Planene klare for E6 Sørelva-Borkamo

 
Planene klare for E6 Sørelva-BorkamoBildet: Delvis bygd: I 2017 ble store mengder overskuddsstein fra rv. 77 Tjernfjelltunnelen brukt til vegbygging langs et større parti av ny E6 sør for Storjord. Foto: Statens vegvesen.
Statens vegvesen har overlevert alle planer og dokumenter for det påbegynte utbyggingsprosjektet E6 Sørelva-Borkamo til Nye Veier AS.

Den omlag 20 kilometer lange strekningen E6 Sørelva-Borkamo er ferdig planlagt av Statens vegvesen. Ny veg skal gi bedre framkommelighet, større forutsigbarhet og høyere trafikksikkerhet fra Saltfjellets nordlige side og ned til Borkamo i Saltdal kommune. Den vil også gi en sammenhengende 90 sone fra Rognan i Saltdal til Storforshei i Rana kommune. Utbyggingen var delvis startet da det i september 2021 ble besluttet at Nye Veier skulle overta prosjektet.

Penger i bunn

Statens vegvesen anslår at etaten har investert døyt 30 millioner kroner på å klargjøre prosjektet for bygging. Om lag 20 millioner til reguleringsplanlegging og 10 millioner på fysisk arbeid langs vegen. I tillegg er en stor mengde overskuddsstein fra Tjernfjelltunnelen på rv. 77 Storjord-Riksgrensen brukt til å bygge vegfyllinger i et større parti langs ny trasse sør for Storjord.

– I tråd med våre toppmål var dette et miljøvennlig og kostnadseffektivt tiltak vi valgte å gjennomføre som en liten «tjuvstart» mens vi ventet på at Stortinget skulle bevilge penger til å fullføre prosjektet. Det sier områdedirektør for utbygging i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen, i en pressemelding.

Var klar til å bygge

Bare en ekstern kvalitetssikring av kostnader og en anbudsprosess gjenstod før vegvesenet kunne satt spaden i jorda. Vegen er ferdig planlagt, og det er utført grunnerverv på deler av strekningen.

– Totalt har vi lagt ned en betydelig grunninvestering i dette prosjektet. Det håper vi Nye Veier AS vil sette pris på, sier Johansen.

Ny prosedyre

Det utviklet nye retningslinjer og rutiner for å sikre at prosjekter Statens vegvesen overfører til andre aktører skjer på en ryddig og etterprøvbar måte. Dette er viktig også for å sikre at eventuell tredje parts interesser ikke skades. E6 Sørelva-Borkamo er overført etter denne instruksen.

Statens vegvesen ønsker Nye Veier AS lykke til med den kommende utbyggingen.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave