- Leilighetsnormen har feilet

 
- Leilighetsnormen har feiletBildet: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.
KRONIKK: - Leilighetsnormen har feilet på målet om å øke andelen småbarnsfamilier, og har i stedet utløst en sterk vekst i andelen kjøpesterke par uten hjemmeboende barn.

Av Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

Samtidig har andelen singel-husholdninger falt kraftig i takt med at tilgangen på mindre boliger med lav enhetspris har blitt sterkt redusert. Leilighetsnormen har feilet over mange år. Formålet om å øke andelen småbarnsfamilier er ikke oppfylt, i stedet har andelen kjøpesterke par uten hjemmeværende barn økt sterkt.

Leilighetsnormen har forsterket boligmangelen og prisveksten i Oslo, fordi det har blitt bygget færre boliger på grunn av normens størrelseskrav. Tilgangen på mindre boliger med lav enhetspris er sterkt redusert, og resultatet er at andelen singel-husholdninger har falt så kraftig at Oslo er i ferd med å bli utilgjengelig for folk med normalt arbeid og alminnelig inntekt.

Det er 15 år siden Oslo kommune vedtok den såkalte leilighetsnormen. Normen legger sterke begrensninger på boligbyggingen i indre by. Formålet var særlig å sikre flere større leiligheter egnet for barnefamilier. Med dette grepet skulle man få flere til å bosette seg permanent i indre by, og dermed snu trenden med at småbarnsfamilier flytter ut av Oslo før skolealder. 

NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk analyse har analysert leilighetsnormens effekt på boligmassen i Oslo, og vi har studert Oslos befolkningsstatistikk for å avdekke hvordan befolkningssammensetningen har endret seg i årene etter Leilighetsnormen. Hovedvekten av den sterke befolkningsveksten de siste tiårene har kommet i Oslos indre by. Paradoksalt nok har det blitt bygget færre boliger på grunn av leilighetsnormens størrelseskrav, som dermed har forsterket boligmangelen i Oslo. 

De harde fakta er:

• I perioden 2008-2022 har befolkningssammensetningen i indre by endret seg slik: https://www.oslo.kommune.no/statistikk/befolkning/husholdninger/ 

•  Singel-husholdninger: Nedgang fra 69,1 til 54,9 prosent

• Par uten hjemmeboende barn: Oppgang fra 13,2 til 21 prosent

• Husholdninger med små barn: Nedgang fra 9 til 8,9 prosent

• Husholdninger med store barn: Oppgang fra 4,6 til 6,2 prosent

• Andelen leiligheter under 35 m2 har falt markant i de fire bydelene som er omfattet av leilighetsnormen etter 2007 (Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen). 

• Andelen leiligheter under 35 m2 har falt moderat også i bydeler som ikke er omfattet av leilighetsnormen. Dette indikerer at normen binder boligbygging i hele byen. Nedgangen i indre by er altså ikke kompensert med økt bygging under 35 m2 i øvrige bydeler.

• Etter leilighetsnormen er det bygget forholdsmessig mange små leiligheter rett over normens minstekrav på 35 m2. Trenden gjelder alle bydeler, og er en indikasjon på sterk etterspørsel etter små og rimelige ett og toroms leiligheter.

• Etter leilighetsnormen er det bygger aller flest leiligheter på 40-50 m2, dernest leiligheter på over 80 m2 hvor økningen er tydeligst i bydelene omfattet av leilighetsnormen. 

Fra forskningen vet vi at barnefamilier trekker ut av byen for å få mer plass for pengene, en enklere hverdag og tryggere og bedre rammer rundt barnas oppvekst. Det er grunn til å anta at single, i større grad enn barnefamilier, ønsker å bo sentralt, for eksempel grunnet sterkere preferanser for nærhet til sosiale møteplasser utenfor hjemmet. Vi håper at analyser og fakta kan bidra til en endring av leilighetsnormen som fører til at det bygges riktigere og flere boliger i Oslo.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave