NEK400 - elektrobransjens bibel?

 
NEK400 - elektrobransjens bibel?Bildet: Administrerende direktør i NEK, Leif T. Aanensen.
ELIADEN 2022: – Uansett hvor vi snur og vender oss snakker mange om betydningen av NEK400. Det er forskriftene som legger an tonen for hva som er forsvarlig sikkerhet, sier administrerende direktør Leif T. Aanensen i NEK (Norsk Elektroteknisk Komite).

Av Trond Schieldrop

- Myndighetene er ikke så spesifikke med hvordan denne sikkerheten skal oppnås. Her kommer standardsamlingen inn, sier Aanensen til Byggfakta. 

- 31. mai ble NEK400 2022 versjonen lansert med flere justeringer.Her har bl.a. solcelleanlegg gjennomgått betydelige endringer og tilpasninger. Det er også gjort tilpasninger i forhold til batteriinstallasjoner, som har blitt mer vanlig i lavspenningsanlegg. Det er også kommet på plass endringer i del 7 av normsamlingen som tar for seg spesielle installasjoner. Et vidt spekter av slike installasjoner er nå endret, sier Aanensen videre.

Årlig verdiskapning på 30 milliarder

Siden 1998 har Aanensen hatt et brennende engasjement for NEK400.

- Hva er det som får deg til å brenne for NEK400? 

– NEK-en betyr mye for mange. Elektrofagarbeiderne jobber til daglig med prosjekter som krever et enhetlig sikkerhetsnivå og standardiserte løsninger. Når montasjearbeidet utføres, må det være i tråd med myndighetskravene. Myndighetene har på sin side vist til NEK 400 som foretrukket praksis. Forholder man seg til denne, kan man være rimelig trygg på at sikkerheten er i tråd med regelverket. Den totale verdiskapningen innen installasjonsbransjen er årlig på 30 milliarder kroner og basis for verdiskapningen er NEK 400. Det er store summer og viser hvor viktig arbeider med elektriske lavspenningsanlegg er. Det omfatter alt fra elektrifisering av hjem og næringsbygg til energiproduksjon fra solceller på tak til energieffektivisering og smarthusløsninger, understreker Aanensen.

Økende interesse for standarden

- Enkelte satser nå på batterianlegg for å bufre egenprodusert energi eller ta ut et jevnere effektuttak fra nettet. Sist, men ikke minst, vil de fleste ha sikrere installasjoner. Stadig flere husholdninger ønsker å bruke mer penger på oppgradering av sitt elektriske anlegg og mange vil ha ladepunkter for sine elbiler, sier Aanensen.  
– Stadig flere viser interesse for våre publikasjoner - ikke bare NEK400. Nylig lanserte vi NEK399 digitalt med en rekordoppslutning på 2600 deltakere. Det bærer bud om at interessen for standarden er økende. Det var stor oppslutning om de tre fysiske arrangementene på Eliaden hvor vi lanserer NEK400:2022. I tillegg deltok over 2.000 på vårt digitale arrangement, som ble streamet og tilgjengeliggjort for andre deltakere.  Interessen for NEK400 har absolutt slått rot i bransjen. Når det kommer nye kjøreregler krever det at installasjonsvirksomheter er up-to-date med hva som skjer av endringer og hvilke hensyn som må tas ved prosjektering og utførelse av anlegg, påpeker Aanensen. 

Fulgt NEK-en i tykt og tynt

Han har fulgt NEK-en helt tilbake til 1998 og var med på å utforme den første utgaven. Den gangen arbeidet han for Produkt- og Elektrisitetstilsynet som var det offentlige myndighetsorganet. Her var han blant annet med på å utarbeide forskriften som viser til NEK400. Aanensen var også myndighetsrepresentant i NK64 som forvalter standardserien i denne perioden. Han var så borte fra bransjen noen år, før han kom tilbake i 2012. Da ble han fagsjef i NEK og var prosjektansvarlig både for 2014- og 2018-utgaven av NEK 400. Ifølge Aanensen er det et spill av tilfeldigheter som gjorde at han igjen skulle arbeide med NEK400, men fra en annen innfallsvinkel. I 2018 ble han ble utnevnt som adm. direktør for NEK. Siden den gangen er det andre hender som har arbeidet med 2022-utgaven. 

Konsistent verk

– Hva er den store forandringen på NEK fra første versjon til dagens 2022?

– Det er blitt et mye mer konsistent verk. Når produktet slippes ut i et stort marked med mange aktører, oppdages svakheter og ting som må rettes opp. Dessuten har teknologiske endringer utløst nye behov. Det var vel få som snakket om elbilladere, solenergi og energilagre i 1998? De norske brukerne av NEK400 har vært en viktig bidragsyter og sørget for at den internasjonale standarden som denne bygger på, har blitt mye bedre de siste årene. Her har elektrobransjen kjent sin besøkelsestid. I NK64 komiteen har vi en gruppe på 70 medlemmer som forvalter NEK400. Den er bredt sammensatt av representanter fra myndighetene, akademia, rådgivere, leverandører, installasjonsvirksomheter og lokalt eltilsyn. De er de fremste ekspertene på standardsamlinger. I tillegg kjøres det offentlige høringsprosesser med innspill fra aktører som ikke til daglig deltar i standardiseringsarbeidet. Disse blir også vurdert og behandlet av komiteen, sier Aanensen til slutt.

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave