Ønsker forprosjektering på Marienlund Bosenter

 
Ønsker forprosjektering på Marienlund BosenterIllustrasjon: Verte Landskap & Arkitektur AS
AKTUELLE PROSJEKTER: Alta kommune ønsker forprosjekt og totalentreprisegrunnlag på nye omsorgsboliger, Marienlund Bosenter.

Av Bjørn Laberg

Alta kommune har et stort behov for tilrettelagte omsorgsboliger med heldøgns bemanning for yngre brukere. Mangelen på slike boliger begrenser muligheten til å utvikle gode og rasjonelle tjenester for denne brukergruppen.

Prosjektet "Marienlund Bosenter" har tidligere vært utsatt pga. kommunens økonomi, men er nå forankret i Alta kommunes økonomiplan for 2021-2024 med et budsjett på 83,4 millioner kroner. Utbygging av området er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune og Stiftelsen utleieboliger.

Litt fra kontraktsgrunnlaget:

Hensikten med denne kontrakten er å igangsette den videre planleggingen og detaljeringen av prosjektet. Det inviteres derfor til å gi tilbud på utarbeidelse av forprosjekt og totalentreprisegrunnlag for hele anlegget - både Stiftelsen og Alta kommunes andel.

Funksjoner og kvalitet skal detaljeres i et tett samarbeid med prosjektleder, arkitekt og brukergruppene. I forbindelse med konseptfasen ble det utarbeidet et rom- og funksjonsprogram for de ulike bygningene, samt skisser. 

Kort oppsummert omfatter kontrakten følgende:

• Utarbeide samlet forprosjektrapport med kostnadsberegninger per bygg og anlegg.

• Utarbeide totalentreprisegrunnlag m/ samspill for alle fagområder inkludert tegninger.

Byggherre Alta kommune har engasjert arkitekt (ARK), landskapsarkitekt (LARK) og prosjekteringsgruppeleder (PGL). Disse funksjonene inngår i byggherreorganisasjonen. Det skal inngås gruppekontrakt med en prosjektgruppe som har ansvaret for alle fag, unntatt forannevnte fagområder.

Gruppekontrakten skal dekke følgende fagområder:

• Ansvarlig søker (SØK)
• Geoteknikk (RIG)
• Konstruksjonssikkerhet (RIB)
• Brannsikkerhet (RIBr)
• Ventilasjon (RIV)
• Elkraft (RIE)
• Vei og trafikkarealer (RIVei)

Dersom tilbyder mener andre rådgivere bør delta i prosjekteringsgruppen, må disse også inngå i tilbudet.

Tiltakshaver: Alta kommune
Verdi: ca. 83 millioner kroner
Tilbudsfrist: 8. november 2021

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave