Lærerskole blir inkluderingssenter

 
Lærerskole blir inkluderingssenterBildet: Slik kan Bergen inkluderingssenter bli seende ut. Illustrasjoner: HLM Arkitektur AS / Multiconsult / 3Wr Arkitekter
AKTUELLE PROSJEKTER: Den gamle lærerskolen på Landås skal bli et inkluderingssenter for hele Bergen. Prosjektet blir pilot for arkitektur og menneskerettigheter.

Av Bjørn Laberg

I dag er den delen av virksomheten til Bergen kommune, som jobber med å integrere og inkludere innvandrere, spredt flere steder i byen. I inkluderingssenteret skal store deler av denne virksomheten samles på ett sted. Nygård skole, introduksjonssenteret og Etat for inkludering skal samlokaliseres i den gamle lærerhøgskolen. Planlagt åpning er høsten 2023.

Pilotprosjekt

Bystyret i Bergen har vedtatt at Bergen skal være en menneskerettighetsby. For å konkretisere denne ambisjonen innenfor byutvikling, byforming og arkitektur er Bergen Inkluderingssenter meldt inn som pilotprosjekt for Building Dignity, et internasjonalt program som setter fokus på menneskerettigheter og verdighet i de bygde omgivelsene. Målet er at Bergen Inkluderingssenter skal fremstå som et internasjonalt forbildeprosjekt når det gjelder å bruke arkitektur aktivt som virkemiddel for et inkluderende bysamfunn. Arkitektoniske valg gir viktige rammer rundt mennesker. Arkitektur kan invitere, inkludere og inspirere til å være aktive og deltakende mennesker. Byarkitekten er en medspiller i pilotprosjektet, og jobber sammen med prosjektgruppen for å konkretisere ambisjonen om et åpent og inkluderende senter som fremmer verdighet for alle brukere.

Tre gymsaler og ett svømmebasseng

Nygård skole er med 1.500 elever Bergens største skole. Skolen er et opplæringssenter for voksne og underviser i norsk og samfunnskunnskap. Skolen har også grunnskole for voksne. Introduksjonssenteret for flyktninger har oppgaver knyttet til bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger. Det ferdige bygget med uteområde og idrettsanlegg skal være mest mulig tilrettelagt for sambruk for nærmiljø, lag og organisasjoner. Det er gjort avtaler med Etat for idrett om sambruk av idrettsarealene. Bygget har tre gymsaler og et svømmebasseng til opplæringsformål. I tillegg skal fotballbanen «Baunebanen» utvides og det kommer et garderobeanlegg i tilknytning til banen.

Blir revet ned til betongskallet

Den tidligere Lærerhøyskolen på Landås ble kjøpt av Bergen kommune i 2015. Bygningsmassen skal bygges om og gjennomgå full rehabilitering for å tilfredsstille dagens standard og krav fra myndighetene. Det nye senteret skal ha passivhus som standard og ha tilnærmet nullutslipp. Det nåværende bygget er fra 1963 med et tilbygg fra 1995. Bygningsmassen er fordelt på fire etasjer og består i dag av undervisningsarealer, kontorarealer, kantine og bibliotek. Bygget har tre gymsaler med garderober og også et svømmebasseng. Samtlige konstruksjoner innvendig og i fasader blir revet ned til betongskallet med unntak av noen teglvegger. Alle konstruksjonene skal deretter bygges opp igjen i henhold til funksjons- og romprogram.

Tre entrepriser

Større deler av bygningsmassen skal få direkte eller indirekte innfall av dagslys. Det vil kunne øke utnyttelsen av bygningsmassen. I bibliotek og idrettsareal skal det kun gjennomføres mindre bygningsmessige arbeider. Det skal også gjøres arbeid utendørs. Et busstopp skal flyttes og det blir ny hovedinngang til bygget. Det skal også anlegges park. Idrettsbanen kalt «Baunebanen» skal få nytt garderobeanlegg. Det nåværende friidrettsanlegget og fotballbanen skal erstattes med en ny 11’er-bane med målene 100 x 60 m. Prosjektet vil bli oppdelt i tre entrepriser:

• Utvidelse av Baunebanen med garderobeanlegg vil ha prioritet og gjennomføres som en totalentreprise. Oppstart januar 2020 med antatt ferdigstillelse 4 kvartal 2020. SK Baune vil få utvidet dagens fotballbane til en 11’er-bane med tilhørende garderobeanlegg.

• Innvendig riveentreprise gjennomføres som en totalentreprise, som en innledende fase til hovedombygging av Landåssvingen 15. Oppstart april 2020 med ferdigstillelse oktober 2020

• Totalentreprise hovedombygging av Landåssvingen 15. Oppstart november 2020 med ferdigstillelse september 2023

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Bergen kommune

FAKTA:

Fylke: Vestland
Kommune: Bergen
Tiltakshaver: Bergen kommune
Representant for tiltakshaver: Erstad & Lekven Bergen AS
Investeringsramme: 931 millioner
Ferdigstillelse: Januar 2024
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjekteringsgruppe (skisseprosjekt): HLM Arkitektur AS, Multiconsult, 3Wr Arkitekter, Smedsvig landskapsarkitekter.
Baunebanen med garderobeanlegg: Rivenes AS
Innvendige rivningsarbeider: Norsk Riving AS
Areal: Eksisterende bygg 18 362 m². Nytt garderobeanlegg 220 m²

 

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta Smart.


 

Last også ned vår rapport om: De 100 kommunene som har de største prosjektplanene

 

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår