- Må ha transportløsninger «for det gode liv»

 
- Må ha transportløsninger «for det gode liv»Bildet: Det er viktig at vi rydder plass for den unge generasjonen og la de få bestemme om sin egen framtid, sa administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, under åpningen av Mobilitet 2020. Foto: Odd Borgestrand
MOBILITET 2020: - Innen 2030 skal alle ha tilgang til bærekraftig og effektiv transport som støtter opp under det de trenger for et godt liv i byene og distriktene.

Av Odd Borgestrand

- Nye transportløsninger skal ha en nullvisjon når det gjelder hardt skadde og drepte. Klimagassutslippene skal reduseres med 60 prosent.
Det var noen av de konkrete målene Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, trakk fram under åpningen av den store mobilitetskonferansen i Oslo i dag.

Det er framtidens samferdselstilbud som er hovedfokuset under den nye konferansen Mobilitet 2020.

Alle de fremste aktørene innen samferdselselsktoren, med unntak av landets nye samferdselsminister Knut Arild Hareid, er til stede. Hareide kunne ikke møte på kort varsel, men konferansen ansees som så viktig at tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er blant de 400 deltakerne. 
(Byggfakta kommer tilbake med eget intervju med Solvik-Olsen i etterkant av konferansen).

Transportøkonomisk Institutt og Opplysningsrådet for veitrafikken har sammen med 17 sentrale aktører utformet et to dagers tettpakket program der klimautfordringer, urbanisering, innovasjon, teknologi, trafikksikkerhet og mobilitetstrender er temaer som står på dagsorden.
Ruter-direktøren Bernt Reitan Jenssen framsto som en visjonær aktør innen framtidens samferdselsløsninger, der han var tydelig på at det er blitt helt nye trender innen bevegelsesfrihet. I Transport21-rapporten er visjonen «det gode liv og et konkurransedyktig næringsliv». 

- Vi må bli tydelig på kvaliteten på tjenestene framfor å fokusere på de tekniske løsningene, mente Reitan Jenssen. Mer sømløse systemer og tjenester på tvers av transportmidler vil gjøre det enklere å reise med kollektivtrafikk, mente han.

- I Norge er det en ulempe at alle skal løse utfordringer innen sine egne sektorer.  Samhandling er nødvendig for å løse utfordringene. Det kreves en omstrukturering av ressursbruk. Vi må investere på en smartere måte, og vi har lært noe de siste 10 årene som gir oss nye muligheter og som også medfører at gamle og velprøvde løsninger ikke lenger er de bærekraftige, sa Ruter-direktøren.

Det var nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Jon Gunnes (V), som måtte steppe inn som stedfortreder for landets ferske samferdselsminister.
Gunnes kunne ikke love samme ekspansive samferdselsbudsjetter framover og mente midlene i større grad måtte gå til rassikring framfor fergefri E-39 fra Kristiansand til Trondheim.
- Igangsatte prosjekter skal fullføres, men det blir tøffere prioritering i forkant av neste NTP, sa Gunnes.

Leder for Sintefs konsernsatsing på mobilitet, Beate Kvarnstad-Lervold, sa i formiddagens paneldebatt at kunnskap må bli en viktigere del av beslutningsgrunnlaget. Sintef har etablert et eget mobilitetsprogram nettopp for å bringe sin kunnskap ut til næringsliv og politikere.
- Hver enkelt av oss må ta innover oss at det er behov for transformasjon innen mobilitet. Sammen kan vi utvikle et bedre samfunn, og vi kan også utvikle nye og bærekraftige industriprodukter, sa hun.
Ruter startet med sitt bærekrafts-fokus for tre år siden. Etter at selskapet tok bærekraft inn i sine styringsdokumenter har selskapet også fått mange unge inn i sin organisasjon, fortalte Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

- Det har skjedd noe alvorlig der ute. Det er blitt et krav fra de unge at vi skal ta miljøet på alvor. Det er viktig at vi rydder plass for den unge generasjonen og la de få bestemme om sin egen framtid.
På sikt blir det billigere å investere i nye teknologiske løsninger. Elbusser og båter er ny teknologi som er rimeligere i drift. Det aller viktigste er imidlertid pålitelighet. De reisende må føle seg trygge på at de kommer fram til rett tid. Derfor må det brukes betydelig mer penger på forskning, mente både Sintefs representant og Ruter-direktøren

Transportsektoren er i dag en av sektorene som bruker minst ressurser på forskning, ble det hevdet under dagens konferanse.

Byggfakta rapporterer fra Mobilitetskonferansen i dag og i morgen.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår