Ønsker et eget Transportdirektorat

 
Ønsker et eget TransportdirektoratBildet: Ketil Solvik Olsen, tidenes mest profilerte samferdselsminister har visjonene klare om han igjen skulle få samme ministerpost. Foto: Odd Borgestrand
ARCTIC ENTREPRENEUR 2023: I en kort skoletime under Arctic Entrepreneur viste tidligere samferdselsminister Ketil Solvik Olsen at han fortsatt har klare visjoner for norsk samferdselspolitikk.

Av Odd Borgestrand

Han fikk fritt spillerom til å fortelle hva han ville gjort dersom han var samferdselsminister i dag.
Under sitt foredrag på Gardermoen tillot han seg å komme med klare karakteristikker av dagens politiske ledelse, og det vanket også noe harselas, spesielt rettet mot finansministeren, som nettopp hadde forlatt podiet i muntlig passiar med MEFs administrerende direktør, Julie Brodtkorb.

Glimrende debattant

- Av de 32 norske samferdselsministere gjennom tidene er det utvilsomt ministeren fra 2013-2018 Ketil Solvik-Olsen, som har gjort seg mest bemerket.  Dette fordi han var en glimrende debattant og fordi han vant samtlige regjeringskonferanser på vegne av samferdselsdepartementet. 
Dette var velkomsthilsenen han fikk av nestleder i Maskinentreprenørenes Forbund, og tidligere statssekretær for flere statsministre fra Arbeiderpartiet, Roger Ingebrigtsen.
Ketil Solvik-Olsen er i dag nestleder i Fremskrittspartiet og dessuten daglig leder for Seabrokers Fundamentering, med hovedkontor på Forus utenfor Stavanger. Dette selskapet er også medlem i MEF. Men det var som tidligere samferdselsminister han ble utfordret til å komme med sine tanker om hva han ville gjort dersom han igjen ble samferdsminister.

- Feil politikk

- Denne bransjen har som oppgave å bygge landet. Det betyr også at det handler om folk og om et næringsliv som vil ha trygg ferdsel og forutsigbar hverdag. Når vi bygger veier så bygger vi også samfunn. Når en rekke veier nå skal nedskaleres er det feil politikk. For meg som Jærbu er E-139 ned mot Kristiansand en lidelse å kjøre med alle sine bratte bakker og mange svinger. Med gode veier kan vi utvikle nye samfunn og arbeidsplasser, slik det skjedde da nye E-18 åpnet forbi Arendal. Prosjekterende av den nye batterifabrikken har fortalt meg at fabrikken er plassert der fordi det er strøm i regionen og fordi det er en god vei som fører til fabrikken, sa en engasjert Solvik-Olsen.
Han mente veienes kvalitet og reisetid er avgjørende for utviklingen av en region. Ny E-6 gjennom deler av Nordland betydde mye for næringslivet. 

Motorvei mellom byene

- Når reisetiden mellom Mandal og Kristiansand halveres og det samme er tilfelle mellom Os og Bergen, betyr det mye for de som bor der og for næringslivet som kan frakte sine varer raskt og trygt ut til markedet.  Derfor er jeg uenig med finansminister Slagsvold-Vedum som mener vi ikke kan bygge veier med så høy standard. Vis meg den veien som har for god standard om 10 år. E6 gjennom Østfold er et eksempel på at standarden ikke var god nok. Vi åpnet veier i 2005, som nå må bygges om fordi kapasiteten ikke er god nok. Samtidig er jeg enig i at vi ikke skal bygge motorveier gjennom byene, men vi skal gjerne bygge mellom byene, fortsatte Solvik-Olsen.
Solvik Olsen mente anleggsbransjen må hjelpe politikerne å prioritere. 

LES OGSÅ: - Ikke snakk ned egen bransje

- Dere kan infrastruktur

- MEF og andre aktører må aldri gi uttrykk for at dere er fornøyde. Da blir dere prioritert ned, for miljøbevegelsen er mot vei uansett.  Dere kan infrastruktur bedre enn noen andre. Det er ikke alle steder vi trenger gul midtstripe, men vi trenger trygge veier. Det er viktig å bidra med lokal kunnskap til å prioritere rett. Det vil være ulike løsninger i byene og i distriktene, fortsatte Solvik-Olsen i et høyt tempo.
Solvik Olsen kunne tenke seg å opprette et eget Transportdirektorat som kan se helheten i anleggsprosjekter.
- Den beste måten å ta vare på infrastruktur er gjenbruk, men det må være framtidsrettet, understrekte han. 
Da regjeringen med Solvik-Olsen la frem jernbanereformen i stortingsmeldingen «På rett spor» (2014-2015), ble det sagt at de skulle vurdere ulike modeller for «et eventuelt sektorovergripende transportdirektorat for veg og jernbane».  

Parodierte finansministeren 

Solvik-Olsen mener dette nå bør realiseres for å samordne hele transportsektoren. Han viste til at dagens regjering har foretatt et reelt kutt i bevilgningene til samferdsel de siste årene til tross for at Statsbudsjettet bare det siste året er økt med 10 prosent.  
- Da bør ikke MEF-medlemmene sitte her og tenke at det der stramme tider, for det er ikke sant. Vi burde bygge mer infrastruktur i dette landet når vi vet hvilke utfordringer vi står overfor som samfunn, fortsatte Solvik-Olsen, og parodierte finansministeren med utsagn på ministerens egen dialekt. 
Han mente MEF som organisasjon var blitt for «pusete» når det kom politikere og statsråder på besøk til Arctic Entrepreneur. Det var privatpersonen og FrP-politikeren som gjestet Arctic Entrepreneur, og det var en sårdeles frittalende eks-statsråd som skjøt fra hofta.

LES OGSÅ: - Naturen mangler rettsvern

- Smarte løsninger bør premieres

- Finansdepartementet som institusjon er den største brems mot nytenkning. Dersom Statens vegvesen finner smarte løsninger på et prosjekt og sparer to milliarder kroner forsvinner de pengene rett tilbake til statskassa. Ethvert smart initiativ blir effektivt tatt livet av med den politikken. Der viktig at de smarte løsningene blir premiert, mente Solvik-Olsen.
Til slutt tok han opp tilgangen til energi som en konkurransefordel for norsk næringsliv.
- Jeg blir frustrert når ansvarlige politikere sier at de ikke kan gjøre noe med de enorme prissvingningene i el-markedet. Det det henvises til internasjonale avtaler. Våre naboland ivaretar sine interesser, og det må vi også gjøre. Vi har et handlingsrom innenfor vår kraftpolitikk. Vi kan ikke akseptere å ha høye strømpriser når vi selv sitter på ressursene, sa Solvik-Olsen

- Lytt til bransjen

- Vi må få flere politikere som lytter også til nye løsninger innen transportsektoren. Det er mulig å redusere både reisetid og kostnader med nye, teknologiske løsninger. Vi må være framtidsrettet og ikke ta i bruk virkemidler som er gått ut på dato. Dersom jeg var samferdselsminister skulle jeg brukt mer tid på å lytte til bransjen som jobber med dette hver dag. Det er dere som er ekspertene, understrekte han.
Så måtte Solvik-Olsen avslutningsvis innrømme at dersom det spriker for mye i en regjering, blir det en stor utfordring å realisere hans visjoner. Derfor ønsket han seg en ny Høyre/FrP-regjering, uten et Venstre som dro i motsatt retning i samferdselsspørsmålene.

Bildet: Ingen tvil om gjensidig beundring mellom Ketil Solvik-Olsen og MEF-direktør Julie Brodtkorb, selv om MEF fikk beskjed om at organisasjonen er «for pusete» når politikere og statsråder gjester Arctic Entrepreneur. Foto: Odd Borgestrand

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave