Nye Båsmo barneskole viser vei i klimakampen

 
Nye Båsmo barneskole viser vei i klimakampenBildet: Båsmo barneskole. Illustrasjon: Spinn Arkitekter
AKTUELLE PROSJEKTER: Prosjektet nye Båsmo barneskole i Mo i Rana viser vei i kampen for klimaet. Regnskapet for klimagassutslipp viser en reduksjon på hele 49 % i nybygget, sammenlignet med tradisjonelle bygg.

Av Bjørn Laberg

I tillegg er utslipp fra byggeprosessen redusert med 34 %.

- FN har nettopp lagt fram en ny alarmerende klimarapport. Bygg- og anleggssektoren står for 40 % av materialbruken, energibruken og klimagassutslippene i verden. Rana har ikke noe valg – Rana må også bidra til å snu dette, sier Jan Erik Furunes, kommunaldirektør for tekniske tjenester i Rana kommune.

Massivtre og lavkarbonbetong

Rana kommune har fått tilsagn om støtte på inntil 3 mill. kr. fra Miljødirektoratet til byggeprosjektet på Båsmoen. Reduksjonen i klimagassutslippene er et resultat av for eksempel bruk av trekonstruksjoner som massivtre og lavkarbonbetong. I byggeprosessen kommer reduksjonen i hovedsak fra bruk av biodiesel, regler for bruk av anleggsmaskiner samt utslippsfri fyring.

- Mange av de samme grepene ble også tatt ved Gruben barneskole. Her bevilget Miljødirektoratet 0,6 mill. kr. i støtte til en mest mulig fossilfri byggeprosess. Det som er nytt ved Båsmoskolen, er grønne tak. Dette med tanke på ekstremvær og en smartere løsning for overvann, forteller Jon Einar Tuven, avdelingssjef for prosjekt i tekniske tjenester. 

Full sanering

Ifølge en ny rapport fra SINTEF er det å ta vare på eldre bygg, god miljøpolitikk med store reduksjoner i klimagassutslipp. Imidlertid var forfallet ved Båsmo og Gruben av en slik karakter etter administrasjonens vurdering, at eneste tekniske og økonomiske løsning var full sanering. I motsetning til Rana ungdomsskole – Mo og Moheia – som nå er modernisert.

- De nye skolebyggene på Gruben og Båsmoen har gitt kommunen mulighet for å følge opp kommuneplanens ambisjon om «grønn omstilling». Høyere investeringskostnader, spesielt i disse tidene med Corona-epidemi og Ukraina-krise, men bedre innemiljø, bedre driftsøkonomi og lengre levetid for byggene, avslutter Jan Erik Furunes.

Om prosjektet:

• Båsmo skole er et prosjekt i Rana kommune i Nordland. Prosjektet omfatter prosjektering av ett nytt skolebygg på BTA ca 4 600 m² over fire etasjer, Rana kommune er byggherre. Bygget skal tilfredsstille krav til passivhus, samt BREEAM-sertifiseres.

• Det nye skolebygget står på ringmurselementene med pilastere og i tillegg fundamenteres på søyler. Nederste plan ligger stort sett på bakkenivå slik at det ikke er noen sokkel eller kjelleretasje. Mot vest er det derimot en opphøyning i terrenget som gjør at noen yttervegger i plan 1 er mot terreng og derfor er utført som betongvegger.

• Bærekonstruksjonen er hovedsakelig utført med massivtreelementer i vegger og dekker, samt limtrebjelker og limtresøyler. I tak er det massivtreelementer som er bærende dekke under et kompakt sedumtak.

FAKTA Nye Båsmo barneskole:

Tiltakshaver: Rana kommune
Representant for tiltakshaver: Nordland Teknikk AS
Totalentreprenør: Hent AS
Arkitekt: Spinn Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Lo:le Landskap AS
RI Elektroteknikk: Norconsult AS Avd Larvik
RI Ventilasjon: Ventinor Klimaentreprenør AS
RI VVS: Nilsson Mo AS

• Bruttoareal 4.600 m2 over 4 etasjer

• 315 elever og 45 ansatte

• Krav til passivhus og BREEAM-sertifisering

• Reduksjon på 580 tonn CO2 ekvivalenter på materialbruk

• Reduksjon på 30 tonn på byggeprosess

• Klimagassregnskapet rapporteres til Miljødirektoratet

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave