Når næringsbygg blir energilagre

 
Når næringsbygg blir energilagre
DANMARK: Salling Group, Københavns Ejendomme, Coop og ATP stiller nå sine bygg til disposisjon for den nye digitale energiløsningen, Flex Platform, som skal bidra til utfasing av fossile kraftverk.

Av Bjørn Laberg

- Typisk inneholder bygninger pumper, ventilasjonsanlegg, kjøle- og varmeanlegg etc., og de står for om lag en fjerdedel av det totale energiforbruket. I overkant av 20 % av det forbruket anses å være fleksibelt. Så når bygninger holder på varme /kulde en stund, kan for eksempel et kjøleanlegg stoppes eller startes, uten at det går ut over funksjonaliteten eller er til sjenanse for brukerne i bygninger, skriver dagensbyggeri.dk

Den fleksibiliteten utnytter Flex Platform, som IBM og energiselskapet Andel (tidligere Seas-NVE) utviklet i fjor ved hjelp av teknologier som IoT (Internet of Things), Blockchain og AI (Artificial Intelligence). Over tid er målet at plattformen skal bidra til å fase ut fossile kraftverk som da kun brukes som reservekraft, ved å regulere behovet andre steder i energisystemet. Dermed bidra dette til å redusere CO2-utslipp.

Betaling for bygninger

Andel Group er den kommersielle parten i partnerskapet, og for konsernets handelsselskap gir Flex Hub nye muligheter for å møte bedriftskunder.

– Flex-plattformen kan gjøre forhold som er kompliserte, lettere å ha oversikt over og lettere å handle etter, forklarer administrerende direktør i Andel Group, Ole Christian Vestergaard.

– Kunden får mulighet til å stille fasiliteter til disposisjon og skape et mer fleksibelt forbruk. Du får betaling for dette, så du bidrar både til den grønne omstillingen og til din virksomhet. Vi hjelper kunden med råd og holder kostnadene nede når større og mindre anlegg, som ventilasjon, varmepumper, renseanlegg og fryselager, skal kobles til anlegget.

Jesper Braum Nielsen, seniorpartner i IBM Consulting, sier at ekspertene spår at fleksibilitet i fremtidens strømmarked vil være nøkkelen til et klimanøytralt samfunn.

Økt åpenhet i markedet

– Flexplattformen lever opp til Energistyrelsens hovedanbefalinger i Markedsmodell 3.0, som handler om at alle skal kunne bidra til et fleksibelt strømmarked og å sikre økt åpenhet i markedet. Ettersom mange andre land står overfor en lignende utfordring med å integrere opptil 100 % fornybar energi i elektrisitetssystemet, har vi skapt en åpenbar grønn og dansk eksportmulighet her. Sammen med Andel har vi planer om å utvide Flex-plattformen til andre internasjonale energimarkeder.
På det danske markedet stiller Copenhagen Properties (KEID), Salling Group, Coop og ATP nå sin bygningsmasse til disposisjon for løsningen, og førstnevnte har allerede gjennomført den første praktiske testen av Flex-plattformen i en stor idrettshall.

I en storstilt test skal kommunen nå teste potensialet ved å koble sammen inntil 84 store bygg som skoler, kontorbygg og idrettsanlegg. Dette tilsvarer en samlet bygningsmasse på inntil 900 000 m2. Med en forventet innsparing på 1,0-2,0 kr pr m2 vil prosjektet teste potensialet for en forventet innsparing for kommunen på mellom 0,9 og 1,8 mill. kr. kroner årlig til salg av fleksibilitetstjenester til Energinet. Dette vil til syvende og sist vil bety rabatt på KEIDs strømregning. Besparelsen oppnås ved at KEID kan flytte behovet for en del megawatt til tidspunkter hvor det er mindre press på - eller mer grønn kraft i strømnettet. Beregningen er basert på IBMs egen potensialanalyse utført i 2020-energipriser.

Tester hypotese

– Københavns Kommune vil teste en hypotese fra Ea Energianalyse om at estimert fleksibilitet tilsvarer at Copenhagen Properties & Purchasing kan bidra til å spare mellom 1.800-2.700 tonn CO2. Vi skal nå teste det økonomiske potensialet og CO2-besparelsen samt påvirkningen på inneklimaet ved å sette opp inneklimamålere. Beregningen er basert på at den samme fleksibiliteten som KEID kan gi, hadde blitt gitt av et tradisjonelt kraftverk, som oftest bruker fossilt brensel, sier Anders Christian Lyngtorp, ingeniørsjef, Copenhagen Properties & Purchasing.

Salling Group skal i første omgang teste Flexplattformen i Føtex Greve for å teste hvor lenge ventilasjonsanlegg kan stoppes, og hvordan det føles med stigende og fallende temperaturer, opplevd komfort i butikk m.m. Hvis testperioden viser at business casen er bærekraftig både med tanke på økonomi og komfort, så kan det være snakk om å koble alle Sallings butikker i Danmark på Plattformen:

– Energiflex-prosjektet er en spennende, innovativ måte å jobbe med energioptimalisering og bærekraft på, og vi er ikke minst glade for at vårt bidrag kan bidra til å sikre grønn strøm til danskene. Det er en løsning som gagner både samfunnet rundt og klimaet, og på denne måten er det helt i tråd med vår øvrige energi- og klimasatsing, sier Martin Brix Kortegaard, energisjef, Salling Group.

Coop kartlegger hvem som bør være med

Coop tester Flex-plattformen i Coop365 i Odense SV, som er en av butikkene under den nye, grønne lavpriskjeden Coop365. Her testes alt fra lys, ventilasjon, kjøledisker og varmepumper både ved å regulere ned og skru opp strømforbruket. Coop jobber allerede aktivt med å sikre energieffektiv drift, kvitte seg med fossilt brensel og redusere CO2-utslipp. Og her er fleksibelt strømforbruk og et samarbeid som Flexplattformen et viktig og spennende verktøy å bruke, sier Nicki Pagh Børgesen, energisjef i Coop Ejendomme.

– Coop har et mål om å bli CO2-positive innen 2030, og vårt utgangspunkt er derfor å tilby fleksibilitet hele døgnet i alle 365 dager i året, slik at vi utnytter energien vår på best mulig måte – til beste for alle. Vi er veldig glade for å samarbeide om den agendaen med andre interessenter i system- og fleksibilitetsmarkedet, og vi er i ferd med å kartlegge hvor mange av våre butikker og anlegg som kan by på prosjektet og hvor stor innvirkning vi kan ha.

ATP planlegger også å lansere sine praktiske tester så snart som mulig.

– Vi gleder oss til å teste Flex-plattformen. Vi er glade for å kunne bidra til et initiativ som kan utgjøre en stor forskjell for en mer bærekraftig utvikling, sier Marie Foltmann, kommunikasjonsdirektør, ATP.

KILDE: Dagens Byggeri

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave