Ny næringsklynge i gammelt lager

 
Ny næringsklynge i gammelt lagerBildet: Ove Frotvedt, Henning Kongshavn Frønsdag, Helge Kårstad og Terje Søviknes foreslår å etablera treindustri i Lidl-lageret.
Trær som har blitt felt på Vestlandet blir transportert utanlands til foredling, før de igjen blir importert til Norge. Politikere og nærlingsliv ser løsningen på problemet i det ubenyttede Lidl-lageret, på Os utenfor Bergen.

Vestlandet står foran en eventyrlig høst av tømmer etter skogreisingen på 50- og 60- tallet. Bare i Hordaland vil tilveksten strekke seg fra 500.000 m3 tømmer til opp i mot 1.000.000 m3 de neste 40 årene. Vår foredlingsindustri kan pr. d.d. ta i mot opp mot 100.000 m3. Det resterende går til eksport. Rotverdien er i dag ca. kr. 350,- pr. m3 og en regner en verdiskapning på mellom 8-12 ganger.

For å kunne ta del i den verdiskapningen skogen står for, må vi stoppe eksporten og et moderne lokalt sagbruk vil være nødvendig for at vi skal lykkes. På grunn av forholdsvis kostbar transport, må all videreforedling skje under samme tak og prinsippet blir at en tømmerstokk går inn døren og kommer ut som 100% foredlet. Ikke en flis skal gå tapt. Det finnes et marked for dette både her til lands og i utlandet og norske bedrifter og investorer må samles for å bygge opp den "Grønne fabrikken". Disse finnes, og de er nysgjerrige på å få vite mer.

Foredlede trevarer finnes nesten ikke lenger i Norge, samtidig som etterspørselen har eksplodert. En lokal eiendomsutvikler har nå fått med seg både politikere og næringsliv på en forretningsidé som kan sette Os på kartet når det gjelder treindustri, nemlig etablering av en næringsklynge i "Lidl-lageret" der alt fra A til Å innen treindustri blir plassert. Inn kommer en trailer med tre, ut kommer produkter som biodiesel, massivtre og ferdige byggekomponenter. Treindustri er vesentlig mer miljøvennlig enn olje, i og med at trevirke er en fornybar ressurs. Slik folk før levde av skogen, vil den tid komme igjen, der tømmer blir vår viktigste råvare. LINK arkitektur Team Bergen har en sentral rolle med å bygge nettverket av aktører som kan delta i det videre arbeidet med den "Grønne fabrikken".

Det er en oppfatning i markedet at massivtre er dyrere enn andre byggemetoder - dette er ikke riktig.
- Man kan bygge med tre til en konkurransedyktig pris. En betydelig forenkling av detaljene gir et svært effektivt, hurtig og økonomisk byggeri. Bruk av massivtre gir rask byggetid, noe som er svært viktig for byggherrer. Selve materialet er veldig sterkt, samtidig som det er lettere enn konstruksjoner i stål og betong. Dette gir store innsparinger, blant annet i grunnarbeidet. Når vi skal sette to streker under svaret, er massivtrebyggeri fullt ut konkerransedyktig. På toppen av det hele gir det brukerne et mye bedre innemiljø, sier LINKs trespesialist Henning Kongshavn Frønsdal.

NHP Eiendom som eier Reli-bygget, det tidligere Lidl-lageret, er selvsagt positive til å få inn leietakere i bygget, og har signalisert at de kan være villige til å ta sin del av kostnaden med å tilpasse bygget til det tiltenkte formålet. Reli-bygget er et Norges desidert største næringsbygg med en grunnflate på hele 36 000 m2, noe som tilsvarer 6 fotballbaner på grunnplan. I tillegg er det 74 000 m2 planert omland. Når ny E39 som skal binde vestlandet sammen, stå ferdig, vil dette ha en svært sentral beliggenhet i et voksende tremarked. 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave