Norges første anleggsplass drevet på hydrogen

 
Norges første anleggsplass drevet på hydrogenBildet: Fra venstre; Aage Bjørn Andersen (NAPOP), Kristin Arnesen (Hafslund)og Espen Glømme (Steg Entreprenør) klare til å ta i bruk utslippsfrie energiløsninger med grønt hydrogen som energibærer.
NAPOP gjennomfører pilot med Hafslund og Steg Entreprenør for demonstrasjon av bruk av hydrogen på en utslippsfri anleggsplass i Oslo.

Denne høsten skal NAPOP sammen med Hafslund og Steg Entreprenør demonstrere bruk av en
hydrogenbasert energistasjon for leveranse av elektrisitet til blant annet elektriske
anleggsmaskiner og batterikontainere under gjennomføringen av et rehabiliteringsprosjekt i
Kruttverksveien i Oslo.

Prosjektet skal demonstrere bruk av energistasjonen NAPOP H2ES, sammen med et ZenergiZe batterisystem levert av Atlas Copco Power Technique Nordic. Byggherre er Oslo VAV, og prosjektet gjennomføres som et nullutslippsprosjekt.

Nullutslippsprosjekt

- I og med at prosjektet har krav om å være utslippsfritt, så ble vi veldig nysgjerrige da NAPOP
kontaktet oss for å høre om vi var interessert i å ta i bruk grønt hydrogen som energikilde. Vi har
flere prosjekter hvor det er krevende å få energibehovet dekket fra eksisterende infrastruktur, og
vi er veldig stolte av å være med på å demonstrere alternative nullutslippsløsninger for bransjen
sier avdelingsleder Espen Glømme hos Steg Entreprenør i en pressemelding.

Anleggsprosjektet i Kruttverksveien er allerede i gang, og demonstrasjonen av NAPOPs
energistasjon har planlagt oppstart i oktober. Gjennom demonstrasjonsprosjektet skal det
produseres og distribueres elektrisitet fra hydrogen ved bruk av brenselcelle- og batteriteknologi.
Energistasjonen og tilhørende infrastruktur leveres av NAPOP AS. Hafslund er med som industriell partner.

- Prosjektet er veldig spennende, og vi håper å kunne invitere et bredt spekter av interessenter til
demonstrasjon av energistasjonen NAPOP H2ES utover høsten og våren. Vår ambisjon er å etablere infrastrukturer for bred bruk av hydrogen for bygge- og anleggsektoren både til elektrisk
produksjon, leveranse av varme samt hydrogen som drivstoff til tyngre anleggsmaskiner. Vi håper at dette prosjektet vil bidra til å trygge bransjen på at hydrogen er en robust, trygg og svært effektiv energibærer, sier CEO i NAPOP, Terje Paulsen.

Utslippsfrie anleggsplasser innen 2025

Demonstrasjonsprosjektet har mottatt støtte fra Oslo Kommune gjennom Klima- og
energifondet, og skal demonstrere sikker bruk av hydrogen som en energikilde i et anleggsmiljø. Oslo Kommune har som mål at alle deres egne byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025.
Dette er en ambisjon alle de store bykommunene i Norge også har sluttet seg til. Dette prosjektet er med på å sikre en slik utvikling ved tidlig å bygge erfaring med alternative
nullutslippsløsninger.

- Økende etterspørsel etter utslippsfrie alternativer i bygg- og anleggsbransjen akselerer behovet
for fleksible nullutslippsløsninger, og vi tror at en kombinasjon av strømtilførsel fra nett, batterier
og hydrogen vil være nødvendig for å kunne operere nullutslippsløsninger effektivt. Ikke alle
utslippsfrie byggeplasser vil få tilgang til tilstrekkelig effekt fra strømnettet og derfor synes vi det
er veldig positivt å se fremoverlente aktører jobbe sammen for å finne de løsningene vi trenger
for en fremtid med utslippsfrie anleggsplasser, sier Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i
Oslo.

Skal demonstrere trygg bruk av hydrogen

Grønt hydrogen er en ukonvensjonell utslippsfri energibærer og et svært viktig mål for prosjektet er å definere sikre rammer for etablering av nødvendig hydrogeninfrastruktur tilpasset bygge- og anleggssektoren. Prosjektet skal levere forslag til veiledere og rammeverk for bruk av hydrogen i bygg og anleggssektoren, og vil benytte DNV som rådgiver og vil ha tett dialog med DSB og Oslo Brannvesen både i forkant av og under demonstrasjonen.

- I dette prosjektet, i likhet med all aktivitet i Hafslund, har sikkerhet førsteprioritet. Sammen med
våre samarbeidspartnere gjennomfører vi risikovurderinger på ulike nivå i prosjektet for å ivareta
sikkerheten og miljøet. Hydrogen er et strategisk viktig område for oss, og det er spesielt gøy å være med på å demonstrere hvordan det kan være en del av løsningen for utslippsfrie anleggsplasser i Oslo. Vi tror at et effektivt hydrogenmarked vil være nødvendig for at vi skal kunne oppnå et nullutslippssamfunn, og vi håper at prosjekter som dette, hvor vi demonstrerer bruk av hydrogen i reelle miljøer, er med på å ta oss raskere dit, sier Kristin Arnesen, forretningsutvikler hos Hafslund.

- Utover dette vil prosjektet ha fokus på å vurdere i hvilke situasjoner grønt hydrogen er en
konkurransedyktig energibærer ved å se på kommersiell bruk av hydrogen som energibærer på
bygg- og anleggsplasser i Oslo på et mer generelt grunnlag, sier Arnesen avslutningsvis.

OM NAPOP:
NAPOP AS ble etablert i 2021 og arbeider med etablering av hydrogenverdikjeder der både
produksjon, distribusjon og avsetting av hydrogen inngår. Selskapet introduserer nå sitt første
produkt, energistasjonen NAPOP H2ES som er tilpasset behov for sikker temporær og mobil
produksjon av elektrisk energi. Energistasjonen er svært godt egnet for bygge- og
anleggsvirksomheten. NAPOP utvikler også varmesentraler som benytter hydrogen som
energibærer. Disse produktene planlegges lansert i 2023.

OM HAFSLUND:
Hafslund er Norges største kraftprodusent og eier 80 vannkraftverk, i tillegg til virksomheter innen bredbånd og fjernvarme. Datterselskapet Hafslund Oslo Celsio er Norges største fjernvarmeaktør og satser stort på områdekjøling. Selskapet opererer to avfallsforbrenningsanlegg, blant annet på Klemetsrud, der det skal realiseres karbonfangst. Gjennom forretningsområdet, Ny Energi, jobber Hafslund med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Konsernet har også en storstilt satsing på havvind.

OM STEG ENTREPRENØR:
Steg Entreprenør AS ble etablert i 2012 og er en ledende entreprenør innen NoDig metoder i
Norge. De er en innovativ og framtidsrettet entreprenør som jobber kontinuerlig med
miljømessige og bærekraftige løsninger innenfor gravefrie metoder. Dette gjenspeiles i at Steg
var blant de første til å tilby elektriske løsninger innenfor NoDig og nå satser på å være
pilotprosjekt for hydrogenbasert strømproduksjon på anleggsplass.

OM ATLAS COPCO POWER TECHNIQUE:
Hos Atlas Copco Power Technique transformerer vi industrielle ideer til ledende teknologi innen
luft-, kraft- og strømløsninger. 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave