Nye E16 skjærer seg fram mot Skaret

 
Nye E16 skjærer seg fram mot SkaretBildet: Nye E-16 er et formidabelt prosjekt, der Skanska jobber seg framover fra Bjørum i Bærum til Skaret i Hole kommune. Prosjektet holder tidsplanen, og eksisterende trafikk på E-16 berøres i overraskende liten grad. Dronefoto: Odd Borgestrand
30.november i fjor signerte Statens vegvesen og Skanska Norge AS det som er Vegvesenets største kontrakt gjennom tidene ─ E16 Bjørum-Skaret. I dag er strekningen et sammenhengende anleggsområde med stor aktivitet.

Av Odd Borgestrand

Parsellen E16 Bjørum-Skaret inngår som en del av utbyggingen til en sammenhengende firefelts motorveg mellom Sandvika og Hønefoss. Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 100-110 km/t. Arbeidene utføres som en totalentreprise.

Tidenes største kontrakt

- Utbyggingen fjerner en stor flaskehals og utbedrer en ulykkesbelastet del av den høyt trafikkerte strekningen mellom Sandvika og Hønefoss. Strekningen er prioritert i Norsk Transportplan for perioden 2018 - 2029, og finansieres av 53 prosent statlige midler og resten gjennom bompenger. Dette er en strekning som har levd langt over sin tid, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.

Kontrakten for den store totalentreprisen ble vunnet av Skanska og har en ramme på drøye tre milliarder kroner. Skanska og konsulentselskapet Aas-Jakobsen leverte sammen inn et tilbud på 3022 millioner kroner. Det er den største kontrakten til Statens vegvesen gjennom historien, som ikke er en OPS-kontrakt. Konserndirektøren for anleggsvirksomhet i Skanska, Steinar Myhre, var godt fornøyd med å ha blitt tildelt kontrakten for E16 Bjørum-Skaret.

LES OGSÅ: Ta en bru og la den vandre

Konkurranse med forhandling

Anskaffelsen ble gjennomført som konkurranse med forhandling, etter en metodikk som Statens vegvesen har utviklet til bruk i store totalentrepriser. Konserndirektøren mente denne typen anskaffelsesform medfører en bedre gjennomføring av et så stort prosjekt.

- Tilbudene ble vurdert mot fire tildelingskriterier; organisering og nøkkelpersonell, gjennomføring av oppdraget, fremdrift og anleggets kvalitet. Det ble en jevn konkurranse om å gi beste tilbud. Det skilte omkring 50 millioner i rene kostnader mellom Skanska og Implenia, som ble rangert som nummer to. I tillegg skilte det cirka 100 millioner på de «myke» verdiene som ble vurdert, som blant annet omhandler miljøtiltak. Det er fantastisk at man vektlegger andre verdier, som miljøtiltak. Når man bygger vei, handler det jo også om faktorer som levetid og funksjonalitet, og det er vårt felles ansvar å jobbe hardt for å redusere klimafotavtrykket, forteller Myhre. 

Bildet: Det blir betydelige inngrep i naturen når nye E-16 skal framføres på vei mot Hønefoss. Holsfjorden i bakgrunnen. Foto: Skanska

God framdrift

Sju måneder etter anleggsstart på ny firefelts E16 over Sollihøgda jobbes det på høytrykk og med framdriften i god rute. Skanska jobber nå på hele den 8,4 kilometer lange strekningen fra Bjørum nord for Sandvika i Bærum kommune til Skaret rett nord for Sollihøgda i Hole kommune. De har med seg Aas-Jakobsen til detaljprosjektering i denne totalentreprisen. I Nordlandsdalen ved nordenden av strekningen blir det lagt mellom 800.000 og 2.200.000 kubikkmeter masser til vegoppbygning og terrengtilpasning. I hele prosjektet er det om lag 3 millioner kubikkmeter bergmasse som skal sprenges ut og vel 200.000 kubikkmeter jordmasser som skal flyttes på

- På den totalt 8,4 kilometer firefelts motorveien skal det etableres  to tunneler på henholdsvis 3400 meter (Sollihøgdatunnelen) og 800 meter (Bukkesteinshøgdatunnelen). Det betyr at om lag halve vegstrekningen vil gå i tunnel, forteller delprosjektleder Øyvind Storløkken i Statens vegvesen.

Det skal bygges fem bruer på E16 med lengder på 120 til 220 meter og i tillegg to kryssende bruer. Det har vært knyttet stor spenning til trafikkavviklingen på E16 over Sollihøgda, men så langt fungerer denne godt  med de etablerte rundkjøringene.

LES OGSÅ: Høy takhøyde på folkemøtet på Sollihøgda

Sikkerhet først

Daglig sprenges det nå nye tunnsalver på Sollihøgdatunnelen. Volumet er fra 30 til 1500 kubikkmeter. Hvis alt går etter planen, skal den nye veien åpne til sommeren 2025. Prosjektleder for E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet, May Bente Hiim Sindre, har noen spennende og utfordrende år foran seg, men gleder seg over å være med å utforme dette store og viktige prosjektet.

gleder seg til at prosjektet kommer i gang ute. Sikkerheten under anleggsperioden er viktig både for Vegdirektøren og for totalentreprenør Skanska. 

─ I dette prosjektet bygges det tett på et nærmiljø, og det berører lokaltrafikken. Trafikksikkerhet blir derfor utrolig viktig. Her må vi tenke oss gjennom en ekstra gang til enhver tid, og alltid sette sikkerheten først, påpeker Hovland.

Inn i Nye Veier sin portefølje

Under kontraktsigneringen kom Vegdirektøren med en oppfordring til Skanska.

─ Nå håper jeg dere vil bruke anleggsperioden godt, og få til gode piloter. Vi har hatt et langt og godt samarbeid med Skanska i lang tid, og vi vet at dere bidrar sterkt til utviklingen i bransjen. Jeg håper derfor at dere her kan prøve ut nye, gode ideer, sa Hovland.
E16 Sandvika–Skaret er delt inn i tre delstrekninger: Strekningen Bjørum-Skaret startet opp i år, og det er altså forventet at strekningen er ferdig sommeren 2025. Strekningen Sandvika-Wøyen ble åpnet for trafikk i 2019, mens lokalveisystemet rundt Sandvika (Sandvika ring) sto ferdig i august i år. Det er allerede gått 12 år siden strekningen fra Wøyen til Bjørum ble åpnet. Når det gjelder strekningen fra Skaret til Høgkastet vedtok Solberg-regjeringen at den skulle overføres til Nye Veiers portefølje. Dermed overtok Nye Veier både vei og jernbane til Hønefoss.

 Fellesprosjekt vei og jernbane

 Nye Veiers mål er å forbedre fellesprosjektet vei og jernbane. Ambisjonen om å redusere kostnadene og øke nytten, vil gi betydelig effekt for fellesskapets ressurser. 
- Dette prosjektet passer som hånd i hanske for Nye Veier og vårt mandat. Vi mener det er store muligheter for å redusere kostnadene. Det er behov for å forenkle prosjektet og løsningene. Vi skal bruke vår modell for gjennomføring av prosjektet. I tillegg må vi se på muligheter for justeringer av planene, forklarer Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland. 
Nye Veier har åpnet 81 kilometer med firefelts motorvei på fire strekninger. Kostnadene er redusert med fire milliarder kroner på de strekningene som er åpnet. 
- Ambisjonen er fortsatt høy, også for Ringeriksbanen. Innsparinger på tilsvarende nivå kommer til å bli veldig krevende. Vi startet med de beste prosjektene i vår portefølje, og vår metode har gitt mer vei for pengene, sier Aanesland. 

Bildet: Tunneldriving Sollihøgdatunnelen – fra Skaretsiden. Foto: Statens Vegvesen

Bildet: Prosjektleder for E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet, May Bente Hiim Sindre, har noen spennende og utfordrende år foran seg, men gleder seg over å være med å utforme dette store og viktige prosjektet. Foto: Statens Vegvesen

Bildet: - Vi skal bygge en vegstrekning på totalt 8,4 kilometer firefelts motorvei som består av to tunneler på 3400 meter (Sollihøgdatunnelen) og 800 meter (Bukkesteinshøgdatunnelen). Det betyr at om lag halve vegstrekningen vil gå i tunnel, forteller delprosjektleder Øyvind Storløkken t.v. og kontrollingeniør Jan Ove Sørheim i Statens Vegvesen. Foto: Statens Vegvesen

FAKTA:

 

E16 Sandvika–Skaret er delt inn i tre delstrekninger:

• Arbeidene på strekningen Bjørum–Skaret startet opp i 2021. Det er forventet at vegstrekningen er ferdig sommeren 2025.

• Strekningen Sandvika–Wøyen ble åpnet for trafikk i 2019, mens lokalveisystemet rundt Sandvika (Sandvika ring) sto ferdig august 2021.

• Strekningen Wøyen–Bjørum ble åpnet i 2009.

Strekningen Skaret-Høgkastet er overført til Nye Veiers portefølje. E16 inngår i transportkorridoren som binder Østlandet og Vestlandet sammen, og er viktig for person- og godstransport både mellom de to landsdelene samt mellom Ringerike og Osloområdet. Ny veg sikrer en god pendlerveg mellom Hønefoss og Oslo, noe som er viktig for bosetting og vekst i Hole kommune og Ringerike kommune med omland. Omtalt i NTP 2022–2033. Totalkostnad: 9 milliarder kroner

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave