Rammen satt for Livsvitenskapsbygget

 
Rammen satt for Livsvitenskapsbygget
Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt ny rammetillatelse for det utvidete Livsvitenskapsbygget. Det er ikke behov for omregulering. Viktige premisser ble avklart i forkant gjennom flere gode møter med Plan- og bygningsetaten.

Det nye Livsvitenskapsbygget, som skal romme forskningslokaler for både Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus, blir rundt 15 prosent større enn da kun UiO skulle holde til i bygget. Det betyr at grunnflaten blir noe større og tårnene får også litt utvidet areal, men ingen høyder endres. Ved å tilpasse rammesøknaden til plan- og bygningsloven og Oslo kommunes reguleringsplan er mye tid spart.

– Det betyr mye for oss at det utvidete Livsvitenskapsbygget slipper ny reguleringsplan, noe som ville ha tatt betydelig lengre tid. En del forutsetninger må oppfylles, men disse visste vi om på forhånd, og det vil bli håndtert i detaljprosjekteringen, sier prosjektdirektør Per Roger Johansen i Statsbygg:

– Det viktigste er at vi nå kan være helt trygge på at det ikke kommer endringer som kan få konsekvenser for prosjekteringen.

PBE har lagt vekt på at strukturen og byggehøydene på det nye Livsvitenskapsbygget er tilpasset universitetsområdene og tilliggende næringseiendommer. Samtidig er det viktig med variasjon i høyde, nedtrapping mot friområdet og bevaring av viktige siktlinjer i området.

Også grønnstrukturen er i overenstemmelse med intensjonene bak gjeldende reguleringsplan, blant annet for gjenåpning av Gaustadbekken og opparbeidelse av et allment tilgjengelig parkområde.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave