Presenterer nye alternativer for E39

 
Presenterer nye alternativer for E39Illustrasjonen viser planområdet oppdatert med veialternativ A-B Nord 2 og B-C 2. Innfelt: Håkon Lohne, prosjektleder Nye Veier. (Ill/Foto: Nye Veier).
Nye Veier presenterer to nye traseer som tas med i konsekvensutredningsfasen for ny E39 fra Mandal til Lyngdal øst.

På bakgrunn av innspill på åpne kontordager og folkemøter, innkomne merknader til planprogrammet og gjennom konsekvensutredningsfasen, har det blitt innarbeidet ytterligere to alternativer i konsekvensutredningen. Disse alternativene kommer i tillegg til de oppgitt i planprogrammet, og har fått navnene AB Nord 2 og BC 2.

- Med denne løsningen ivaretar man totalbildet for viktige naturressurser, landskap, kulturminner og landbruksinteresser. Vi lanserer løsninger for opplevd usikkerhet knyttet til drikkevannskilder i både Mandal og Lindesnes. Etter den samfunnsøkonomiske analysen, er dette traseen vi per i dag har mest tro på, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Som en del av tiltaket erstattes Ommundsvannet som suppleringsvann med Møglandsvannet.

På vegne av Nye Veier startet Sweco høsten 2018 arbeidet med en konsekvensutredning som skal svare ut det vedtatte planprogrammet for ny E39, som omfatter kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Hensikten med dette arbeidet er å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

I denne konsekvensutredningen er planområdet delt inn i tre delstrekninger:

  • AB: Mandalskrysset – Grundelandsvannet
  • BC: Grundelandsvannet - Stedjedalen
  • CD: Stedjedalen - Herdal

I det fra før vedtatte planprogrammet er det beskrevet tre alternative veikorridorer på delstrekningen AB, en veikorridor på delstrekningen BC og to veikorridorer på delstrekningen CD. I tillegg er det utredet to tilførselsveier mellom planlagt og eksisterende E39, en til Tredal og en til Udland.

Informasjon om prosjektet finner du her.

Digital medvirkningsportal
Sweco Norge AS er Nye Veier AS sin rådgiver i prosjektet. De har opprettet den digitale innsyn- og medvirkningsportalen «Din E39», som sikrer at hvem som helst kan få innblikk i arbeidet med ny E39-korridor fra start til slutt. Løsningen tilbyr en 3D-visualisering av prosjektet med tilhørende dialogverktøy. Denne er oppdatert med omtalte justeringer av veilinja.

«Din E39» finner du her.

Videre prosess
Områderegulering med konsekvensutredning skal utarbeides i tråd med endelig fastsatt planprogram. Forslag til områderegulering med konsekvensutredning er planlagt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn vår 2019. Det er et mål at områdereguleringen skal være vedtatt høsten 2019.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår