Må ta viktige grep for bedre byer

 
Må ta viktige grep for bedre byerBildet: Tre sentrale aktører under Rambølls presentasjon av «Bedre byer». Fra venstre kommunikasjonssjef Mali Smogeli-Johansen, administrerende direktør Ole-Petter Thunes og Gina Marie Qvale, leder av Unge RIF og konsulent i Rambøll. Foto: Odd Borgestrand
ARENDALSUKA 2019: Det er ingen tvil om at Norge urbaniseres. Nå bor nemlig 82 prosent av landets befolkning i byer og tettsteder. Dermed må alle som planlegger gode bysamfunn være enda mer bevisst på de utfordringene som ligger i at folk flytter fra land til by.

Av Odd Borgestrand

Det er bakgrunnen for innbyggerundersøkelsen «Bedre byer» som rådgiverselskapet Rambøll nå har gjennomført. 4000 nordmenn har deltatt i en nasjonal undersøkelse om hva som gjør en by attraktiv å bo og leve i.

- Som rådgivere er det avgjørende at vi lytter til innbyggerne når vi planlegger og utvikler byer og tettsteder. Vårt oppdrag er å sikre trygge og gode byer uten at det skal gå på bekostning av framtidens generasjoner når det gjelder miljø og klimatiltak. Samtidig er det et faktum at vi ser på verden med svært ulike øyne, og det er en utfordring for framtidsplanleggere. Vi må samarbeide og tenke smart og miljøvennlig for å realisere bedre byer, sa administrerende direktør Ole-Petter Thunes i Rambøll under selskapets presentasjon av innbyggerundersøkelsen under Arendalsuka.

- Det skjer en polarisering mellom milljøforkjempere og klima-skeptikere. Bompengedebatten i Norge er et klassisk eksempel på interessemotsetningene i befolkningen. Det er utfordrende å skape enighet om nødvendige tiltak for å sikre gode bysamfunn.
For å løse de store problemene må også norske kommuner samarbeide, tenke smart og helhetlig. For at klimabudsjetter og bærekraftsmål skal bidra i positiv retning må gode intensjoner og nødvendige planer faktisk også realiseres, sa Thunes.
- Vi kan ikke være fornøyd med bra byer, - sammen må vi jobbe for bedre byer.

En bedre by
Innbyggerne i Norge er relativt fornøyde med egen by. Likevel er det noen gap mellom hva de ønsker, og hva som er den reelle situasjonen i dag. De fire største gapene mellom innbyggernes prioriteringer og det byene og kommunene leverer er knyttet til tilgang til boliger til fornuftige priser, et godt tilbud for eldreomsorg og helsetjenester, gode muligheter til å finne arbeid og sikring mot naturkatastrofer. Rambøll har i tillegg spurt innbyggerne i 7 norske byer om deres ønsker og prioriteringer, og noe av det viktigste er trygghet, ren luft og at de usynlige tingene fungerer og er godt ivaretatt, som for eksempel avløpshåndtering og vannforsyning.
- Det sier seg selv at store komplekse utfordringer ikke kan løses med enkle grep. Mange aktører må samhandle hvis vi skal utvikle bedre byer.  Totalt sett handler det om trivsel og trygghet, slo Rambøll-direktøren fast.

Trygghet i egen by
Rambøll tatt for seg 13 ulike faktorer. Det aller viktigste viser seg å være trygghet. 97 prosent sier det er viktig, og 93 prosent sier de opplever trygghet i sin by eller tettsted. Trygghet blir påvirket av mange faktorer, eksempelvis nasjonal- og lokalpolitikk, økonomiske og sosiale faktorer.
- Vi mener at en viktig faktor for å skape trygghetsfølelse også ligger i selve utformingen av byen med all dens infrastruktur, arkitektur og byrom. Undersøkelser viser at mennesker som bor tett på offentlig tilgjengelige parker og har kort avstand til cafeer, restauranter og ulike kulturtilbud hvor mennesker møtes, opplever større grad av tillit til hverandre og føler seg mindre ensomme.

- Dette gjelder enten de bor i store byer, drabantbyer, eller mindre lokalsamfunn. En god byplan er helhetlig og langsiktig med tydelig mål om å skape samspill mellom mennesker, natur, landskap, arkitektur, mobilitet og luftkvalitet for å nevne noe. Norske byer og tettsteder er i stor grad planlagt og bygget ut i en periode hvor man ikke forutså konsekvensene av industrialisering, befolkningsvekst, urbanisering og forurensning, mener Thunes.

Vann og natur
Tilgang til grøntområder, vann og natur er viktig for 91 prosent av innbyggerne i norske byer. Hele 92 prosent av disse mener deres by tilbyr nettopp dette. Rambøll mener at vi har et felles ansvar for å sikre at byene også kan ivareta og legge til rette for økt artsmangfold og nye biotoper. Selv om de fleste byer i Norge i dag har en bevissthet rundt betydningen av urban natur og det stilles en del minimumskrav i kommunale planer og retningslinjer, er det fortsatt en vei å gå da grønne områder fortsatt blir oppfattet som ren kostnad av noen utbyggere. Rådgiverne anbefaler å etablere urbane vannområder med beplantning, fordi dette øker sikkerheten mot at flom gjør skade på bygninger, infrastruktur og mennesker. I tillegg gir de liv til planter og insekter.

En studie viser at overvann og flom vil gi skader på mellom 50 og 100 milliarder de neste 40 årene. Derfor er det viktig å planlegge grøntområder, rekreasjonsområder og fordrøyningsanlegg. 60 prosent av norske kommuner innrømmer at de ikke har løsninger for å håndtere overvannsutfordringene. 40 prosent mener dette kan gå på sikkerheten løs i deres kommune. Kommunens arbeid med å sikre innbyggerne mot naturkatastrofer blir vurdert som 38 prosent.

Helse og trygg alderdom
Helse kommer på tredjeplass. 88 prosent mener tilgang til et godt tilbud for eldreomsorg og helsetjenester er viktig, men bare 55 prosent mener dette er gjeldende for egen by. Rambøll mener flere aktører må gå sammen på tvers av marked og forskning, og sikre løsninger som gir de eldre ett smykke, som kan kommunisere med både smarte bygg og systemer, uten dagens begrensning. Trygghet bør trumfe overvåkningsfrykt – Datatilsynets retningslinjer for personvern kan vise seg å være et hinder for enda større trygghet. Det er viktig å sikre samkjørte beslutninger i kommunen, for dermed å sikre langsiktige løsninger på systemnivå. Det er viktig å inkludere arkitektur og innovative tanker rundt bokonsepter som en del av omsorgsarbeidet, heter det i rapporten.

Boliger og arbeidsplasser
Tilgang til boliger med fornuftige priser er viktig for 87 prosent, men bare 55 prosent mener de bor i en by der dette ønsket blir oppfylt. Hvilke faktorer som påvirker prisen er en økonomisk kompleks problemstilling, og å kutte kostnader løser ikke alene videre prisvekst.
- Vi ser likevel at det finnes forbedringstiltak som kan være med å kutte selve byggekostnadene. Større grad av industrialisering, digitalisering og rehabilitering i byggebransjen er noen av grepene som kan komme kjøperne til gode. Industrialisering og prefabrikkering blir benyttet i større grad i andre land enn i Norge, for eksempel Storbritannia.

- Det finnes moduler og elementer som fungerer som Lego-klosser, og som kjapt kan settes sammen til funksjonelle boliger. Dette er i utgangpunktet raskere og billigere. 79 prosent mener at det er veldig viktig at det er gode muligheter til å finne arbeid i kommunen de bor i, men bare 48 prosent mener at byen de bor i er gode nok på dette området. Det er innbyggere mellom 18- 39 år som i minst grad er enig i at det er gode muligheter til å finne arbeid i sin kommune. Gode muligheter for arbeid er blant topp fem gap i samtlige kommuner uavhengig av størrelse og i alle regioner med unntak av Østlandet.

Bærekraft og miljø
Bærekraft og miljø kommer overraskende dårlig ut. Bare 63 prosent mener dette er viktig, og kun 38 prosent mener at deres by leverer på dette feltet.
- Som rådgiver ser vi at det er et stort potensial i å finne gode løsninger fra ulike fagområder. Bærekraft og miljø er rangert nest lavest av hva som er viktig for innbyggere i byene. Mange kan ha problemer med å forstå begrepet «bærekraft».  Vi ser at miljøtiltak lett kan ryke ut av et prosjekt av økonomiske grunner. Her har vi en sterk forpliktelse til å ivareta vårt ansvar, konkluderte administrerende direktør Ole-Petter Thunes.

Hele rapporten finner du her.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår