Milliondryss fra Enova til utslippsfrie byggeplasser

 
Milliondryss fra Enova til utslippsfrie byggeplasserProsjektet på Rosendal i Trondheim er lokalisert midt i et boligfelt. De elektriske maskinene reduserer støy og utslipp, og gjør det mindre forstyrrende å ha en anleggsplass tett på private boliger.
Ohmia Construction får 35,7 millioner kroner i Enovastøtte til testing av framtidsrettede løsninger for utslippsfri byggeplasser, deriblant to pågående prosjekter sammen med Trondheim kommune.

— Sammen med Nordic Booster har vi fått tildelt Enovastøtte til flere store prosjekter der vi skal teste ny teknologi for overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, forteller daglig leder i Ohmia Construction, Kristin Sæterøy.

Utslippsfri innen 2023
I prosjektet "Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Trondheim" skal Ohmia Construction levere mobile ladecontainere produsert av Nordic Booster til ulike kommunale prosjekter i Trondheim.

— Politikerne i Trondheim har vedtatt et ambisiøst mål om å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030, med delmål om at all kommunal bygge- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2023. Anleggsplasser står i dag for 20 prosent av de direkte klimagassutslippene i byen, og en omstilling til utslippsfrie prosjekter vil være et betydelig bidrag til utvikling av en klimavennlig og konkurransedyktig bygge- og anleggssektor i Trøndelag, forteller Mie Abelgaard, rådgiver ved Miljøenheten i Trondheim kommune.

Reduserer støy og utslipp
Et av prosjektene som inngår i piloten er på Rosendal i Trondheim. I midten av november satte Trondheim kommune i gang med etappe 3 i utbedringen av rørsystemet fra Ladebekken til Rosenborg, med hensikt å redusere belastningen på Ormen Lange pumpestasjon. Det er Søbstad Entreprenør som utfører grunnarbeidet, og de skal blant annet legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger langs tett bebyggelse i Thomas von Westens gate, Hans Nielsen Hauges gate, Lademoen kirkeallé og opp Stadsingeniørs Dahls gate, med totalt 1650 meter vann- og avløpsgrøft. Prosjektet gjennomføres som delvis utslippsfritt, med bruk av elektrisk hjullaster og gravemaskiner fra Søbstad.

— Prosjektet på Rosendal er lokalisert midt i et boligfelt. De elektriske maskinene reduserer støy og utslipp, og gjør det mindre forstyrrende å ha en anleggsplass så nær egen bolig, sier Sæterøy.

Hurtiglader i lunsjen
Ladecontaineren fra Ohmia Construction har batterilagring på 390 kWh, 2 hurtigladere på DC og et standard AC-uttak. Ved å hurtiglade i lunsjen kan gravemaskinen kjøre fulle arbeidsdager og får over tre ganger lengre daglig driftskapasitet sammenlignet med om vanlig AC-lading hadde blitt benyttet.

— Ladecontaineren bidrar til at strømnettet ikke belastes unødvendig i byggeperioden som gjør at det ikke oppstår et behov for å gjøre utbedringer på nettet, kun for å elektrifisere dette prosjektet. Det gir både en samfunnsøkonomisk og miljømessig gevinst, påpeker Sæterøy.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave