Planlegger boligutbygging i Jarenlia

 
Planlegger boligutbygging i JarenliaIllustrasjon: TAG arkitekter
AKTUELLE PROSJEKTER: Kommunestyret i Bærum har nå vedtatt detaljregulering/områderegulering for Jarenlia i Skui. Det planlegges for 62 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse

Av Bjørn Laberg

Det legges til rette for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse, som følger intensjonene i overordnet kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka.

Grønn buffersone

Planen sikrer ivaretagelse av en grønn buffersone mellom bebyggelse og Tanumplatået, og store arealer blir avsatt til naturformål, slik at tiltak ikke bryter med landskapets silhuettlinjer. Det er lagt særlig vekt på at bebyggelsen er nedtonet sett fra Tanumplatået. Det opprettes hensynssoner for Naturformål langs Svartorbekken og rundt andre registrerte naturtyper.

Tidligere jordbruksareal

Reguleringen legger til rette for bygninger med god terrengtilpasning og godt bomiljø. Det er tilrettelagt for felleshus og felles uteoppholdsarealer. Planområdet er ubebygd og består i dag av delvis gammel løvskog med noen eldre driftsveier og områder med nyere gjengrodd skog. De øverste delene av søndre del er tidligere jordbruksareal som ikke lengre er drivbare, og delvis gjengrodde med kjerr.

Kulturlandskap

Åpne bekker skal opprettholdes. Byggeforbudssone er 10 meter fra bekkekant og vegetasjon skal opprettholdes og utvikles i sonen. Tanumplatået er et kulturlandskap med nasjonal verdi. Planområdet ligger i randsonen av platået, hvor det må legges særlig vekt på bevaring av landskaps- og vegetasjonkonturer, og tilpasning av bebyggelse. Det er ingen spesiell rekreasjonsverdi i innenfor planområdet slik det ligger i dag. Det er kort vei til tur- og lysløype i Kveisgata, som gir adkomst til marka og forbindelse ned til Skui Skole. I tillegg er Tanumplatået i seg selv ett godt turområde for gående eller syklende.

Mørke jordfarger

I planen er konsentrert småhusbebyggelse definert som rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger med inntil 4 boenheter. Det sterke fallet i planområdet medvirker til at boliger med en eller to sokkeletasjer vil gi den beste terrengtilpasningen. Bebyggelsens utforming, takform, materialbruk og farger skal avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele. Dominerende farge- og materialbruk skal være i mørke jordfarger eller naturmaterialer. Det konkluderes med at det er grunt til fjell i nesten hele planområdet og at planområdet ligger utenfor fare for kvikkleireskred og flom i henhold til TEK10 §7.2 og TEK10 §7.3

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Bærum kommune

FAKTA:

Fylke:  Viken

Kommune:  Bærum

Verdi: 200-250 millioner kroner

Tiltakshaver: Frost Utvikling AS

Arkitekt forprosjekt: TAG Arkitekter AS

Entrepriseform: Uavklart

Eksisterende planområde, Jarenlia

Kart over planområdet

Illustrasjon: Tag Arkitekter

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta Smart.


 

Last også ned vår rapport om: De 100 kommunene som har de største prosjektplanene

 

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår