav i alle nye bygg. Her må det offentlige lede an og bruke sin innkjøpsmakt til å drive gjennom gode løsninger som gjør bransjen bedre skodd for fremtiden, sier Grethe Bergly.

Målrettede tiltak

- Regjeringen må samtidig fortsette med generelle tiltakspakker. De er avgjørende viktige og når ut til alle bedrifter. Målrettede tiltak, derimot, må gå til næringer og bedrifter som er og vil være økonomisk og miljømessig bærekraftige, avslutter Grethe Bergly

Multiconsult har følgende næringsovergripende innspill til Statsministeren:

• Regjeringen må videreføre det viktige arbeidet med å sikre romslige COVID-19 tiltakspakker fra myndighetene (lån, garantier, utsettelse på eller reduserte på offentlige betalinger, kontantstøtte m.m.). Disse er generelle og vil nå ut til alle bedrifter og bransjer.

• Målrettede støtteordninger må innrettes mot næringer og bedrifter som var bærekraftige før krisen, og ikke de som ikke var det. Det vil kunne gå ut over sunne, bærekraftige og gode selskaper som trenger hjelp nå.

• Det offentlig må gå foran med betydelige investeringer i en ny oppbygningsfase på 2-4 år. Dette vil dreie seg om investeringer i infrastruktur, bygninger, vedlikeholdsetterslep osv.

• Fokus i investeringer må være på grønne og teknologitunge løsninger, som reduserer klimagassutslipp og samfunnsmessig sårbarhet.

• Myndighetene må gi preferanse til å bygge opp leverandører, rådgivere og teknologi i Norge. I dagens situasjon er det større aksept innenfor EU til å ta nasjonale hensyn.OVID-19 krisen har vist sårbarheten med globalisert økonomi. Norge har en unik mulighet til å være tidlig ute med å tiltrekke seg investeringer i kortreiste industriløsinger, fremfor å gjøre seg avhenging av leveranser fra Asia. Ny teknologi, digitalisering og robotisering muliggjør på en helt annen måte enn for bare få år siden. En forutsetning for å lykkes er gode og forutsigbare rammebetingelser, offentlige tilskuddsordninger, gunstig finansiering, skatteinsentiver, teknologikompetanse, høyt kvalifisert og stabil arbeidskraft, god infrastruktur, rimelig kraft o.l.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår