Nye Wilds Minne skole

 
Nye Wilds Minne skoleBildet: Nye Wilds Minne skole skal oppføres hovedsakelig i massivtre og limtrekonstruksjoner, og dette gjenspeiles i arkitektur, bygningskomponenter og i materialvalg ellers. Illustrasjon: Norconsult AS
AKTUELLE PROSJEKTER: Kristiansand kommune og Veidekke bygger ny Wilds Minne skole, med stor vekt på gjenbruk, miljøgevinst og innovasjon.

Av Bjørn Laberg

Årsaken til at skolen skal utvides er at det stadig blir flere elever på barnetrinnet på Lund. I dag er kapasiteten på Wilds Minne skole sprengt, og elever i nærområdet må derfor avvises. Elevtallet på barnetrinnet på Lund er totalt 810 elever, 426 på Lovisenlund, 382 på Wilds Minne. Skolene har en beregnet kapasitet på henholdsvis 500 og 295 elever. Det er med andre ord trangt om plassene.

River Starthallen

Norconsult har vært engasjert i tidligfase med prosessledelse og utarbeidelse av Rom- og funksjonsprogram (RFP). Videre har Norconsult vært med å utvikle prosjektet i skisse- og forprosjekt gjennom en samspillsprosess mellom Veidekke og Kristiansand kommune. Forprosjekt ble levert i desember 2021, og prosjektet går over i detaljfase våren 2022. 
Basiskostnad for prosjektet er antatt å ligge på cirka 250 millioner kroner. Selve skolen har et arealbehov på 2630 m2, mens flerbrukshallen er estimert til å ligge på ca. 2300 m2. Den gamle

Starthallen skal rives og det skal bygges en ny flerbrukshall der det i dag er parkeringsplass. Cirka halvparten av arealet i den gamle hallen brukes i ny hall. Selve skolebygningen skal rives gradvis. Planen er at elevene skal ta juleferie i desember 2023 og komme tilbake til ny skole i januar 2024. Selve uteområdet, som også inneholder to fotballbaner, skal stå ferdig til sommersesongen 2024.

Massivtre og limtre

Skolen skal oppføres hovedsakelig i massivtre og limtrekonstruksjoner, og dette gjenspeiles i arkitektur, bygningskomponenter og i materialvalg ellers. De miljøvalg som er gjort skal være synlige både for elever og lærere, men også for byens befolkning og nabolag. Ved bruk av massivtre i mange av de innvendige vegger er det en forutsetning at bærende vegger av massivtre har kontinuitet gjennom alle etasjer.

Skolebygget oppføres i 3 etasjer og en inntrukken 4. etasje med teknisk rom. Skolebygget har en tydelig sonedeling med trinnarealer mot vest og fellesfunksjoner mot øst mot hallen. Fra hovedinngang kommer man rett inn i skolens «hjerte» med aula og sitteamfi, musikkrom, bibliotek og verksteder. Skolens hjerte skal ha intimitet og varme via utstrakt bruk av massivtreoverflater samt transparens inn mot verksteder og aktivitet som foregår i skolen.  Fra amfi og 2. etasje kommer man via bro over til flerbrukshallen, med garderober, treningsrom og sosialt rom. Trinnarealene ligger i en egen sone mot nord på plan 1 og 2, samt hele plan 3. Hvert trinn har desentraliserte innganger.

Gjenbruk og miljøgevinst

Noe av det som gjør dette prosjektet spesielt er miljøfokuset i byggeprosessen og samspillet som har vært med skolen og elevene i forkant.
– Det er lagt stor vekt på gjenbruk, miljøgevinst og innovasjon, sier Stensrud. Vi erstatter stål og betong med massivtre vil bygget, som i tillegg til besparelsen i CO2-utslipp, også fungerer som et karbonlager gjennom hele levetiden. Etter endt levetid kan materialet males opp og graves ned. Vi tenker miljøgevinst hele tiden og det koster ofte litt mer. Vi ønsker også å støtte innovative bedrifter som kommer opp med miljøvennlige løsninger. Vi vil blant annet se på muligheten for å gjenbruke asfalten, sier prosjektleder Morten Stensrud.
En annen miljøgevinst de vil prøve ut, er knyttet til overvannsledningene.

– Vi samler regnvannet i store kummer og bruker vannet til toalettene, slik at vi ikke bruker springvannet til dette. Jeg vil også framheve engasjementet fra skolen og elevene. De har kommet med mange ideer til hvordan de ønsker seg den nye skolen, som for eksempel forslaget om bikuber på taket, sier Stensrud.

FAKTA:

Tiltakshaver: Kristiansand kommune

Totalentreprenør: Veidekke

Arkitekt: Norconsult AS avd. Bergen

RI Akustikk: Cowi AS avd. Kristiansand

RI Ventilasjon: Rådgivende Ingeniører Løyning AS

Ventilasjonsinstallatør: Ventec AS

Rørlegger: Moi Rør AS

Elektroinstallatør: Elektroxperten AS

Verdi: ca. 250 millioner kroner

Ferdigstillelse: 2024

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Planer for nye Wilds Minne skole. Alle illustrasjoner: Norconsult AS

 

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave