Mobilitet og klimahensyn vektlegges i NTP

 
Mobilitet og klimahensyn vektlegges i NTPIllustrasjonsbilde / Shutterstock
Statens vegvesen vil de neste åra bruke ressurser på å fullføre en rekke store utbyggingsprosjekter i Region øst. Samtidig satses det på nye sykkelekspressveger, og på å fjerne vedlikeholdsetterslepet på riksvegene. Det går fram av plangrunnlaget til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 som ble lagt fram mandag

- De siste ti åra har vi satt i gang en rekke store vegutbygginger i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. De fleste er ferdige og tatt i bruk. Det plangrunnlaget som er lagt fram i dag legger vekt på å få fullført viktige strekninger som gjenstår, sier regionvegsjef Per Morten Lund.

Det er Statens tre transportetater; Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket, og Avinor som står bak det plangrunnlaget til Nasjonal transportplan som er lagt fram i dag. Plangrunnlaget presenterer løsninger som sikrer både mobilitet og klimahensyn. Satsing på null- og lavutslippskjøretøyer, og flere
nye sykkelekspressveger er blant tiltakene som foreslås.
- Det er nødvendig for å møte framtidas utfordringer, der flere må velge kollektivtransport, sykkel og gange, og færre kan kjøre bil i byene, sier Lund.

De tre sykkelekspressvegene som er prioritert i Region øst er Bryn - Lillestrøm, Akershus grense – Økern (langs Østre Aker veg) og Grålum - Kalnes i Sarpsborg.

Statens vegvesen har fått økte midler til drift og vedlikehold de siste åra. Dette har bidratt til at forfallet i infrastrukturen har stanset. I plangrunnlaget anbefales det å fjerne etterslepet i vedlikehold på vegene i løpet av den neste NTP-perioden.
- God standard med optimal drift og vedlikehold er effektivt og sikkert, både for privatbilister og næringstransport. Godt vedlikehold gjør også vegene mer robuste for klimaendringer, sier regionvegsjefen.

Et stadig bedre transportsystem skal ta oss nærmere nullvisjonen. I løpet av NTP-perioden 2018-2029 er målet at antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken kommer ned til under 350 i året. I 2015 var over 800 drepte og hardt skadde.
- Vi vil derfor satse på flere møtefrie veger, forsterket midtoppmerking, og tiltak for å forhindre utforkjøringsulykker og påkjørsler av fotgjengere og syklister, sier regionvegsjef Per Morten Lund.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår