Kritiserer manglende sprinkler og seksjonering

 
Kritiserer manglende sprinkler og seksjoneringBildet: I starten av brannen var det mye oppmerksomhet rundt elbilenes rolle, men brannen startet ikke i en elbil og det er ingenting som tyder på at elbiler har påvirket brannutviklingen mer enn bensin- og dieselbiler. Foto: RISE
En evaluering av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn i januar viser at bygget ikke var prosjektert i tråd med regelverket og skulle hatt bedre brannsikkerhet.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har RISE Fire Research gjennomført en evaluering av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn 7. januar 2020.

Manglende seksjonering og sprinkler

RISE slår fast at byggetrinn 2 og 3 i parkeringshuset ikke var prosjektert i tråd med byggereglene. Parkeringshuset burde vært vurdert som et byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser og derfor blitt prosjektert med høyere brannsikkerhet. Bygget oppfyller heller ikke byggereglene dersom lavere sikkerhetsnivå legges til grunn.

– På grunn av det store arealet skulle parkeringshuset på Stavanger Lufthavn vært seksjonert og hatt installert sprinkleranlegg. Dersom dette hadde vært på plass, ville det ha bidratt til å redusere omfanget av brannen. I tillegg skulle den bærende konstruksjonen i det nyeste byggetrinnet hatt større brannmotstand, slik at det ikke kollapset i brannen, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK.
Etter at parkeringshuset ble prosjektert, er reglene om kontroll skjerpet. Fra 2013 blir prosjektering av brannsikkerhet i større bygg kontrollert av et uavhengig foretak. Foretaket kontrollerer at byggverket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK).

Burde vært uavhengig kontroll

I rapporten skriver RISE at dersom det hadde blitt gjennomført uavhengig kontroll av prosjekteringen av parkeringshuset på Stavanger lufthavn, er sannsynligheten større for at mangler i den branntekniske prosjekteringen ville blitt oppdaget og korrigert. Hensikten med evalueringen har vært å vurdere om dagens regelverk fungerer som forutsatt og om det er læringspunkter som kan bidra til å hindre lignende branner fremover.

– Evalueringen av brannen forklarer hvorfor brannen ble så omfattende. Vi ser ikke behov for å gjøre byggteknisk forskrift strengere på bakgrunn av evalueringen. I tråd med anbefalingene fra RISE vil vi imidlertid se nærmere på behovet for å endre veiledningen vår om hvordan brannmotstanden kan reduseres ved bruk av åpne veggflater i parkeringshus, fortsetter Horne.

Flere læringspunkter

RISE har også sett på selve håndteringen av brannen. Rapporten trekker frem læringspunkter, men funnene anses ikke som avgjørende for utfallet av brannen.
– Dette var en utfordrende brann og DSB skal sørge for at erfaringene fra håndteringen blir formidlet til alle 110-sentraler og brannvesen. I tillegg vil vi se på mulighetene for å utvikle kurs som tar for seg noen av utfordringene rapporten peker på, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.
I starten av brannen var det mye oppmerksomhet rundt elbilenes rolle, men brannen startet ikke i en elbil og det er ingenting som tyder på at elbiler har påvirket brannutviklingen mer enn bensin- og dieselbiler.

Lese hele RISE-rapporten her

(Kilde: DiBK)

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave