Med forkjærlighet for trebyggeri

 
Med forkjærlighet for trebyggeriBildet: Det er ingen tvil om at Spor X i Drammen er blitt et fyrtårn for Dark Arkitekter, her representert ved Erik Ege og Sebastian Gulliksen Stokkebokjær (t.h). 6800 kvadratmeter er fordelt på 10 etasjer, og bygget er miljøsertifisert som Breeam Outstanding. Foto: Odd Borgestrand
ARCHITECT@WORK Oslo 2022: Det er ingen tvil om at arkitektene Sebastian Gulliksen Stokkebokjær og Erik Ege i Dark Arkitekter har en forkjærlighet for massivtre som materiale også i store bygg.

Av Odd Borgestrand

Under sitt foredrag under arkitektmessa på Lillestrøm eksponerte de sine erfaringer spesielt med realiseringen av Voss stasjon hotell og Spor X i Drammen.
- Et helhetlig arkitektonisk verk bør ha bærekraft i sentrum, og da spiller materialvalgene en essensiell rolle, mener de to. 
25 prosent av alt Dark jobber med handler om transformasjons-prosjekter, og i de fleste tilfellene handler det om fortetting, å skape merverdi og gode sosiale miljøer. Voss stasjon hotell er et prosjekt der arkitektene har jobbet mye med ulike måter å benytte tre som materiale.

- Været gir bygget identitet

- Bærekraftsmessig har dette vært historisk og stedstypisk materialbruk. Ved fornyelse av hotellet handlet det om fleksibilitet med stikkord som demonterbart, ombrukbarhet, klimafotavtrykk og materialenes levetid mot bygget bruk. Fasaden er en kombinasjon av brent kledning, varmebehandlet termofuru og varmebehandlet malmfuru. Retningen av materialet er både horisontal og vertikal for å skape spenning i byggets fasade. Det var et ønske om å benytte treverk slik at været på Voss skulle sette sitt preg på det nye hotellet. Derfor ble det valgt fasader i treverk slik at sola, regnet og snøværet kan være med å gi bygget identitet. Man skal se at vintrene er kalde, at sola steker om sommeren og at det regner på Vestlandet bare ved å kikke på fasaden, sa Sebastian Gulliksen Stokkebokjær. 

Inspirert av bygda

Arkitekt Erik Ege understreket at Voss Stasjon Hotell er inspirert av den vakre bygda den ligger i. 
På Voss har man noen ikoniske bygg som for eksempel Vangskyrkja. Oppe i åssidene kan man se små stabbur i lafta tømmer med en base av stein. 
- Disse byggene lot vi oss inspirere av. Det mørke treverket på spiret til Vangskyrkja og det sølvgrå tømmeret på stabburet kan man finne igjen på det nye hotellet, som en videreføring av identiteten til Voss. Bygda fornyer seg, men glemmer ikke historien sin. Hotellet er delt opp i deler med forskjellige fasader for å ligne på flere «hus». Korridorer i glass binder hotellet sammen, men gjør også at man kan se «gjennom» bygget. Man ivaretar siktlinjer og hotellet blir mindre prangende, mente han.

Et bærekraftig bygg

SporX i Drammen; et bygg på ti etasjer, er oppført i kortreist massivtre, som har hatt som ambisjon å bli Nordens mest bærekraftige kontorbygg. Gjennom hele prosjektets livsløp har det vært et kompromissløst fokus på å maksimere bruken av treverk og eksponerte treoverflater. I samspill med dyktige samarbeidspartnere har det vært sterkt fokus på innovasjon. Et konkret resultat er en nyvinning innenfor brannsikring av massivtreelementer, som kan revolusjonere byggeindustrien og muliggjøre noe som tidligere var umulig; å bygge store bygg i rent tre i tett bysituasjon.
Det er ingen tvil om at Spor X er blitt et fyrtårn for Dark Arkitekter i Drammen. Her er 6800 kvadratmeter fordelt på 10 etasjer, og bygget er miljøsertifisert som Breeam Outstanding.
På SporX er både mennesker og miljø i fokus. «Her skal det være en tydelig miljøprofil og en tilgjengelig arbeidsplass hvor innovative løsninger, bærekraftig utførelse og godt inneklima legger grunnlaget for utviklende og kreativt næringsliv», som det heter i omtalen av bygget.

Bærekraftsmoduler

- Grønn mobilitet, materialvalg, sambruk og fleksibilitet er de tre bærekraftsmodulene. Nærhet til kollektivpunkt, gode sykkelfasiliteter og fravær av bilparkering har stått sentralt, fortalte arkitekt Sebastian Gulliksen Stokkebokjær.
Materialene er i hovedsak i tre, foredlet av Splitkon-fabrikken, som ligger en halv time fra byggeprosjektet, men også resirkulert glass. Alle søyler er produsert i limtre. Hovedfasaden er todelt med prefabrikkert elementfasade og kledningen er av vedlikeholdsvennlig natur termofuru. 
- Sambruk og fleksibilitet er viktig i dette prosjektet. Alle kontoretasjer kan enkelt endres med nye vegger og ulikt antall kontorer og miljøer. Møterommene er også fleksible og kan leies i de ulike etasjene for å best mulig utnyttelse. Graden av eksponert tre er forholdsvis stor, blant annet med himlinger av tre, fortalte han videre. 

Utfordringene

Selv om Dark-arkitektene har en forkjærlighet for tre har trematerialene sine utfordringer i forhold til lyd og brann. Isolerte datagulv sikrer brann og trinnlydskrav i gulvoppbyggingen alene og muliggjør eksponert underside av massivtredekket. Kravet til brannsikkerhet er også ekstremt. 
120 minutter utvendig brannbeskyttelse av massivtrevegg er utfordrende. Her har Dark samarbeidet med blant andre Redair Multi fra Rockwool og Rambøll. Det ble utført fullskala branntester i en brann i Trondheim. Den dokumenterte at den planlagte løsningen innfridde forventningene.
- Dette er en innovasjon der man kan benytte massivtrebygg tett i tett i en by, konkluderte Dark-arkitektene.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave