PH-justerer tunnelvann med CO2

 
PH-justerer tunnelvann med CO2Bildet: Det stilles stadig høyere krav til klima- og miljøtiltak ved anleggsarbeid. Bruk av CO2 til vannrensing er et viktig skritt i riktig retning.
Tidligere nøytraliserte man tunnelvannet ved bruk av saltsyre og svovelsyre. Nå brukes karbondioksid (CO2) i stadig større grad for å sikre at avrenningsvann og miljøgifter fra tunnelbygging ikke forurenser det lokale vannmiljøet.

Oslo har i dag ingen reservevannkilde og Maridalsvannet leverer 90 % av drikkevannet til Oslos befolkning. I 2022 starter Skanska arbeidet med en 19 km lang råvannstunnel i Norges største vannforsyningsprosjekt, «Ny vannforsyning Oslo», fra Oslos nye reservevannkilde, Holsfjorden i Bærum til et underjordisk vannbehandlingsanlegg på Huseby i Oslo Vest. 

Det stilles stadig høyere krav til klima- og miljøtiltak ved anleggsarbeid. Bruk av CO2 til vannrensing er et viktig skritt i riktig retning. Når man bygger vei-, jernbane- og vanntunneler produseres det nemlig mye spillvann, som ofte er svært basisk, og derfor giftig for fisk og annet liv i nærliggende sjø og vann. For å senke pH-verdien før vannet slippes ut i naturen doseres CO2 – gass inn i renseanlegget, som løser seg opp i vannet og får pH-verdien ned på et akseptabelt nivå. 

Trygghet på arbeidsplassen

Årsaken til at tunneldrivevann har høy pH-verdi er sementbaserte tetningsmidler og bruk av sprøytebetong, som gjør at avrenningsvannet blir sterkt basisk, kanskje opp mot 11-12 i pH. Verdier over pH 9 kan ha skadelige virkninger på fisk og biologisk mangfold i naturen nær anleggsområdet. Karbondioksid er både tryggere, enklere å håndtere og bedre for miljøet enn svovel- og saltsyre, som hittil har vært den vanligste metoden ved slike prosjekter.

- Svovel- og saltsyre må doseres veldig nøyaktig for å være innenfor utslippskravene. 96% svovelsyre og 40% saltsyre er risikofylt, både når det gjelder transport og håndtering på stedet. Linde fyller automatisk med fjernlesing, slik at det alltid er CO2 i tankene. Å bruke karbondioksid (CO2) er mye bedre for trygghet på arbeidsplassen, i tillegg til å være enklere å dosere og holde seg innenfor verdiene. Med CO2 er det faktisk umulig å overdosere, sier Lars Engen, fagansvarlig vannbehandling hos Skanska Norge.

Oppfyller miljøkravene

Med variable vannmengder er det utfordrende å treffe riktig dosering når man bruker syre, men mye enklere å styre med CO2-gass. Derfor er det stor vekst i bruk av denne metoden i anleggs- og byggeprosjekter. 

- Linde bistår med CO2 leveranser og utstyr til disse prosjektene. Det settes opp tanker med flytende karbondioksid og fordamperanlegg, slik at CO2 løses opp i vannet og pH-verdien oppfyller miljøkravene før vannet slippes ut i naturen. Dette er en løsning som brukes i stadig større grad i bygge- og anleggsprosjekter, sier Kjetil Veidel, applikasjonsingeniør i Linde Gas.

Skanska oppfylte Oslo Kommunes strenge miljøkrav og skal starte boringen ved årsskiftet 2022/23. Anleggsplassene er fossilfrie, og anleggsmaskiner, transportbånd og tunnelboremaskiner drives elektrisk. Prosjektet skal være ferdig i 2028. 

Bildet: Kjetil Veidel, applikasjonsingeniør i Linde Gas

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave