Rambøll bidrar til fergefri E39 mellom Stavanger og Bergen

 
Rambøll bidrar til fergefri E39 mellom Stavanger og BergenStrekningen starter ved utløp av Rogfast i Bokn kommune og går nordover mot Hope nord for Førde i Sveio kommune. De blå linjene illustrerer søkeområdet for ny trase på den første delen av strekningen fra Bokn. Den grønne og den oransje linjen illustrerer to hovedalternativ som skal utredes. Illustrasjon: Rambøll.
Statens vegvesen har gitt Rambøll oppdraget med å planlegge strekningen fra Bokn til Hope som en del av fergefri E39 mellom de to store byene på Vestlandet.

Rambøll signerte i dag en stor kontrakt med Statens vegvesen, Utbygging Vest på å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for en parsell av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen. Strekningen er om lag 57 km lang og går gjennom tre kommuner: Bokn, Tysvær og Sveio. Den starter ved utløpet av Rogfast i Bokn kommune og ender på Hope nord for Førde i Sveio kommune.

Utvidet bo- og arbeidsmarked
Ferjefri E39 har som formål å bedre framkommeligheten på E39. Dette bidrar til å realisere en politisk ønsket samfunnsutvikling om utvidet bo- og arbeidsmarked. Til grunn for planleggingen ligger målet om et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til lavutslippssamfunnet.

– Statens vegvesen ser frem til å jobbe med et svært kompetent team fra Rambøll på denne viktige strekningen mellom Stavanger og Bergen. Prosjektet har mange utfordringer som skal løses, og vi er sikre på at vi med et godt samarbeid vil nå målene vi har satt for arbeidet med kommunedelplanen, sier Henry Damman, planleggingsleder for prosjektet i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Mål om reduserte klimagassutslipp
Vegen skal planlegges gjennom et vakkert og delvis småkupert vestlandslandskap. Kan det kombineres med et positivt bidrag til lavutslippssamfunnet?

–Vi skal arbeide fram løsninger som reduserer kostnader og øker samfunnsnytten, samtidig som prosjektet har mål om å redusere klimagassutslippene i tråd med omstilling mot et lavutslippssamfunn. Vi møter oppgaven med stor respekt og har derfor også bemannet med et erfarent team med sterk faglig bredde og lokalkunnskap. Innenfor de rammene vi har i prosjektet, skal vi foreslå en vegtrase der hensynet til bærekraft er ivaretatt og dokumentert, sier Marit Loland Tveit, prosjektleder og bærekraftskoordinator Transport i Rambøll.

Forpliktet til å finne bærekraftige løsninger
Rambøll er sertifisert etter FN sine bærekraftsmål, noe som forplikter til å finne bærekraftige løsninger i de prosjektene selskapet deltar i. I dette prosjektet er oppfølgingen av bærekraft vektlagt i organisasjonen og i gjennomføringsmodellen fra oppstart til avslutning. Dette bærekraftsperspektivet vil bygge opp under og styrke arbeidet med å redusere de negative konsekvensene, og finne løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslippet, ivareta omgivelsene, miljøet, lokale og regionale interesser, samtidig som fokuset på kostnader, kvalitet og fremdrift opprettholdes.

–Det er gledelig å se at kompetanse innenfor bærekraftige løsninger i dag blir etterspurt i stadig større grad. Vi møter stadig oftere krav knyttet til bærekraft, spesielt til reduksjon av klimagasser, og opplever at mange av våre kunder er interessert i og vektlegger løsninger som legger til rette for ombruk, reduserer forurensning og bevarer naturmangfoldet, sier Susanne Sandanger, som er Rambøll sin disiplinleder for bærekraft i oppdraget.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår