Nå skal Norges nye storflyplass rigges

 
Nå skal Norges nye storflyplass riggesBildet: Ny Lufthavn Mo i Rana (NLRA) skal bygges ved Fagerli, 8-10 km øst for Mo i Rana sentrum. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture
AKTUELLE PROSJEKTER: Avinor inviterer til konkurranse om etablering av en komplett samspillsrigg og administrasjonsrigg (K-190357) til prosjektet «Ny Lufthavn Mo i Rana».

Av Bjørn Laberg

Samferdselsdepartementet ga våren 2020 Avinor i oppdrag å bygge ny lufthavn i Mo i Rana.
Stortinget ga nødvendig investeringsbeslutning i forbindelse med behandlingen av revidert
nasjonalbudsjett for 2021. Avinor inngikk 18. august 2021 avtale med Sweco, som er engasjert som byggherreorganisasjon for den nye flyplassen. 

Helgeland er den største regionen i Nord-Norge som ikke er på stamnettet til SAS, Norwegian og charterselskaper. Det har vært et stort hinder for utvikling og vekst i regionen. I flere tiår har det derfor vært et stort ønske om å forbedre flytilbudet. Et konkurransedyktig og fremtidsrettet flytilbud anses som helt nødvendig dersom regionen skal ha forutsetning til utvikling og vekst i forhold til potensialet som ligger i det rike ressursgrunnlaget som regionen besitter.

LES OGSÅ: Avinor tildeler kontrakt til Sweco Norge AS

Ny Lufthavn Mo i Rana (NLRA) skal bygges ved Fagerli, 8-10 km øst for Mo i Rana sentrum og sør for Ranelva. Tilkomsten til lufthavnen vil bli fra E12 langs en nyetablert vei.

Prosjektet vil omfatte en flyside som inkluderer rullebaner, flyoppstillingsplasser og tilhørende infrastruktur. Det vil bli bygget en terminal og nødvendige driftsbygninger. Landside vil omfatte tilkomstveier, parkeringsplasser og nødvendig infrastruktur. Anleggsveier bygges før den største totalentreprisen starter opp i terrenget.

Kontraktens omfang K-190357

Arbeidsomfanget for denne avtalen (K-190357 Samspillsrigg) inkluderer:
• Rigge opp samspillsrigg, ca. 1000m2
• Utleie av denne til Avinor med inventar og utstyr
• Drift av samspillsriggen i 45 måneder.
• Nedrigging og fjerning av samspillsriggen etter avsluttet utleie
• Fundamentering og isolering av fundamenter må medtas i K-357
• Uspesifiserte regningsarbeide
• Arbeidsomfanget skal inkludere nødvendig detaljprosjektering, støtte til nødvendige søknader og godkjenninger fra relevante offentlige fagmyndigheter. Ansvarlig søker for prosjekt NLRA er Sweco Norge AS.

Hovedbedrift ivaretas av entreprenør i K-190356 og denne entreprisen (forberedende arbeider) planerer tomta for samspillsriggen. Kontrakten skal gjennomføres som en totalentreprise (NS 8407) hvor Avinor leier samspillsriggen med utstyr. Entreprenøren skal engasjere sin egen rådgiver for nødvendig detaljprosjektering.

De forberedende entreprisene og anskaffelsene skal ivareta myndighetspålagte tiltak og andre arbeider som er nødvendige før oppstart av hovedarbeidene på lufthavnen. Det inkluderer:
• Fjerning av skog og vegetasjon
• Utslippsledning til Ranelva, med tilhørende tiltak i og ved elven.
• Fjellboringer og annen prøvetaking
• Omlegging av 132 kv og av 22 kv høyspent, som i dag krysser anleggsområdet
• Anleggsvei fra E12 til anleggsområdet og vest for rullebane
• Byggherrerigg

Flyside

Prosjektets flyside omfatter bygging av:
• Rullebane med 2 200 meter mellom terskler
• Taksebaner
• Driftsvei
• Flyoppstillingsplasser for 3 stk. kode C og1 stk. kode D/E, 1 stk. kode B
• To oppstillingsplasser for helikopter
• Plattform for de-ice
En forlenget rullebane på 2 400 meter vil bli vurdert, og eventuelt besluttet før oppstart av hovedentreprisen.

Terminal

Bygningsmassen omfatter:
• Terminalbygg på ca. 5 000 kvm med nødvendige passasjer- og bagasjesystemer
• Drift- og servicebygg på ca. 4 200 kvm
• Energisentral
• Tankanlegg

Landside

Landside omfatter:
• K- 356: Adkomstveg fra E12 til lufthavnen
• K-356 Ny vei (3,4 km)
• K-356 Ny vei (0,8 km)
• K-288 Parkeringsplasser og oppstillingsplasser for 450 personbiler
• K-288 Fremføring av nødvendig infrastruktur (Strøm, tele, VA, veilys)
• K-288 Tilknytning til kommunal VVS, etablering av nytt anlegg for vannforsyning
• K-288 Gang og sykkelvei langs E12 fra Brennåsen til avkjørsel E12 (3,6 km)

Gjennomføring:

I størrelsesorden 80 % av det samlede omfanget er planlagt å inngå i en stor totalentreprise. Det øvrige omfanget vil bli dekket av forberedende entrepriser (blant annet «K-190357 Samspillsrigg» og «K-190356 Anleggsveier»), avrop mot rammeavtaler og diverse innkjøp. De forberedende arbeidene er i noen tilfeller allerede kontrahert og iverksatt, mens de øvrige vil bli kontrahert i løpet av de neste 6 månedene.

Fase 1 av samspillet

Totalentreprisen (Den største entreprisen) er planlagt kontrahert til påske 2022. Det vil innlede Fase 1 av samspillet, som har som hensikt å gjennomføre en optimalisering av prosjektgrunnlaget. Det kan føre til at det eksisterende grunnlaget fra forprosjektet kan bli endret og justert. Byggherren og Totalentreprenøren skal sammen, som en del av optimaliseringen, utarbeide en målpris og en overordnet styringsplan for det optimaliserte arbeidsomfanget. Fase 1 er ventet å vare i 6 måneder. Dersom partene blir enige om en målpris iverksettes

Fase 2 av samspillet

Fase 2 representerer gjennomføringsfasen av Totalentreprisen hvor totalentreprenøren, sammen med sine kontraktsmedhjelpere, detaljprosjekterer, bygger og ferdigstiller lufthavnen. Byggearbeidene vil sannsynligvis starte januar 2023 og gå frem til sommeren 2025. Ferdigstillelse og idriftsettelse vil pågå utover høsten med planlagt åpning av lufthavnen Q4 2025.

Oppdragsgiver: Avinor

Tilbudsfrist:  26. mai 2022

Tildeling av kontrakt: 15. juni 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave