Prosjekt Nordhavnstunnelen ute på anbud

 
Prosjekt Nordhavnstunnelen ute på anbudBildet: Nordhavnstunnelen skal nå utvides ytterligere 1,4 kilometer. Foto: Det danske vegdirektoratet.
DANMARK: Eksisterende Nordhavnstunnel i København skal forlenges og føres ut under havneløpet. Nå er prosjektet ute på anbud.

Av Bjørn Laberg

Nordhavnstunnelen skal nå utvides ytterligere 1,4 kilometer. Den skal gå under Svanemøllebugten og forbinde Nordhavnsvej-tunnelen med Kattegatvej i Nordhavn.

– Vi har det siste halvannet året jobbet med planlegging og utarbeidelse av anbudsmateriell, og det er en stor milepæl at vi nå kan gå ut på anbud og dermed starte neste trinn i prosjektet, nemlig å finne en entreprenør som kan utføre arbeidet i felten, sier Silas Nørager, senior prosjektleder i Vejdirektoratet, og ansvarlig for byggingen av den kommende Nordhavnstunnelen, til dagensbyggeri.dk

Cut-and-cover tunnel

– I forbindelse med utarbeidelsen av anbudsmaterialet har vi i Vejdirektoratet også satt fokus på krav til bærekraft og digitalisering. Vi har lyttet til markedet og vi er spente på å se hvordan markedet reagerer på våre ideer i anbudsmaterialet. Her tenker vi blant annet på krav til CO2-avregning og krav til 3-, 4- og 5D-modellering, fortsetter Silas Nørager.

Oppdraget tilbys som totalentreprise, og kontraktstildeling forventes å skje sommeren 2022 dersom det tildeles på første anbud. Tunnelen er bygget opp som en såkalt cut-and-cover tunnel. Det blir en forlengelse av den eksisterende to kilometer lange Nordhavnstunnelen, som i dag fungerer som trafikkavlastning for den nordgående trafikken fra Lyngbyvej og ut til Nordhavn. Den går under gamle jernbaneområder i utkanten av boligområdene i utkanten av Østerbro.

Stor internasjonal interesse

Den nye tunnelen blir en forlengelse under Svanemøllehavnen og kontrakten omfatter også etablering av en ny veistrekning som forbinder Sundkrogsgade med Baltikavej og etablering av et nytt kryss mellom Baltikavej / Kattegatvej / Oceanvej.

Den opprinnelige Nordhavn-tunnelen ble bygget av et konsortium av Pihl og Züblin. Den nye tunnelstrekningen kan imidlertid bli et mer internasjonalt prosjekt. Vegdirektoratet opplyser at det har vært stor interesse for prosjektet i en rekke markedsdialogmøter med potensielle leverandører tilbake i juni 2020.

Her ble det vist interesse for prosjektet fra Spania, Belgia, Nederland og Tyskland.

– Vi har vært fornøyd med sparringen vi har hatt med bransjen både internasjonalt og den danske, og dette har hatt stor betydning for anbudsmaterialet som har blitt spisset i prosessen, sier Silas Nørager.

Kort anbudsprosess

Når anbudsmaterialet er gjort tilgjengelig, skjer en utvelgelse av entreprenører til oppgaven. Inntil fire entreprenører eller konsortier vil være prekvalifisert til å by på oppgaven. Utvalget forventes å være på plass i starten av det nye året.

Den valgte entreprenøren skal levere tilbud på oppgaven i 2. kvartal 2022. Vegdirektoratet kan velge å inngå en anleggskontrakt basert på innkomne tilbud eller velge å starte forhandlingsmøter med entreprenørene dersom innkomne tilbud ikke holder pris og kvalitetsforventninger.

Med den korte anbudsprosessen vil det være mulig å inngå kontrakt med vinnerentreprenøren allerede sommeren 2022. Dersom forhandlingsprosessen velges, vil byggekontrakten først inngås i begynnelsen av 2023.

Byggeperioden er 5 år fra kontraktsinngåelse.

KILDE: Dagens Byggeri

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave