Prosjektleiar ventilasjon

 
Prosjektleiar ventilasjon
Søknadsfrist: 29.05.2022
Sted: GK Odda
Tittel: Prosjektleiar ventilasjon

GK er et leiande selskap innan teknikk i bygg i Norge, og vi søker etter ein prosjektleiar som vil jobbe med å skape energieffektive bygg. Som prosjektleiar hjå oss vil du bli ein del av eit godt og sosialt arbeidsmiljø i ein viktig rolle.

Vi har sett oss ambisiøse mål innan berekraft og klima, fordi vi kan sjå at jobben vi gjer kan utgjere ein forskjell. I rollen som prosjektleiar tek du leiarskap til eigne prosjekt og trivst med fleire prosjekt samstundes. Hjå oss vil du ha påverkningskraft på eigen kvardag og sjå at det er handlingar som tel.

Vi er opptekne av berekraft og har stort fokus på innovasjon og utvikling, og ynskjer å vere ein pådrivar for ei meir berekraftig bransje. Difor er vi opptekne av å levere høg kvalitet som sikrar gode bygg med sunn driftsøkonomi også for neste generasjon.  

Arbeidsoppgåver:

 • Styre og følgje opp eigne prosjekter
 • Teknisk, økonomisk og framdriftsansvar for eigne prosjekt
 • Oppfølging av underleverandørar/partnarar
 • Kundekontakt og salg
 • HMT- og kvalitetsansvarleg for eigne prosjekt

Kvalifikasjonar:

 • Fagkompetanse innan ventilasjon eller tekniske fag
 • Det er ønskjeleg med erfaring som prosjektleiar, men ikkje eit krav
 • Generelt god IT-kunnskap

Personlege eigenskapar:

For å lukkast i denne rolla trur vi det er ein fordel at du er ein strukturert person som er oppteken av resultat og toler ein til dels hektisk kvardag. Du kan raskt setje deg inn i komplekse spørsmål, føretek sunne og rasjonelle vurderingar, handlar på eige initiativ og tek samstundes ansvar for resultatet. Som prosjektleiar samarbeider du godt og deler kunnskap, erfaringar og informasjon, samstundes som du støttar andre for å nå teamets mål.

Det er viktig at du identifiserer deg med våre verdiar; inkluderande, nysgjerrig og ansvarleg (INA).

Kvifor GK:

 • Ei interessant og spanande stilling i ei offensiv bedrift med høge ambisjonar og solid økonomi
 • Utfordrande arbeidsoppgåver og gode utviklingsmoglegheiter
 • Kurs og etterutdanning
 • Gode datasystem for prosjekt- og økonomistyring
 • Gode pensjons-, løns- og forsikringsforhold
 • Bil- og telefonordning

Som medarbeidar i GK vil du oppleve at du er ein del av ei positiv utvikling, og at du er på lag med dyktige fagfolk som saman inspirerer kvarandre til å gjere ein forskjell som verkeleg tel. Du vil oppleva at du jobbar i eit innovativt og teknologiorientert selskap med høge ambisjonar som verdset din kompetanse, og at kollegaer har omtanke for deg som medarbeidar og privatperson. Vær med og bli eit klimaforbilde du også!

Har du spørsmål til stillinga kan du kontakte avdelingsleiar Tor Eivind Osmo, tlf: 917 63 419.

Søknadar sendes inn via vårt rekrutteringssystem innan 29.05.22.

Søk her!

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave