Miljømerking i fremgang

 
Miljømerking i fremgangIllustrasjonsbilde: Getty Images
I vårt «dypdykk» i prosjektdatabasen har vi denne gangen sett på hvor stor andel av prosjektene som er registrert miljøsertifisert. Dette gjelder igangsatte og planlagte byggeprosjekter for perioden 2019 til 2025.

Av Pål Engeseth

Andelen miljømerkede prosjekter i databasen er på beskjedne 1 prosent, men viser en økning fra 2019 og fremover. Ser vi på verdien av miljømerkede prosjekter, er andelen 6,1 prosent av de nevnte registrerte prosjektene. Databaseverdiene baserer seg 44706 prosjekter, med igangsettelse - eller planlagt igangsettelse -med en samlet verdi på 4 658 milliarder kroner. De prosjektene som er miljøsertifiserte utgjør 284 milliarder kroner, hvor verdiene er størst mot slutten av perioden. De prosjektene som er miljøsertifisert, er i stor grad blant de største prosjektene, både i verdi og antall.

LES OGSÅ: Igangsettinger bremser opp

Geografi

Ser vi på den geografiske fordelingen av de miljøsertifiserte prosjektene, har Oslo størst andel både i antall og verdi. Agder ligger usedvanlig høyt når det gjelder den generelle byggeaktiviteten, mens Viken ligger meget lavt, når det kommer til verdien av miljøsertifiserte prosjekter.

GEOGRAFI:

Entrepriseform

Den største andelen i prosjektverdi har ikke registrert en bestemt entrepriseform, selv om vi ser at det største antallet prosjekter er med totalentreprise. Vi ser også at andelen samspillsentrepriser er økende på miljøsertifiserte prosjekter. Blant prosjektene ser vi at i verdi har offentlige prosjekter 60 prosent, mens ser vi på antall, har imidlertid de private en andel på 55,8 prosent. Som oversikten viser, har nybygg en andel på 2/3 deler av prosjektenes verdi.

ENTREPRISEFORM:

Oppdragsgivere

Det er Obos nye hjem AS som har flest miljøsertifiserte prosjekter som oppdragsgiver med 8 i tallet, fulgt av Entra ASA med 4. De neste 6 på listen har alle 3 prosjekter. Ser vi på verdien av prosjekter ville listen se vesentlig annerledes ut. Det største miljøsertifiserte prosjektet er imidlertid etableringen av samlet Campus NTNU på Gløshaugen i Trondheim - KAMD-senteret, skapende og teknologi. Dette er kostnadsberegnet til 11,6 milliarder kroner og er på 92000 kvadratmeter. Prosjektet er stipulert med oppstart i starten av 2023.

OPPDRAGSGIVERE:

De største aktørene

Det er Multiconsult Norge AS som er involvert i flest miljøsertifiserte prosjekter, med hele 22 prosjekter registrert i vår database. Sweco Norge AS kommer på andreplass, fulgt av Norconsult AS og Rambøll Norge som begge er registrert med 18 prosjekter. Samme oversikt med rangert etter verdi, finner vi Statsbygg som største aktør. De har 4 prosjekter med en samlet verdi på 24,2 milliarder kroner. Multiconsult og Norconsult kommer på de neste plassene.

Ønsker du mer utfyllende informasjon? Rapport med detaljert prosjektinformasjon rundt tema energi og miljø kan du nå laste ned gratis på våre nettsider.

Tallmateriale og informasjon er hentet ut fra Byggfakta sin unike prosjektdatabase, Byggfakta SMART.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave