Nå får Trondheim ny bru over Nidelva

 
Nå får Trondheim ny bru over NidelvaMiljøpakken skal bygge ny Sluppen bru, som har fått navnet Nydalsbrua. Eksisterende bru ble bygget på 50-tallet, og har ikke god nok standard etter dagens krav. Her er brua «Tango» fra Aas-Jakobsen, Via Nova, Plan ark, Grindaker LARK, Selberg ark, NGI, Geovita, ECT og Brekke&Strand.
Nydalsbrua på Sluppen vil gi bedre framkommelighet for mange og er et viktig prosjekt for Trondheimsområdet. Nå starter arbeidet, og staten tar største delen av kostnadene for brua, som er planlagt ferdig til 2022/2023.

– Nydalsbrua blir en viktig del av vegsystemet rundt Trondheim. Dagens bru er i svært dårlig stand, og det er flott at vi nå kan erstatte den, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding, som sist fredag la fram et forslag til Stortinget om prosjektet.

Bedre framkommelighet
Kostnadene er beregnet til totalt 1 220 millioner kroner. Staten vil bidra med 855 millioner kroner.

Nydalsbrua med tilknytning er et riksveiprosjekt. Det omfatter blant annet ny firefelts bru over Nidelva og ombygging av dagens bru til gang- og sykkelvegbru. Mange vil få betre framkommelighet, og av forslaget til Stortinget som ble lagt fram i dag går det fram at dette er et viktig prosjekt for det samlede transportsystemet i og rundt Trondheim.

Det ligger nå til rette for anleggsstart tidlig i 2020. Forberedende arbeid tar til i løpet av året. Etter planene kan det gå trafikk over brua i 2022/2023.

Forskutterer midler
Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune har sluttet seg til å forskuttere midler til prosjektet innenfor Miljøpakke Trondheim. I bymiljøavtalen til Trondheim for perioden 2016-2023 ligger det nå inne et statlig bidrag på om lag 4 milliarder kroner til kollektivtransport-, sykkel- og gangetiltak. Det er forhandla fram et nytt utkast til avtale for perioden fram til 2029 med et statlig bidrag på hele 8 milliarder kroner. Avtaleutkastet er nå til lokalpolitisk behandling.

Prosjektet omfatter ny Sluppen bru (Nydalsbrua), og tilknytningene til vegnettet på begge sider av elva, både det som finnes i dag og det fremtidige vegnettet. Brua vil senere kobles til den planlagte Byåstunnelen. Eksisterende Sluppen bru erstattes av ny gang- og sykkelbru.

Se filmer som viser hvordan nye Rv 706 med Nydalsabrua og tilbud for gående og syklende kan bli seende ut:

 

 

I tillegg til rv. 706 Osloveien Sluppen – Stavne med Nydalsbrua er andre aktuelle prosjekter i området Byåstunnelen og lokk over E6 med kollektivknutepunkt på Sluppen øst for Nidelva. Alle prosjektene vil ha egne prosesser med egne reguleringsplaner.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår