Omfattende samarbeidsprosjekt

 
Omfattende samarbeidsprosjekt
Ny rundkjøring på Jessheim, nytt kommunalt vann- og avløpsnett og oppgradert parkerings- og snuplass ved Nordby skole

Som følge av stor utbygging av boliger og næringslokaler på Jessheim, er det behov for å bygge ut krysset Trondheimsveien-Ringveien til rundkjøring. Forventet anleggsstart i februar 2017.

Hva skal bygges
Dagens lyskryss skal bygges om til oval rundkjøring. Trondheimsvegen sør for krysset får nye sykkelfelt i kjørebanen og ny 2-sidig gang- og sykkelveg med rabatt med trær. Nord for krysset blir det ny bred gang- og sykkelveg på vestsiden av Trondheimsvegen opp til Nordby ungdomsskole, hvor den kobles på eksisterende gang- og sykkelveg. Vi skal oppgradere busslommer og sette opp leskur på holdeplassene. Gangfeltkryssingen nord i Trondheimsvegen ved Nordby ungdomsskole blir oppgradert med ny trafikkøy og forsterket belysning?
Ringvegen vest for krysset får nye gang- og sykkelveger på begge sider og ny beplantning. Hele anlegget vil får ny vegbelysning. Totalt utgjør prosjektet ca. 350 meter av Trondheimsvegen og ca. 200 meter av Ringvegen.

Arbeid for kommunen
Arbeidet for kommunen omfatter utskifting av det kommunale vann- og avløpsnettet som krysser gjennom området. Ullensaker kommune skal også oppgradere plassen ved Nordby ungdomsskole, med ny parkering og bussoppstillingsplass.

Bakgrunn for prosjektet
Backe Prosjekt AS (Jessheim Park) bygger flere nye sentrumsnære blokker med leiligheter og lokaler for næringsvirksomhet der Jessheim stadion tidligere lå. I tillegg bygger de nye adkomstveger, gang- og sykkelveger og fortau. Slike utbygginger innenfor planområdet utløser krav om rundkjøring i krysset Trondheimsvegen/Ringvegen for å sikre en god trafikkavvikling som følge av økt trafikk i området.

Samarbeidsprosjekt
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune, Ullensaker kommune og private utbyggere hvor Statens vegvesen har byggeledelse utfører arbeider på vegne av Akershus fylkeskommune på Trondheimsvegen og Ringvegen. Ullensaker kommune skifter ut kommunalt vann- og avløpsnett, samt oppgradere parkeringsplass og snuplass ved Norby ungdomsskole. Kommunen dekker kostnadene for dette. Akershus fylkeskommune og utbyggerne (Jessheim Park og Bekkebakken) dekker 50 % hver av tiltakene i Trondheimsvegen og Ringvegen. Kostnadsanslaget for hele prosjektet er på 53 mill. kr (kostnadsrammen er 58,3 mill.kr) – fordelt med 18,8 mill. kr på fylkeskommunen, 18,8 mill. kr på de private utbyggene (i hovedsak Jessheim Park) og 15,4 på kommunen.

Statens vegvesen har ansvar for byggeplan, konkurransegrunnlag/konkurranse og gjennomføring av bygging.  Øvre Romerike Prosjektering AS (ØRP) har vært konsulent ved utarbeidelsen av byggeplanen og konkurransegrunnlaget.

Valg av entreprenør og kostnader
Byggearbeidene ble lyst ut 20.10.2016 med tilbudsfrist 17.11.2016. Vi fikk inn 10 tilbud. Isachsen Anlegg AS hadde laveste tilbud på entreprisedelen på 34,7 mill. kr uten mva. og vi signerte kontrakt 16.12.2016. Anleggsstart forventes i februar 2017 og fullføres i 2018.

Vi er fornøyd med at laveste tilbud på entreprisedelen er godt i samsvar med det vi anslo i vårt siste kostnadsanslaget, sier seksjonsleder for Utbygging Romerike i vegavdeling Akershus Bjørn Kåre Steinset

Pass på barna!
Vi vet av erfaring at anleggsplasser kan virke spennende på nysgjerrige små som elsker å utforske, sier byggeleder Ole Kristian Krogh. Anleggsområdet skal til enhver tid være forsvarlig avsperret, men vi ber allikevel foreldre om å være spesielt oppmerksomme og holde barna på trygg avstand. 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår