Mysen planlegger kollektivknutepunkt

 
Mysen planlegger kollektivknutepunktIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Indre Østfold kommune søker entreprenør til etablering av kollektivknutepunkt Mysen.

Av Bjørn Laberg

Prosjektet omfatter, foruten etablering av kollektivknutepunkt Mysen, også oppgradering av Jernbanegata fra Folkenborgveien til Sagtomta, og oppgradering av Storgata fra Jernbanegata til David Blids gate.

Målet er å skape en attraktiv og trafikksikker kollektivløsning for buss i Jernbanegata i henhold til dagens krav til standard, og som kan ivareta morgendagens behov for økt kapasitet. Reisevaner knyttet til kollektivbruk endrer seg raskt og det er ventet at andelen kollektivreisende i Mysen kommer til å øke jevnt i takt med den planlagte byutviklingen. 

Tilbyder skal levere en fremdriftsplan med beskrivelse av de ulike fasene i prosjektet og medvirkning fra underleverandører og tiltakshaver.

Særlige forhold som må tas i betraktning:
- Buss for tog i juni, juli og august
- Byggingsarbeider i Eidsberg Sparebank
- Eventuelle bygningsarbeider på Sagtomta

Behovet for kapasitet for kollektivholdeplasser er beregnet til 6 plasser, hvor bussene ikke skal ha faste plasser. Prosjektet legger vekt på fremkommelighet og trafikksikkerhet og skal bidra til å skape en levende gate, bedre fremkommelighet/opplevelse for pendlere, gående og syklende og bygge på historiske trekk i Jernbanegata. Løsninger skal ivareta kravene til universell utforming slik at alle brukere ivaretas, og det dermed blir mer attraktiv for flere brukere.

Tiltakshaver: Indre Østfold kommune
Varighet: Oppstart august 2022 med ferdigstillelse juli 2023.
Verdi: cirka 25 millioner kroner
Tilbudsfrist: 22. juni 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave